Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka podstawy Infrastruktura zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka podstawy Infrastruktura zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Informatyka podstawy Infrastruktura zarządzania
Jerzy Kisielnicki Opracowanie: materiały własne i źródła internetowe dotyczące sprzętu

2 Zakres tematyczny wykładu
Podstawowe pojęcia informatyki – infrastruktura zarządzania Sprzęt komputerowy Oprogramowanie Programowanie Dane - Informacja i modelowanie Zbiory - Bazy danych i hurtownie danych Systemy informacyjne organizacji Technologie gromadzenia przechowywania i przetwarzania danych

3 Metoda nauczania Wykład Teoria, CASE, Przykłady Ćwiczenia Praktyka
Wspomaganie Literatura, filmy, Internet

4 Student na zajęciach zdobędzie wiedzę dotyczącą
Znajomości wybranych metod i technik współczesnej infrastruktury zarządzania , skutecznego i efektywnego rozwiązania problemów przed którymi stoi współczesna organizacja w zakresie zarządzania wspomaganego narzędziami ICT, samodzielności pozyskiwania wiedzy niezbędnej do dalszego studiowania przedmiotu.

5 Student pozyskuje umiejętności
uzyskanie z różnych źródeł informacji i wiedzy dotyczącej ICT i sposobów rozwiązywania problemów infrastruktury zarządzania przed którymi stoi organizacja, zastosowania metod i technik dla oceny efektywności i skuteczności zastosowania systemów ICT do zarządzania.

6 Student zdobędzie kompetencje w zakresie
Analizy funkcjonowania systemy zarządzania i wspartego ICT, wyciąga wnioski dla usprawnienia systemu zarządzania z zastosowaniem ICTI, negocjacji i kompromisu przy rozwiązywaniu trudnych dla organizacji problemów zastosowania ICT, zastosowań współczesnej technologii informatycznej w zarządzaniu.

7 Praca zaliczeniowa Na podstawie: materiałów z wykładów i podręcznika, materiałów z Internetu, zebranych danych z konkretnej organizacji, przedstaw opracowanie pod tytułem: Analiza systemu informacyjnego organizacji i jej infrastruktury zarządzania Prezentacja firmy i jej organizacja (funkcje, struktura) System obiegu informacji a w tym: procedury – zasoby Obecna infrastruktura zarządzania; komputery, oprogramowanie, sieci Efekty i bariery w zastosowaniu ICT w organizacji 5. Analiza i własna opinia o zastosowanym systemie ICT i propozycje ulepszenia systemu zarządzania i jej uzasadnienie. Uwaga: Możesz wybrać dowolną, ale konkretną organizację. Oddanie pracy 11 styczeń ( po tym terminie nie przyjmuje opracowania)

8 Analizowane organizacje do wyboru ze zbioru:
Przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, usługowe, Oddział banku, Biuro rachunkowe. Supermarket, Urząd samorządowy, Komisariat policji, Organizacja transportowa, Dworzec kolejowy, Urząd pocztowy, Urząd skarbowy, Agencja ubezpieczeń komunikacyjnych. UWAGA Na stronie tytułowej: Imię i nazwisko (drukiem) oraz numer albumu

9 Wymagania formalne Proszę o pisanie na temat czyli wszystko co wiem a jak nie wiem to nie napiszę, czyli bez redundancji. Praca drukowana, Format TR 12 , odstęp 1 ½. Objętość preferowana stron Uwaga: powinny być przedstawione: schemat funkcjonowania organizacji, schemat systemu obiegu informacji wraz z opisem, algorytmy przetwarzania danych.

10 Zaliczenie dodatkowe Studenci, którzy nie zaliczyli pracy piszą pisemne kolokwium w terminie sesji poprawkowej. Studenci, którzy nie złożyli w terminie pracy piszą pisemne kolokwium na ostatnich zajęciach.

