Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różne typy osobowości w pracy Zaprasza choleryk z domieszką melancholika i sangwinika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różne typy osobowości w pracy Zaprasza choleryk z domieszką melancholika i sangwinika."— Zapis prezentacji:

1 Różne typy osobowości w pracy Zaprasza choleryk z domieszką melancholika i sangwinika

2 Wiedza o typach osobowości Poznając swoje mocne i słabe strony mamy wpływ na świadome kształtowanie swojej własnej osobowości, a stając się bardziej tolerancyjnymi dla otaczających nas ludzi, zyskujemy w kontaktach z nimi. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

3 Termin „osobowość" Zachowuje ono do dziś pewną niejasność i wieloznaczność. Zainteresowanie różnymi obliczami natury ludzkiej sięga starożytności. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

4 Typologia wg Hipokratesa Grecki lekarz Hipokrates (460 - 377 p.n.e.) wyróżnił 4 typy temperamentu: 1.flegmatyka, 2.choleryka, 3.melancholika 4.sangwinika. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

5 Flegmatyk To człowiek odznaczający się mało dynamicznym usposobieniem, nie ulegający gwałtownym emocjom, słabo reagujący na podniety, ale za to wytrwały w działaniu i konsekwentny w uczuciach. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

6 Choleryk To urodzony lider. Jest świetnym organizatorem, szybki w działaniu, ukierunkowany na cel. Ma problemy z uznaniem racji innych, nie liczy się także z uczuciami innych, wyrażając spontanicznie sądy i oceny. Reakcje choleryka są niewspółmierne do bodźca. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

7 Melancholik To człowiek o usposobieniu łagodnym, biernym, którego cechuje brak impulsywności, silne, wolno narastające reakcje uczuciowe. Melancholik w działaniu jest mało odporny i co za tym idzie - niewytrwały. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

8 Sangwinik To człowiek o żywym, pogodnym, uczuciowym, aktywnym usposobieniu, wrażliwy, o silnych i szybkich reakcjach. Sangwinik łatwo dostosowuje się do zmiennych warunków życia. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

9 Freud i Jung W czasach nowożytnych Zygmunt Freud oraz Carl Gustav Jung wyodrębnili i zdefiniowali osobowość. Pojęcie to używane jest obecnie dla oznaczenia całokształtu dyspozycji i funkcji psychicznych człowieka, wyznaczających jego zachowanie i stanowiących swoistą strukturę. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

10 Freud i Jung Zdefiniowanie osobowości umożliwiło badanie, przewidywanie i kształtowanie zachowań ludzi w różnych aspektach ich życia, także w aspekcie zawodowym. Wyróżnili dwa zasadnicze typy osobowości: Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

11 Ekstrawertyk Osoba, której zachowanie nacechowane jest pozytywnym zainteresowaniem światem zewnętrznym (bardziej niż własnymi przeżyciami), o aktywności skierowanej na otoczenie, prospołeczną, łatwo nawiązującą kontakty, z ogólną zaradnością i orientacją w realiach rzeczywistości. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

12 Introwertyk Osoba kierująca uwagę na własne wewnętrzne przeżycia; u introwertyków obserwuje się brak szerszego zainteresowania otoczeniem oraz skłonność do zamykania się w sobie i różnego stopnia izolację od innych. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

13 Niepowtarzalność i cechy wspólne Z psychologicznego punktu widzenia każdy z nas jest niepowtarzalny, lecz mimo to wykazujemy wiele cech wspólnych, które da się pogrupować właśnie w przedstawione kategorie. Jesteśmy układanką różnych typów osobowości, ale na pewno jedna spośród nich jest dominującą. Każdy typ osobowości ma swoje mocne i słabe strony, co widać także w środowisku zawodowym. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

14 Sangwinik Mocnymi stronami sangwinika w pracy są: duże poczucie humoru, optymizm, przyjazne nastawienie do ludzi, łatwość zyskiwania przyjaciół wśród współpracowników, duże zdolności werbalne, twórczość. Jego słabościami natomiast może być: zbytnie gadulstwo, brak punktualności w dotrzymywaniu terminów, zapominalstwo, trudności w mówieniu "nie", branie na siebie zbyt wielu obowiązków. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

