Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różne typy osobowości w pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różne typy osobowości w pracy"— Zapis prezentacji:

1 Różne typy osobowości w pracy
Zaprasza choleryk z domieszką melancholika i sangwinika

2 Wiedza o typach osobowości
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Wiedza o typach osobowości Poznając swoje mocne i słabe strony mamy wpływ na świadome kształtowanie swojej własnej osobowości, a stając się bardziej tolerancyjnymi dla otaczających nas ludzi, zyskujemy w kontaktach z nimi. Jest bardzo ważnym narzędziem, pomagającym odnieść sukces zawodowy.

3 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Termin „osobowość" Zachowuje ono do dziś pewną niejasność i wieloznaczność. Zainteresowanie różnymi obliczami natury ludzkiej sięga starożytności. Używany jest często, lecz podobnie jak wiele innych pojęć w psychologii, mimo wielu prób zdefiniowania,

4 Typologia wg Hipokratesa
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Typologia wg Hipokratesa Grecki lekarz Hipokrates (460  p.n.e.) wyróżnił 4 typy temperamentu: flegmatyka, choleryka, melancholika sangwinika. Dokonał także dokładnego opisu tej typologii, który z powodzeniem może być użyteczny we współczesnych czasach.

5 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Flegmatyk To człowiek odznaczający się mało dynamicznym usposobieniem, nie ulegający gwałtownym emocjom, słabo reagujący na podniety, ale za to wytrwały w działaniu i konsekwentny w uczuciach. Można zaryzykować żartobliwe stwierdzenie, że jest to topowy typ pracownika w brytyjskich korporacjach. Dobrze znosi naciski. W związku z tym, że ma problem z określaniem celów, szybkim podejmowaniem decyzji i unikaniem odpowiedzialności, rzadko sprawdza się na stanowiskach związanych z zarządzaniem.

6 Reakcje choleryka są niewspółmierne do bodźca.
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Choleryk To urodzony lider. Jest świetnym organizatorem, szybki w działaniu, ukierunkowany na cel. Ma problemy z uznaniem racji innych, nie liczy się także z uczuciami innych, wyrażając spontanicznie sądy i oceny. Reakcje choleryka są niewspółmierne do bodźca. To typ bardziej popularny w korporacjach amerykańskich; człowiek wybuchowy, o silnych i szybko powstających reakcjach uczuciowych; odznaczający się dużą energią życiową i brakiem opanowania.

7 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Melancholik To człowiek o usposobieniu łagodnym, biernym, którego cechuje brak impulsywności, silne, wolno narastające reakcje uczuciowe. Melancholik w działaniu jest mało odporny i co za tym idzie - niewytrwały. Typ melancholika cechuje się małą ruchliwością, apatią, przewlekłymi stanami przygnębienia (skłonnością do depresji). To doskonały spec od rutynowej pracy. Uczy się przez obserwację.

8 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Sangwinik To człowiek o żywym, pogodnym, uczuciowym, aktywnym usposobieniu, wrażliwy, o silnych i szybkich reakcjach. Sangwinik łatwo dostosowuje się do zmiennych warunków życia. Swoim optymizmem i entuzjazmem zaraża innych, pobudza ich do pracy. Niestety — ma problemy z asertywnością i z tego powodu przyjmuje na siebie zbyt dużo obowiązków.

9 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Freud i Jung W czasach nowożytnych Zygmunt Freud oraz Carl Gustav Jung wyodrębnili i zdefiniowali osobowość. Pojęcie to używane jest obecnie dla oznaczenia całokształtu dyspozycji i funkcji psychicznych człowieka, wyznaczających jego zachowanie i stanowiących swoistą strukturę.

10 Wyróżnili dwa zasadnicze typy osobowości:
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Freud i Jung Zdefiniowanie osobowości umożliwiło badanie, przewidywanie i kształtowanie zachowań ludzi w różnych aspektach ich życia, także w aspekcie zawodowym. Wyróżnili dwa zasadnicze typy osobowości: 2. Uznano  procesy nieświadome jako główną rzeczywistość psychiczną, a historię indywidualną wraz z historią całej ludzkości jako główne determinanty zachowania człowieka.