11 Literatura Kisielnicki J. Zarządzanie i informatyka Placet , 2014 (rozdziały: 5, 6) Czekaj J. (red.) Podstawy zarządzania informacją, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012 Korczak J., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna część I. Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008 Źródła internetowe Tygodnik Menedżerów i Informatyków Harvard Business Review DSMJKWyk1

12 J. Kisielnicki. Zarządzanie i informatyka,
Placet Warszawa 2014

13 Zalecany internetowy kurs HBS Introduction to Computer Science I Harvard OpenCourseWare prof. David J. Malan https://www.youtube.com/watch?v=2w-CgyIrjUs&index=3&list=PLvJoKWRPIu8G6Si7LlvmBPA5rOJ9BA29R

14 Pojęcie Co to jest informatyka w zarządzaniu ?
Nauka o przetwarzaniu informacji za pomocą komputerów i przy użyciu odpowiedniego oprogramowania dla zastosowania w procesach zarządzania. Przedmiotami badań informatyki są: środki techniczne oprogramowanie sieci • organizacja związana z przetwarzaniem informacji

15 O czym mówimy: Relacje pomiędzy danymi, informacją i wiedzą
DANE („surowe” fakty zapisane na określonym medium) WIEDZA INFORMACJE Przetwarzanie i analiza danych Wnioskowanie i uczenie się

16 Do czego służy ICT w zarządzaniu
Do czego służy ICT w zarządzaniu? Do realizacji funkcji zarządzania takich jak: Planowania Wyznaczenie celów organizacji i celów jednostkowych. Określenie sposobów ich osiągnięcia. Organizowania Zaprojektowanie i wdrożenie organizacji, która zapewni skuteczne wykonanie programów. Dobór, rozmieszczenie i wyszkolenie pracowników. Przewodzenia (kierowanie, motywowanie, inicjowanie) jako praca bezpośrednia z ludźmi. Kontrolowania. Określenie mierników efektywności i porównanie z miernikami normatywnymi. Korygowanie działań.

17 Środki techniczne

18 Przekaz informacji w komputerze
Informacje w komputerze przekazywane są poprzez sygnały elektryczne, które przekazywane są w systemie binarnym. Sygnały są dwustanowe, tzn. takie, że ich parametry mieszczą się w jednym z dwóch dopuszczalnych przedziałów. Cyfry 0 i 1 zwane są bitami. Wszystkie informacje w komputerze trzeba przedstawić za pomocą wybranych ciągów zero jedynkowych. Przyporządkowanie wybranych ciągów zero jedynkowych obiektom, które mają reprezentować, nazywa się kodowaniem, natomiast ciągi zero jedynkowe, reprezentujące określone informacje, nazywa się kodami.

19 Jednostki Bit jest jednostką małą i używa się w praktyce jej wielokrotność. Jednostką większą częściej używaną jest pojęcie bajtu, który równy jest 8 bitom. W większości współczesnych komputerów bajt stanowi główną jednostkę informacji. Większymi jednostkami są kilobajt skrót - kB, megabajt - skrót MB, gigabajt - skrót GB, oraz terabajt – skrót TB. 1 kB = 2^10 bajtów = 1024 bajtów, 1 MB = 2^10 kB = 1024 kilobajtów = bajtów, 1 GB = 2^10 MB = 1024 megabajtów, 1 TB = 2^10 GB = 1024 gigabajtów.

20 Wielokrotności bitów Nazwa Symbol Mnożnik kilobit kb 103 megabit Mb 106 gigabit Gb 109 terabit Tb 1012 petabit Pb 1015 Wielokrotności bajtów kilobajt kB/KB megabajt MB gigabajt GB terabajt TB petabajt PB Bit oraz Bajt Bit (skrót od binary digit) - jednostka logiczna; najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ Bajt - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów (w praktyce przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów)