15 Sangwinik Jak rozpoznać zewnętrznie sangwinika? Jego ubiór jest najczęściej kolorowy, modny, "na topie", często ekstrawagancki okraszony biżuterią. Ludzie tego pokroju przywiązują wagę do makijażu i modnej fryzury. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

16 Sangwinik Najważniejszą rzeczą jaką można zrobić dla sangwiników, naszych współpracowników lub przełożonych to obdarzyć ich uwagą i podziwem. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

17 Sangwinik Jeżeli pracujemy z sangwinikiem nie powinniśmy od niego wymagać zbytniej skrupulatności i porządku, natomiast możemy wykorzystać jego naturalne zdolności w łatwym nawiązywaniu kontaktu z innymi oraz wielką kreatywność. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

18 Obsługując sangwinika  Nastaw się na budowanie relacji — im bardziej „zaprzyjaźnisz się” z sangwinikiem, tym więcej będziesz miał profitów z tej znajomości.  W czasie rozmowy filtruj to, co mówi — często sedno problemu (np. wymagania) będzie zawoalowane w wypowiedzi. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

19 Obsługując sangwinika  W argumentacji skup się na prezentowaniu opinii innych, najlepiej znanych i lubianych osób — liczby nic sangwinikowi nie mówią.  Rezultat Waszych rozmów ma być spójny z ogólnymi celami i marzeniami sangwinika, niekoniecznie z pierwotnym celem. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

20 Melancholik Podstawowym pragnieniem melancholika jest ustawiczne dążenie do doskonałości. Posiada analityczny umysł, działa wg. planu. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

21 Melancholik Słabe strony: głębokie depresje, brak spontaniczności, skłonność do skrajności. Wyjątkowo perfekcyjny, dlatego w działaniach potrzebuje więcej czasu. Źle pracuje pod presją. Trudno go usatysfakcjonować, może wydawać się kapryśny i niewdzięczny. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

22 Melancholik Credo życiowe: „Jeżeli coś robię, to warto zrobić dobrze". Niestety często obywa się to kosztem upływającego czasu. Emocjonalną potrzebą jest porządek i wrażliwość. Pragnie doskonałości w życiu zawodowym i uporządkowanego życia osobistego, a także zrozumienia jego wrażliwej natury. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

23 Melancholik Melancholika łatwo zewnętrznie poznać po elegancji i klasie. Lubi ubrania proste w formie, ale wysokiej jakości. Krój konserwatywny, kolory szare, czarne, stonowane, jednak nienagannie zestawione. Włosy starannie ułożone, całość idealnie skomponowana z dużą dbałością o szczegóły. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

24 Obsługując melancholika  Pamiętaj, że jest oszczędny.  Uzasadniając swoje stanowisko, posługuj się faktami, liczbami, danymi, tabelami, a nie opiniami innych.  Wiedz, że melancholik „ma czas”, ale na pewno decyzję podejmie.  Bądź profesjonalistą w każdym calu (schludny ubiór, odpowiednie umówienie spotkania itp.). Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

25 Choleryk Typ osobowości, którego emocjonalną potrzebą jest działanie, a więc praca i osiąganie wyznaczonych celów. Mocnymi strony: zdecydowanie, aktywność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

26 Choleryk Słabe strony: arogancja, nerwowość, zbytnia pewność siebie, upór, ale także pewna słabość w kontaktach z innymi. Oczekuje od siebie i innych całkowitego poświęcenia się celom, które jemu wydają się słuszne. Chce dominować i ma skłonności do manipulowania ludźmi. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

27 Choleryk Jak wygląda władczy choleryk? Nie cechuje go zbytnia dbałość o wygląd. Ubiera się raczej konserwatywnie, ale aktualnie. Strój ma być funkcjonalny. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

28 Choleryk Pracując z cholerykiem musimy zdawać sobie sprawę, że atmosfera w biurze będzie konkretna, nakierowana na zadania. Szybko sprowadza temat rozmowy na właściwe tory, dając wyraźnie odczuć, że jego czas jest cenny i pora przejść do sedna sprawy. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