11 Ekstrawertyk Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Osoba, której zachowanie nacechowane jest pozytywnym zainteresowaniem światem zewnętrznym (bardziej niż własnymi przeżyciami), o aktywności skierowanej na otoczenie, prospołeczną, łatwo nawiązującą kontakty, z ogólną zaradnością i orientacją w realiach rzeczywistości. Ekstrawertycy to ludzie, którzy reagują szybko i wyraźnie. Dają odpowiedzi, zanim nad nimi pomyślą. Trudno im się skoncentrować na słuchaniu. Robią dużo szumu i zamieszania wokół siebie i dobrze się czują w takiej atmosferze. 

12 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Introwertyk Osoba kierująca uwagę na własne wewnętrzne przeżycia; u introwertyków obserwuje się brak szerszego zainteresowania otoczeniem oraz skłonność do zamykania się w sobie i różnego stopnia izolację od innych.

13 Niepowtarzalność i cechy wspólne
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Niepowtarzalność i cechy wspólne Z psychologicznego punktu widzenia każdy z nas jest niepowtarzalny, lecz mimo to wykazujemy wiele cech wspólnych, które da się pogrupować właśnie w przedstawione kategorie. Jesteśmy układanką różnych typów osobowości, ale na pewno jedna spośród nich jest dominującą. Każdy typ osobowości ma swoje mocne i słabe strony, co widać także w środowisku zawodowym. 2.Są to np.:  sposoby reagowania, sposób ubierania się, analizowania, mówienia, odczuwania i inne.

14 Sangwinik Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Mocnymi stronami sangwinika w pracy są: duże poczucie humoru, optymizm, przyjazne nastawienie do ludzi, łatwość zyskiwania przyjaciół wśród współpracowników, duże zdolności werbalne, twórczość. Jego słabościami natomiast może być: zbytnie gadulstwo, brak punktualności w dotrzymywaniu terminów, zapominalstwo, trudności w mówieniu "nie", branie na siebie zbyt wielu obowiązków.

15 Sangwinik Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Jak rozpoznać zewnętrznie sangwinika? Jego ubiór jest najczęściej kolorowy, modny, "na topie", często ekstrawagancki okraszony  biżuterią. Ludzie tego pokroju przywiązują wagę do makijażu i modnej fryzury. 2. Biuro sangwinika nie jest uporządkowane, jest natomiast z reguły udekorowane kwiatami, pamiątkami, zdjęciami rodziny, dyplomami, nagrodami za osiągnięcia, itp..

16 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Sangwinik Najważniejszą rzeczą jaką można zrobić dla sangwiników, naszych współpracowników lub przełożonych to obdarzyć ich uwagą i podziwem. 2. Ich sposób zachowania, ubierania jest uwodzicielską prośbą o zwrócenie na nich uwagi, a wdzięk i urok jaki roztaczają - utajoną prośbą o pochwałę i docenienie.

17 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Sangwinik Jeżeli pracujemy z sangwinikiem nie powinniśmy od niego wymagać zbytniej skrupulatności i porządku, natomiast możemy wykorzystać jego naturalne zdolności w łatwym nawiązywaniu kontaktu z innymi oraz wielką kreatywność.

18 Obsługując sangwinika
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Obsługując sangwinika Nastaw się na budowanie relacji — im bardziej „zaprzyjaźnisz się”  z sangwinikiem, tym więcej będziesz miał profitów z tej znajomości. W czasie rozmowy filtruj to, co mówi — często sedno problemu (np. wymagania) będzie zawoalowane w wypowiedzi.

19 Obsługując sangwinika
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Obsługując sangwinika W argumentacji skup się na prezentowaniu opinii innych, najlepiej znanych i lubianych osób — liczby nic sangwinikowi nie mówią. Rezultat Waszych rozmów ma być spójny z ogólnymi celami i marzeniami sangwinika, niekoniecznie z pierwotnym celem.

20 Posiada analityczny umysł, działa wg. planu.
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Melancholik Podstawowym pragnieniem melancholika jest ustawiczne dążenie do doskonałości. Posiada analityczny umysł, działa wg. planu. 2. Mocne jego strony to: dokładność, dbałość o szczegóły, sprawiedliwość, zorganizowanie, umiłowanie piękna. 3. Ceni ciszę i najlepiej pracuje sam. Jest mistrzem nastroju i zrozumienia innych.

21 Melancholik Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Słabe strony: głębokie depresje, brak spontaniczności, skłonność do skrajności. Wyjątkowo perfekcyjny, dlatego w działaniach potrzebuje więcej czasu. Źle pracuje pod presją. Trudno go usatysfakcjonować, może wydawać się kapryśny i niewdzięczny.