21 Podstawy teoretyczne budowy komputera
Alan Turing „O liczbach obliczalnych” - pierwszy teoretyczny model komputera, czyli abstrakcyjna maszyna, która była w stanie wykonywać zaprogramowaną matematyczną operację. W zależności od instrukcji zapisanej na taśmie, mogła wykonywać dowolną operację (tzw. maszyna Turinga). Schemat pierwszego komputera baza idee opracowane przez Charlesa Babbage'a (maszyna różnicowa i maszyna analityczna)

22 Podstawy teoretyczne budowy komputera c.d.
John von Neumann, stworzył koncepcję opierającą się na następujących założeniach: skończonej i funkcjonalnie pełnej liście rozkazów możliwości wprowadzenia programu do systemu komputerowego poprzez urządzenia zewnętrzne i jego przechowywaniu w pamięci w sposób identyczny jak dane informacja jest przetwarzana dzięki sekwencyjnemu odczytywaniu instrukcji z pamięci komputera i wykonywaniu tych instrukcji w procesorze

23

24

25

26

27

28

29

30 ENIAC (od ang. Electronic Numerical Integrator And Computer – Elektroniczny, Numeryczny Integrator i Komputer) – komputer skonstruowany w latach przez J.P. Eckerta i J.W. Mauchly'ego na Uniwersytecie Pensylwanii w USA. Zaprzestano jego używania w 1955. Do roku 1975 uważany był za pierwszy komputer na świecie, jednak ubiegają się również - po odtajnieniu danych brytyjskich maszyny Colossus oraz niemieckie Konrada Zuse. Do miana pierwszego elektronicznego komputera na świecie pretenduje komputer ABC (od ang. Atanasoff-Berry Computer), zbudowany w Iowa State University na wydziale Computer Science przez Johna Vincenta Atanasoffa i Clifforda Berry'ego w latach

31

32 Ustawione w prostokącie 12 na 6 m w kształcie litery U czterdzieści dwie pomalowane na czarno szafy z blachy stalowej (każda miała 3 m wysokości, 60 cm szerokości i 30 cm głębokości, mieściły lamp elektronowych szesnastu rodzajów; zawierały ponadto 6000 komutatorów, 1500 przekaźników, oporników). Całość wymagała ręcznego wykonania 0,5 mln lutowań. Maszyna ważyła 30 ton i pobierała 140 kW mocy.

33

34

35

36

37

38

39 Magistrala, określana też inaczej jako szyna danych, jest w komputerach rodzajem autostrady, którą dane poruszają się pomiędzy poszczególnymi elementami komputera: procesorem, pamięcią, kartami rozszerzeń itp. Wydajność magistrali zależy od szerokości ścieżki danych (wyrażanej w bitach) oraz częstotliwości taktowania określanej w megahercach.  PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) – magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC. Po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana w czerwcu 1992 r. jako rozwiązanie umożliwiające szybszą komunikację pomiędzy procesorem i kartami  Accelerated Graphics Port (AGP, czasem nazywany Advanced Graphics Port) – zmodyfikowana magistrala PCI opracowanej przez firmę Intel zaprojektowana do obsługi kart graficznych. Jest to 32-bitowa magistrala PCI zoptymalizowana do szybkiego przesyłania dużych ilości danych pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną. Wyparta przez szybszą magistralę PCI Expres

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Drukarka przestrzenna (3D)
Umożliwia wydrukowanie trójwymiarowych przedmiotów, zaprojektowanych wcześniej w programach graficznych. W ten sposób możemy samodzielnie skonstruować dowolny przedmiot, lub skorzystać z biblioteki elementów 3D np.

58 Zastosowanie w medycynie

59 Robot da Vinci Robot składa się z 4 ramion robota, mających bezpośredni kontakt z pacjentem. Trzy ramiona wyposażone są w narzędzia chirurgiczne EndoWrist. Dwa z nich reprezentują prawą i lewą rękę chirurga, trzecie stanowi uzupełnienie, pozwalające na zwiększenie wydajności i możliwości robota. To ramię służy do sterowania kamerą endoskopową w ciele pacjenta. Niewielkie rozmiary ramion pozwalają na przeprowadzanie operacji przy minimalnym nacięciu ciała pacjenta (1 – 2 cm).

