Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pieniński Park Narodowy. Pieniński Park Narodowy położony jest w Pieninach, w południowej części kraju, na granicy polsko-słowackiej. Zajmuje powierzchnię:23,46.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pieniński Park Narodowy. Pieniński Park Narodowy położony jest w Pieninach, w południowej części kraju, na granicy polsko-słowackiej. Zajmuje powierzchnię:23,46."— Zapis prezentacji:

1 Pieniński Park Narodowy

2

3 Pieniński Park Narodowy położony jest w Pieninach, w południowej części kraju, na granicy polsko-słowackiej. Zajmuje powierzchnię:23,46 km²

4 Pieniny stanowią część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego, oddzielającego zewnętrzne Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych. Od południa graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Tworzą wyodrębnione pasmo górskie o długości ok. 35 km i szerokości do 6 km podzielone przełomami Dunajca na trzy części: * Pieniny Spiskie * Pieniny Właściwe * Małe Pieniny

5 Zadaniem Pienińskiego Parku Narodowego jest zachowanie w jak najbardziej niezmienionym stanie środowiska przyrodniczego Pienin. Szczególnej ochrony wymagają nieprzeciętne walory przyrodnicze, a także niezwykłe bogactwo fauny i flory.

6 1921 r.- pierwsza oficjalna wypowiedź przewodniczącego Państwowej Komisji Ochrony Przyrody prof. Władysława Szafera o potrzebie ochrony Pienin 23 maja 1932 r.- podpisanie przez ministra rolnictwa rozporządzenia o utworzeniu z dniem 1 czerwca 1932 roku rezerwatu w Pieninach pod nazwą „Park Narodowy w Pieninach”. 1954 r.- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października 1954 r. o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1955 r. Pienińskiego Parku Narodowego. Aktualnie park funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r.

7 Najnowsza lista zwierząt żyjących na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego liczy 7317 gatunków. Fauna Pienińskiego Parku Narodowego Bogactwo fauny w Pieninach spowodowane jest przez:  Wapienne podłoże  Duże zróżnicowanie siedlisk  Bogactwo szaty roślinnej  Ekstensywne użytkowanie lasów i terenów nieleśnych

8 Z większych ssaków występują: borsukkuna leśnadzik żbikryś sarna

9 15 gatunków nietoperzy- rzadki w Europie podkasaniec mały. Rzadki gryzoń- mysz małooka Ptaki : kopciuszeknagórnikpomurnik

10 Ważki-rzadki okaz: straszka północna Motyle-stanowią ok. 55% fauny Polski Najsłynniejszy: niepylak apollo Nadobnica alpejska-jeden z najpiękniejszych chrząszczy

11 Flora Pienin Bardzo duże urozmaicenie roślinności Pienin spowodowane jest przez:  Wapienne podłoże  Duże zróżnicowanie geomorfologiczne  Brak zlodowaceń  Sąsiedztwo Tatr-łatwość migracji roślin  Niewielka wysokość pasma

12 W Pieninach rosną dwa endemity: Mniszek pieniński Pszonak pieniński

13 Występują tu również relikty: Złocień Zawadzkiego Jałowiec sawina Dębik ośmiopłatkowy

14 Źródło: http://www.pieninypn.pl/ http://www.szajowski.pl/index.html

15 Prezentację przygotowała: Ewelina Rak Gr.D


Pobierz ppt "Pieniński Park Narodowy. Pieniński Park Narodowy położony jest w Pieninach, w południowej części kraju, na granicy polsko-słowackiej. Zajmuje powierzchnię:23,46."

Podobne prezentacje


Reklamy Google