22 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Melancholik Credo życiowe: „Jeżeli  coś robię, to warto zrobić dobrze". Niestety często obywa się to kosztem upływającego czasu. Emocjonalną potrzebą  jest porządek i wrażliwość. Pragnie doskonałości w życiu zawodowym i uporządkowanego życia osobistego, a także zrozumienia jego wrażliwej natury.  2.Gdy te potrzeby nie są zaspokojone może popaść w depresję.

23 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Melancholik Melancholika łatwo zewnętrznie poznać po elegancji i klasie. Lubi ubrania proste w formie, ale wysokiej jakości. Krój konserwatywny, kolory szare, czarne, stonowane, jednak nienagannie zestawione. Włosy starannie ułożone, całość idealnie skomponowana z dużą dbałością o szczegóły. 2. Biuro melancholika jest uporządkowane. Każdy przedmiot posiada swoje miejsce i konkretne przeznaczenie.

24 Obsługując melancholika
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Obsługując melancholika Pamiętaj, że jest oszczędny. Uzasadniając swoje stanowisko, posługuj się faktami, liczbami, danymi, tabelami, a nie opiniami innych. Wiedz, że melancholik „ma czas”, ale na pewno decyzję podejmie. Bądź profesjonalistą w każdym calu (schludny ubiór, odpowiednie umówienie spotkania itp.).

25 Choleryk Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Typ osobowości, którego emocjonalną potrzebą jest działanie, a więc praca i osiąganie wyznaczonych celów. Mocnymi strony: zdecydowanie, aktywność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. 3. Pracuje ciężej niż ktokolwiek inny, (niestety często popada w pracoholizm). Poszukuje wyzwań i doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach. Jest urodzonym przywódcą, pewnym siebie, skoncentrowanym na celach.

26 Choleryk Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Słabe strony: arogancja, nerwowość, zbytnia pewność siebie, upór, ale także pewna słabość w kontaktach z innymi. Oczekuje od siebie i innych całkowitego poświęcenia się celom, które jemu wydają się słuszne. Chce dominować i ma skłonności do manipulowania ludźmi. Nie potrafi przyznać się do błędu, czym często rani innych ludzi.Wykazuje silną potrzebę osiągnięcia celu, który zamierzył, oczekując  dowodów uznania za wszystkie podjęte przez siebie działania. W swoich wypowiedziach często podkreśla więc zasługę własnej pracy.

27 Jak wygląda władczy choleryk?
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Choleryk Jak wygląda władczy choleryk? Nie cechuje go zbytnia dbałość o wygląd. Ubiera się raczej konserwatywnie, ale aktualnie. Strój ma być funkcjonalny. 4. Dlatego też np. kobieta - choleryk najczęściej chodzi na płaskich obcasach i w spodniach lub luźnej spódnicy, by móc chodzić szybko i zdecydowanie.

28 Choleryk Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Pracując z cholerykiem musimy zdawać sobie sprawę, że atmosfera w biurze będzie konkretna, nakierowana na zadania. Szybko sprowadza temat rozmowy na właściwe tory, dając wyraźnie odczuć, że jego czas jest cenny i pora przejść do sedna sprawy. Zawsze gotowy stawić czoła wyzwaniom. Szybko podejmuje decyzje nie bacząc na etykietę i formę. Działa w myśl zasady: "zróbcie to natychmiast i dokładnie, tak jak ja chcę".

29 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Obsługując choleryka Pamiętaj, że jest on zorientowany na cele, nie relacje — dąży do określonego wyniku, a nie do nawiązania znajomości. Bądź przygotowany, miej wyznaczone cele, jasno uzasadniaj swoje zdanie. Jeśli argumentujesz, cały czas podkreślaj cele klienta i wyniki, jakie chce osiągnąć. Daj klientowi możliwość wyboru, niech sam zdecyduje.

30 Flegmatyk Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Swoim ugodowym usposobieniem wprowadza w pracy spokój i równowagę. Mocne strony: bezkonfliktowość, opanowanie, rozwaga, stabilność, uprzejmość. Jest dobrym słuchaczem, doskonale sprawdza się w mediacjach. 2. Często wydaje się niezauważany i niedoceniany, lecz w głębi duszy pragnie szacunku, wykazując dużą potrzebę poczucia własnej wartości.