29 Obsługując choleryka  Pamiętaj, że jest on zorientowany na cele, nie relacje — dąży do określonego wyniku, a nie do nawiązania znajomości.  Bądź przygotowany, miej wyznaczone cele, jasno uzasadniaj swoje zdanie.  Jeśli argumentujesz, cały czas podkreślaj cele klienta i wyniki, jakie chce osiągnąć.  Daj klientowi możliwość wyboru, niech sam zdecyduje. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

30 Flegmatyk Swoim ugodowym usposobieniem wprowadza w pracy spokój i równowagę. Mocne strony: bezkonfliktowość, opanowanie, rozwaga, stabilność, uprzejmość. Jest dobrym słuchaczem, doskonale sprawdza się w mediacjach. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

31 Flegmatyk Słabe strony: upór, niezdecydowanie, odwlekanie decyzji, niezaangażowanie, nie uzewnętrznianie się, niechęć do zmian, zwlekanie z wykonaniem pracy. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

32 Flegmatyk Ceni sobie spokój. Nie dąży do konfrontacji. Lubi pracować sam i chociaż czasem zwleka z wykonaniem zadania, jest raczej solidny i można na nim polegać. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

33 Flegmatyk Nadrzędną zasadą flegmatyka jest wygoda, także w ubiorze, a więc preferuje wygodny, nieskrepowany styl. Wybiera łagodne kolory, nic ekstrawaganckiego. Nie ma ochoty być zauważany. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

34 Obsługując flegmatyka Nie śpiesz się (ma przecież problem z podejmowaniem decyzji). Okaż swoją troskę i zadbaj o zbudowanie dobrych relacji z klientem. Wykaż swoje wyjątkowe zaangażowanie w sprawę i wiarę w jej pozytywne rozwiązanie. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

35 Słowa klucze - dla typu osobowości W kontaktach (np. w sprzedaży) należy często używać słów, które najszybciej dotrą do danej osobowości. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

36 Słowa klucze - sangwinik „Kolorowo", „wesoło", „bezpłatnie", „zabawnie", „produkt bogato zdobiony, kolorowy, śmieszny". Warto zaoferować promocyjną cenę, darmowy prezent. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

37 Słowa klucze - choleryk „ Praktyczne", „porywające", „odważne", „śmiałe", „produkt - usługa rzucające wyzwanie i obiecujące władzę". Zwróćmy jego uwagę na zwiększoną produktywność. Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

38 Słowa klucze - flegmatyk „Łatwe w użyciu", „proste w obsłudze", „oszczędzające czas", „nie wymagające wysiłku", „dające odprężenie". Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

39 Słowa klucze - melancholik „ Szczegółowe", „intelektualne", „wrażliwe", „systematyczne", „zorganizowane". Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze

40 CECHY PSYCHO- SOMATYCZNE SANGWINIKMELANCHOLIKCHOLERYKFLEGMATYK ŻYCIE UCZUCIOWE WESOŁYSMUTNYROZDRAŻNIONYZRÓWNOWAŻONY SIŁA PRZEŻYĆ PSYCHICZNYCH SŁABASILNA SŁABA GŁĘBOKOŚC PRZEŻYĆ PSYCHICZNYCH PŁYTKAGŁĘBOKA CZĘŚCIOWO GŁĘBOKA SZYBKOŚĆ REAGOWANIA NA BODŹCE SZYBKOPOWOLISZYBKOPOWOLI REAKCJE NA BODŹCE SILNASŁABASILNASŁABA TYPOLOGIA TEMPERAMENTÓW - podsumowanie

41 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Nie ma typów osobowości „lepszych” i „ gorszych”. Każdy typ osobowości może się sprawdzić w określonych zawodach i rolach pełnionych w społeczeństwie. Podstawową zasadą rozwoju osobowości jest poznanie samego siebie, polubienie własnej osoby oraz koncentracja na swoich silnych stronach.

42 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Nie przekonamy innych do siebie, jeżeli my sami nie będziemy siebie akceptować. Ważną rzeczą jest stałe rozwijanie swojej osobowości poprzez poszukiwanie nowych doświadczeń, analizę sytuacji, w których uczestniczyliśmy, a także wyciąganie wniosków na temat swojego zachowania.


Pobierz ppt "Różne typy osobowości w pracy Zaprasza choleryk z domieszką melancholika i sangwinika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google