60

61

62

63

64 Generacje komputerów - historia
Generacja 0. Komputery zerowej generacji to maszyny skonstruowane w połowie lat trzydziestych XX wieku o możliwościach prostych kalkulatorów programowanych. Budowane były przy użyciu części mechanicznych lub elektromagnetycznych

65 Generacja I Komputery pierwszej generacji wykorzystywały lampy elektronowe, Najbardziej znanym komputerem tej generacji był, zbudowany w latach , amerykański Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC).

66 Generacja II Komputery drugiej generacji to komputery zbudowane w latach pięćdziesiątych XX wieku na tranzystorach, czyli półprzewodnikowych elementach elektronicznych posiadających zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Przykładem takiego komputera był polski ZAM 41

67 Generacja III Komputery trzeciej generacji zostały zbudowane przy użyciu układów scalonych małej i średniej skali integracji, czyli kości (chipów) zawierających w swym wnętrzu od kilku do kilkuset podstawowych elementów elektronicznych takich, jak tranzystory, rezystory, diody i kondensatory. Komputery takie powstawały w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, także w Polsce (np. Odra 1305).

68 Generacje IV dziś Komputer zbudowany na układach scalonych wielkiej i bardzo wielkiej skali integracji, czyli takich, które zawierają od kilku tysięcy do kilku milionów podstawowych elementów elektronicznych (w praktyce tranzystorów). Generalnie przyjmuje się, że ta generacja trwa do dnia obecnego, jednak niektórzy autorzy mówią także o piątej generacji komputerów, w których stosowane są niekonwencjonalne i eksperymentalne rozwiązania technologiczne, służące np. budowie komputerów optycznych, kwantowych , itd.

69 Tanhe-2 (Droga Mleczna-2)
Superkomputer o mocy obliczeniowej 33,86 PFLOPS, zbudowany przez NUDT w Chinach. W czerwcu 2013 roku znalazł się na pierwszym miejscu listy TOP500 – superkomputerów o największej mocy obliczeniowej na świecie, prześcigając wcześniejszego rekordzistę Titan, o mocy obliczeniowej 17,59 PFLOPS Koszty budowy Tianhe-2 wyniosły 2,4 miliarda yuanów (390 milionów dolarów). Składa się ze 125 szaf, w każdej po 64 płyty zawierające po 2 węzły. Daje to w sumie węzłów. Moc obliczeniowa 54,9 PFLOPS. W testach LINPACK Tianhe-2 osiągnął moc obliczeniową 33,86 PFLOPS, co oznacza efektywność 61,5%. Tianhe-2 posiada 1,34 PB pamięci operacyjnej i 12,4 PB pamięci masowej. Wymaga do zasilania 17,6 MW mocy. Razem z chłodzeniem zużycie mocy wynosi 24 MW.

70

71 Generacja V Komputer piątej generacji to projekty o niekonwencjonalnych rozwiązaniach, np. komputer optyczny, komputer kwantowy. W reklamach i marketingu nazwa ta jest używana do podkreślenia nowych rozwiązań

72 Komputer optyczny (lub komputer fotoniczny)
Hipotetyczne urządzenie wykorzystujące fotony zamiast prądu elektrycznego do przeprowadzania obliczeń. Współcześnie dane przetwarza się za pomocą urządzeń elektronicznych, które zużywają energię na pokonywanie oporu elektrycznego przewodników. Do przesyłania danych wykorzystuje się światłowody, które są o wiele efektywniejsze od przewodów elektrycznych. W sieciach komputerowych pakiety muszą być przesłane do odpowiednich odbiorców, co wymaga wielokrotnego przekształcania danych na postać elektryczną i z powrotem na światło. Każda taka operacja powoduje straty energii i spowalnia komunikację. Wprowadzenie komputerów optycznych wyeliminowałoby te przeszkody

