Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pieniński Park Narodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pieniński Park Narodowy"— Zapis prezentacji:

1 Pieniński Park Narodowy

2 Logo Pienińskiego Parku Narodowego
Rysunek przedstawiający Trzy Korony z wijącym się w tle Dunajcem

3 Zajmuje powierzchnię:23,46 km²
Położenie Pieniński Park Narodowy położony jest w Pieninach, w południowej części kraju, na granicy polsko-słowackiej. Zajmuje powierzchnię:23,46 km²

4 Pieniny stanowią część ciągnącego się na długości
ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego, oddzielającego zewnętrzne Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych. Od południa graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Tworzą wyodrębnione pasmo górskie o długości ok. 35 km i szerokości do 6 km podzielone przełomami Dunajca na trzy części: * Pieniny Spiskie * Pieniny Właściwe * Małe Pieniny

5 CEL OCHRONY Zadaniem Pienińskiego Parku Narodowego jest zachowanie w jak najbardziej niezmienionym stanie środowiska przyrodniczego Pienin. Szczególnej ochrony wymagają nieprzeciętne walory przyrodnicze, a także niezwykłe bogactwo fauny i flory.

6 HISTORIA PARKU 1921 r.- pierwsza oficjalna wypowiedź przewodniczącego Państwowej Komisji Ochrony Przyrody prof. Władysława Szafera o potrzebie ochrony Pienin 23 maja 1932 r.- podpisanie przez ministra rolnictwa rozporządzenia o utworzeniu z dniem 1 czerwca 1932 roku rezerwatu w Pieninach pod nazwą „Park Narodowy w Pieninach”. 1954 r.- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października 1954 r. o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1955 r. Pienińskiego Parku Narodowego. Aktualnie park funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r.

7 Fauna Pienińskiego Parku Narodowego
Bogactwo fauny w Pieninach spowodowane jest przez: Wapienne podłoże Duże zróżnicowanie siedlisk Bogactwo szaty roślinnej Ekstensywne użytkowanie lasów i terenów nieleśnych Najnowsza lista zwierząt żyjących na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego liczy 7317 gatunków.

8 Z większych ssaków występują:
borsuk kuna leśna dzik sarna żbik ryś

9 15 gatunków nietoperzy- rzadki w Europie podkasaniec mały.
Rzadki gryzoń- mysz małooka Ptaki: kopciuszek nagórnik pomurnik

10 Ważki-rzadki okaz: straszka północna
Motyle-stanowią ok. 55% fauny Polski Najsłynniejszy: niepylak apollo Nadobnica alpejska-jeden z najpiękniejszych chrząszczy

11 Flora Pienin Bardzo duże urozmaicenie roślinności Pienin spowodowane jest przez: Wapienne podłoże Duże zróżnicowanie geomorfologiczne Brak zlodowaceń Sąsiedztwo Tatr-łatwość migracji roślin Niewielka wysokość pasma

12 W Pieninach rosną dwa endemity:
Pszonak pieniński Mniszek pieniński

13 Występują tu również relikty:
Złocień Zawadzkiego Jałowiec sawina Dębik ośmiopłatkowy

14 Źródło:

15 Prezentację przygotowała:
Ewelina Rak Gr.D


Pobierz ppt "Pieniński Park Narodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google