Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plakat „ Kalendarz obchodów ” A NNA B ARTKOWIAK Lista gości R ENATA A NDRYCHOWICZ T AMARA F USZPANIAK Z BIGNIEW S YPNIEWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plakat „ Kalendarz obchodów ” A NNA B ARTKOWIAK Lista gości R ENATA A NDRYCHOWICZ T AMARA F USZPANIAK Z BIGNIEW S YPNIEWSKI."— Zapis prezentacji:

1 Plakat „ Kalendarz obchodów ” A NNA B ARTKOWIAK Lista gości R ENATA A NDRYCHOWICZ T AMARA F USZPANIAK Z BIGNIEW S YPNIEWSKI

2 Zaproszenia projekt J USTYNA W OJTKOWIAK wykonanie i dystrybucja E WA O CHOCKA B ARBARA P RZYBYLSKA M AGDALENA S KIBIŃSKA M ARIA S ZCZEPANIAK R ENATA S ZCZEPAŃSKA E WA W ASEŃCZUK

3 Torebki prezentowe I WONA G ĄSIOREK B EATA J ARUS M AJA M AJEWSKA J ADWIGA M ARCZUK

4 AKADEMIA Scenariusz i reżyseria E LŻBIETA B ARTNICKA -K ARASIEWICZ D ANUTA B ELING Prowadzący D ANUTA B ELING P AWEŁ J AGIELSKI

5 Oprawa muzyczna L IDIA D UDA -M ACHINSKA zespół Presto w składzie: R ENATA A NDRYCHOWICZ E LŻBIETA B ARTNICKA -K ARASIEWICZ R ENATA B EDNARZ D ANUTA B ELING L IDIA D UDA -M ACHINSKA M AGDALENA J URKE K RYSTYNA P IĄTEK

6 Scenografia projekt A NNA B ARTKOWIAK Z BIGNIEW S YPNIEWSKI wykonanie i monta ż A NNA A NTCZAK A NNA B ARTKOWIAK H ONORATA D JACZUK -C IEŚLEWICZ A NDRZEJ D RYGAŁA

7 A GNIESZKA D RZAŻDŻYŃSKA M AGDALENA G RZYBOWSKA J OLANTA M ALAN N ATALIA R ÓŻEWSKA J OANNA S INECKA B EATA S IUDZIŃSKA Z BIGNIEW S YPNIEWSKI A LICJA W OJCIECHOWSKA J USTYNA W OJTKOWIAK

8 Układ gimnastyczno - akrobatyczny K ATARZYNA F RĄCKOWIAK L ESZEK S ZCZEPAŃSKI Układ taneczny „Chocolate choco choco” M ARTA H YBZA Piosenki zespołów wokalnych klas I - III H ONORATA R OJEWSKA K ATARZYNA S TACHOWIAK

9 Pokaz artystyczny uczniów na wózkach K ATARZYNA F RĄCKOWIAK Rap po angielsku A LICJA A LWIN -G UZIAŁEK

10 Skecz kabaretowy „Dzie ń z ż ycia nauczycielki Dwunastki” pomys ł A NNA B ARTKOWIAK choreografia A NNA B ARTKOWIAK K ATARZYNA F RĄCKOWIAK I WONA G RAJEK M AGDALENA S KIBIŃSKA

11 wsparcie techniczne i organizacyjne J OLANTA M ALAN wystąpili A NNA B ARTKOWIAK A GNIESZKA D RZAŻDŻYŃSKA K ATARZYNA F RĄCKOWIAK P AULINA F URMANIAK M AGDALENA G AWROŃSKA I WONA G ĄSIOREK I WONA G RAJEK

12 B ARTOSZ K APSA E LŻBIETA K OZANECKA J ADWIGA M ARCZUK A NNA M ĘŻYŃSKA M ARTA M IKOŁAJCZAK M ARTYNA P AKUŁA N ATALIA R ÓŻEWSKA K ATARZYNA S TACHOWIAK A NNA W AWRZYNIAK J OANNA W DZIĘCZNA M AGDALENA W ODYK J USTYNA W OJTKOWIAK

13 Wystawa retrospektywna A LICJA A LWIN -G UZIAŁEK I WONA G RAJEK R ENATA H AJNY D OROTA Ł YSZCZARZ M AGDALENA W ODYK Wystawa parki narodowe naszego patrona E LŻBIETA B EREZOWSKA

14 Prezentacja multimedialna o historii szkoły E WA K UBIAK Słuchowisko radiowe E WA K UBIAK Wystrój szkoły P AULINA F URMANIAK J OLANTA M ALAN M ARTA M IKOŁAJCZAK

15 Folder reklamujący szkołę P AWEŁ J AGIELSKI L ESZEK S ZCZEPAŃSKI E WELINA U RBANIAK Projekt tarczy A NNA D ZIERŻYŃSKA M ARZANNA L EWANDOWSKA J OANNA S INECKA

16 Scenariusz zajęć dla uczniów I-III A GNIESZKA D RZAŻDŻYŃSKA B ARBARA P RZYBYLSKA M AGDALENA S KIBIŃSKA J USTYNA W OJTKOWIAK Scenariusz zajęć dla uczniów IV – VI E LŻBIETA B ARTNICKA I WONA G RAJEK

17 Msza święta KS. A RKADIUSZ K SYCKI M ACIEJ B ILSKI M ARLENA B UCHOLC L IDIA D UDA -M ACHINSKA

18 Poczet powitalny R ENATA A NDRYCHOWICZ M AGDALENA G AWROŃSKA J OANNA W DZIĘCZNASzatnia A NDRZEJ D RYGAŁA Księga pamiątkowa P AULINA J ANKOWSKA J OANNA S INECKA

19 Bankiet M AGDALENA J URKE B ARBARA K ACZMAREK M ARIA K EMPSKA I WONA M AJEWSKA W SPARCIE ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE T ERESA J ANICKA D ANUT KOZAK S YLWIA ŁAGODA M ARIA ŁUKOMSKA M ARTYNA P AKUŁA I RENA S ZMAŃDA

20 D ZIĘKUJE MY

21


Pobierz ppt "Plakat „ Kalendarz obchodów ” A NNA B ARTKOWIAK Lista gości R ENATA A NDRYCHOWICZ T AMARA F USZPANIAK Z BIGNIEW S YPNIEWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google