73

74 Współczesny telefon komórkowy
Oprócz realizowania podstawowej funkcji prowadzenia rozmowy, z reguły wyposażony jest w wiele dodatkowych opcji. Opcje te m.in.: wykorzystują właściwości sieci (np. SMS lub ich rozwinięcia takie jak EMS, MMS, cyfrowa transmisja danych), opierają się na dodatkowym oprogramowaniu np. budzik, notes, organizator, kalkulator i innych aplikacjach mobilnych. posiadają dodatkowe, wbudowane urządzenia np. dyktafon, radio, odtwarzacz MP3, GPS, kamera czy aparat fotograficzny (aparaty pracujące w technologii 3G oferują możliwość prowadzenia wideokonferencji), łączą się z internetem , mają własne gry (najnowsze modele zamiast klawiszy wykorzystują ruchy użytkownika),

75

76

77 Smartfon (smartphone)
Przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Pierwsze smartfony powstały pod koniec lat 90., a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są też funkcje typowe dla PDA, jak zarządzanie informacjami osobistymi (Personal Information Management). Większość nowych modeli potrafi odczytywać dokumenty biurowe w formatach OpenOffice, MS Office i PDF

78

79 Rozwój Pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykonała w 1956 roku szwedzka firma Ericsson. Telefon ważył 40 kilogramów, a kształtem przypominał walizkę. Urządzenie to kosztowało tyle co samochód. 3 kwietnia 1973 roku w Nowym Jorku firma Motorola wprowadziła do obrotu swój pierwszy telefon komórkowy DynaTAC (DYNamic Adaptive Total Area Coverage). Telefon ważył 0,8 kg i miał wymiary cegły. 16 września 1975 opublikowano amerykańskie zgłoszenie patentowe US 3,906,166 firmy Motorola pod tytułem Radio telephone system

80 FLOPS (FLoating point Operations Per Second)
Liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Jest jednostką mocy obliczeniowej komputerów, używaną szczególnie w zastosowaniach naukowych. Aktualny rekord należy do chińskiego Tianhe-2 i wynosi 33,86 PFLOPS (ponad 33 biliardy operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Rekord Polski to 267 TFLOPS (267 bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) i należy do superkomputera Zeus, będącego częścią Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH

81 Moc obliczeniowa rząd wielkości oznaczenie FLOPS megaflops MFLOPS 106
gigaflops GFLOPS 109 teraflops TFLOPS 1012 petaflops PFLOPS 1015 eksaflops EFLOPS 1018 zettaflops ZFLOPS 1021 jottaflops YFLOPS 1024

82

83

84 Podstawowe klasy komputerów
Podział wg ceny oraz mocy obliczeniowej komputerów (liczba operacji obliczeniowych wykonywanych w jednostce czasu, mierzona za pomocą jednostki nazwanej flops FLoating Operations Per Second): Superkomputery (moc co najmniej kilkudziesiąt teraflopsów) Komputery centralne (mainframes; wspierają pracę grup o liczebności od kilkudziesięciu do kilku tysięcy stanowisk) Mikrokomputery (stacje robocze, mikrokomputery osobiste, notebooki) Smartfony i inne urządzenia telefonii mobilnej

85 Podział podstawowych urządzeń komputerowych
Urządzenia komputerowe wprowadzania danych przetwarzania danych przechowywania danych (pamięci zewnętrzne) transmisji danych wyprowadzania danych klawiatury czytniki skanery urządzenia sterujące wskaźnikami procesor pamięć wewnętrzna układ (kanał) wejścia-wyjścia na taśmach na dyskietkach na dyskach twardych modemy karty sieciowe koncentratory (hub) urządzenia generujące obraz i dźwięk monitory drukarki na dyskach optycznych przełączniki (switch) plotery cyfrowe kamery i aparaty fotograficzne na kartach (flash) routery