31 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Flegmatyk Słabe strony: upór, niezdecydowanie, odwlekanie decyzji, niezaangażowanie, nie uzewnętrznianie się, niechęć do zmian, zwlekanie z wykonaniem pracy.

32 Ceni sobie spokój. Nie dąży do konfrontacji.
Flegmatyk Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Ceni sobie spokój. Nie dąży do konfrontacji. Lubi pracować sam i chociaż czasem zwleka z wykonaniem zadania, jest raczej solidny i można na nim polegać. 3. Jego biuro jest wygodne i funkcjonalnie urządzone, lubi mieć wszystko w zasięgu ręki, na biurku mogą stać rodzinne fotografie. 4. Prowadząc ważne zawodowe rozmowy znajduje czas na osobistą rozmowę, czy wspólne wypicie kawy.

33 Nie ma ochoty być zauważany.
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Flegmatyk Nadrzędną zasadą flegmatyka jest wygoda, także w ubiorze, a więc preferuje wygodny, nieskrepowany styl. Wybiera łagodne kolory, nic ekstrawaganckiego. Nie ma ochoty być zauważany.

34 Obsługując flegmatyka
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Obsługując flegmatyka Nie śpiesz się (ma przecież problem z podejmowaniem decyzji). Okaż swoją troskę i zadbaj o zbudowanie dobrych relacji z klientem. Wykaż swoje wyjątkowe zaangażowanie w sprawę i wiarę w jej pozytywne rozwiązanie.

35 Słowa klucze - dla typu osobowości
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Słowa klucze - dla typu osobowości W kontaktach (np. w sprzedaży) należy często używać słów, które najszybciej dotrą do danej osobowości. 1. Określenie własnego typu osobowości otwiera nam możliwość zrozumienia siebie, swojego postępowania, a w konsekwencji także i innych ludzi.

36 Słowa klucze - sangwinik
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Słowa klucze - sangwinik „Kolorowo", „wesoło", „bezpłatnie", „zabawnie", „produkt bogato zdobiony, kolorowy, śmieszny". Warto zaoferować promocyjną cenę, darmowy prezent.

37 Słowa klucze - choleryk
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Słowa klucze - choleryk „Praktyczne", „porywające", „odważne", „śmiałe", „produkt - usługa rzucające wyzwanie i obiecujące władzę". Zwróćmy jego uwagę na zwiększoną produktywność.

38 Słowa klucze - flegmatyk
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Słowa klucze - flegmatyk „Łatwe w użyciu", „proste w obsłudze", „oszczędzające czas", „nie wymagające wysiłku", „dające odprężenie".

39 Słowa klucze - melancholik
Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze Słowa klucze - melancholik „Szczegółowe", „intelektualne", „wrażliwe", „systematyczne", „zorganizowane".

40 TYPOLOGIA TEMPERAMENTÓW - podsumowanie
CECHY PSYCHO- SOMATYCZNE SANGWINIK MELANCHOLIK CHOLERYK FLEGMATYK ŻYCIE UCZUCIOWE WESOŁY SMUTNY ROZDRAŻNIONY ZRÓWNOWAŻONY SIŁA PRZEŻYĆ PSYCHICZNYCH SŁABA SILNA GŁĘBOKOŚC PRZEŻYĆ PŁYTKA GŁĘBOKA CZĘŚCIOWO SZYBKOŚĆ REAGOWANIA NA BODŹCE SZYBKO POWOLI REAKCJE NA BODŹCE

41 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Nie ma typów osobowości „lepszych” i „ gorszych”. Każdy typ osobowości może się sprawdzić w określonych zawodach i rolach pełnionych w społeczeństwie. Podstawową zasadą rozwoju osobowości jest poznanie samego siebie, polubienie własnej osoby oraz koncentracja na swoich silnych stronach.

42 Zygmunt Korzeniewski, UM w Jeleniej Górze
Nie przekonamy innych do siebie, jeżeli my sami nie będziemy siebie akceptować. Ważną rzeczą jest stałe rozwijanie swojej osobowości poprzez poszukiwanie nowych doświadczeń, analizę sytuacji, w których uczestniczyliśmy, a także wyciąganie wniosków na temat swojego zachowania.


Pobierz ppt "Różne typy osobowości w pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google