Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek

2 Obowiązek członkostwa mają zakłady ubezpieczeń (krajowe i zagraniczne) prowadzące działalność ubezpieczeniową na terenie Polski w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników

3  Wypłaca odszkodowania oraz świadczenia poszkodowanym w wypadkach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców  Wypłaca odszkodowania oraz świadczenia poszkodowanym w wypadkach drogowych spowodowanych przez niezidentyfikowanych sprawców  Kontroluje spełnianie obowiązku ubezpieczenia  Karze nieubezpieczonych

4  Działalność kompensacyjna  Działalność kontrolno – represyjna  Działalność windykacyjno - regresowa  Działalność informacyjna  Działalność pomocowa

5  Z tytułu działalności podstawowej - zaspokaja roszczenia z tytułu szkód powstałych na terytorium Polski  Z tytułu niewypłacalności zakładów ubezpieczeń

6  UFG zaspokaja roszczenia: ◦ Na osobie, gdy nie jest znana tożsamość sprawcy ◦ Na osobie i w mieniu, gdy nie znana jest tożsamość sprawcy, a u któregokolwiek uczestnika zdarzenia wystąpiła tzw. poważna szkoda osobowa (śmierć, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwający ponad 14 dni) ◦ Na osobie i w mieniu, gdy sprawca nie był ubezpieczony ◦ Na osobie i w mieniu, gdy sprawca zdarzenia w Polsce był nieubezpieczony, a pojazd zarejestrowany był w kraju należącego do Porozumienia Wielostronnego

7 Poszkodowany – pojazd polski Policja Poszkodowany UFG Dowolny ZU sprzedający OC Wspólne oświadczenie Sprawca – pojazd nieubezpieczony lub nieznany

8

9  UFG wypłaca roszczenia w przypadku: ◦ Ogłoszenia upadłości ZU ◦ Oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ZU ◦ Umorzenia postępowania upadłościowego ◦ Likwidacji przymusowej ZU

10  UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z tytułu: ◦ Umów ubezpieczeń obowiązkowych OC (komunikacyjne i rolników) ◦ Umów ubezpieczeń obowiązkowych budynków rolnych ◦ Umów pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych oraz na życie

11  Kontrola czyli: ◦ Czy został spełniony obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego i OC rolników  Represja czyli: ◦ Nakładanie oraz windykacja opłat karnych za brak ważnego ubezpieczenia

12

13  Windykacja: ◦ Dobrowolna ◦ Sądowa i egzekucyjna

14

15  Prowadzenie rejestrów umów OC i AC komunikacyjnych (bezpłatny Ośrodek Informacji – OI UFG)  Udostępnianie historii szkód z tytułu ubezpieczeń (roszczenia, wypłacone świadczenia)  Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących reprezentantów ds. roszczeń i organów odszkodowawczych

16

17  Udzielanie pożyczek ZU przejmującym portfel ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC rolników) od ZU zagrożonego niewypłacalnością  Cel: możliwość kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej

18

19  Spisz datę i miejsce zdarzenia  Spisz numery rejestracyjne, numery VIN, marki i modele pojazdów  Spisz imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów wszystkich osób (poszkodowani, sprawcy, świadkowie)  Wezwij policję lub spiszcie wspólne oświadczenie  Sprawdź dokumenty ubezpieczenia, spisz numer polisy oraz ZU, który ją wystawił

20  Zgłoś szkodę w dowolnym ZU prowadzącym sprzedaż ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  Jest to każdy z członków UFG  Każdy z ZU ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia takiej szkody oraz przeprowadzenia pełnego postępowania likwidacyjnego i przesłania wszystkich informacji do UFG

21  Przygotowuje decyzję na podstawie przesłanych dokumentów w terminie 30 dni od otrzymania akt szkody od ZU

22 Dziękuję


Pobierz ppt "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google