86 Hardware multimedialny
Na szklanym stole kładziesz aparat fotograficzny i na blacie wyświetlają się fotki z wakacji zgromadzone w pamięci cyfrówki. Transmisja odbywa się szybko i bezprzewodowo, bez ingerencji człowieka to tylko jedna z możliwości Surface. Microsoft Surface jest urządzeniem kryjącym w swoim wnętrzu komputer PC. Surface przypomina wyglądem stolik. Na blacie stolika znajduje się matowy wyświetlacz o przekątnej 30 cali (ponad 70 cm), mogący pełnić funkcję zwykłego blatu, ale przede wszystkim służy do komunikacji z urządzeniem.

87 Hardware multimedialny c.d.
Ekran w urządzeniu Surface najlepiej byłoby określić mianem „dotykowy”. Okazuje się jednak, że nie zawiera on ani czujników ani żadnych urządzeń rejestrujących. Mechanika śledząca ruch ręki jest osadzona niżej, w obudowie Surface, i składa się z pięciu kamer. Cztery to tradycyjne kamery, z których każda śledzi określony fragment ekranu i jest ustawiona pod kątem do jego powierzchni – taki zestaw dokładniej rejestruje ruchy niż obiektyw pojedynczej kamery skierowany prostopadle do powierzchni ekranu. Piąta kamera pracuje w bliskiej podczerwieni i obejmuje cały wyświetlacz. Pełni funkcję pomocniczą. Pozwala lepiej rejestrować przedmioty, które znajdują się na powierzchni ekranu, ignoruje większość obrazów wyświetlanych na ekranie, a skupia się np. na ruchu rąk użytkownika.

88 Największym elementem urządzenia jest matowy ekran (1) o przekątnej 30 cali, na którym jest wyświetlany obraz z umieszczonego poniżej projektora DLP (2). Cztery kamery (3), z których każda obserwuje ćwiartkę ekranu, razem z kamerą działającą w podczerwieni (4), która obejmuje obiektywem całą powierzchnię ekranu, stanowią system wykrywania ruchu. W obudowie kryje się jeszcze komputer PC (5) ze zmodyfikowanym systemem operacyjnym Windows.

89 Projekt BOINC – największy komputer na świecie
                                                  BOINC jest wymyślonym na Uniwersytecie w Berkeley sposobem na uzyskanie potężnej mocy komputerowej do wykonywania niektórych specyficznych zadań obliczeniowych w nauce, eliminującym zakup i utrzymanie superkomputerów. BOINC sięga po niewykorzystaną moc obliczeniową, tkwiącą w zwykłych PC-tach zwykłych użytkowników i udowadnia, że nie kupując superkomputerów i nie martwiąc się utrzymaniem centrów obliczeniowych można do niektórych zastosowań zbudować o wiele silniejszy superkomputer. Idea polega na tym, by problemy obliczeniowe rozłożyć na mniejsze fragmenty, przesłać je w plikach Internetem i przetwarzać na zwykłych domowych komputerach. Potrzebne jest tu tylko oprogramowanie po stronie użytkownika (internauty) i po stronie serwera projektu naukowego.

90

91 Jaka przyszłość czeka komputery? Małe czy duże?
Dzisiejsze smartfony mają większą moc obliczeniową od maszyn stacjonarnych sprzed paru lat, tablety są bardziej poręczne od komputerów przenośnych, a do grania najlepiej nadają się konsole. Czy komputery mają zatem w ogóle jeszcze jakąś przyszłość?

92 Urządzenie mobilne – (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. Urządzenie mobilne może być przenoszone przez użytkownika bez konieczności angażowania dodatkowych środków. Typowym zastosowaniem może być odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej oraz przeglądanie stron sieci WWW za pomocą aplikacji mobilnych.

93 Dziękuje Proszę o pytania


Pobierz ppt "Informatyka podstawy Infrastruktura zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google