Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Olkusz jest miastem powiatowym położonym na Jurze Krakowsko Częstochowskiej pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Olkusz jest miastem powiatowym położonym na Jurze Krakowsko Częstochowskiej pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi."— Zapis prezentacji:

1 http://olkusz.otodom.pl/, 1

2 2 Olkusz jest miastem powiatowym położonym na Jurze Krakowsko Częstochowskiej pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi Krakowem i Śląskiem. Gmina Olkusz to niespełna 50 tys. mieszkańców, ale miasto oddziałuje na cały powiat, a nawet miejscowości spoza powiatu co oznacza, że strefa oddziaływania obejmuje ponad 120 tys. mieszkańców Doskonałe skomunikowanie zapewnia DK 94 (dwupasmowa w kierunku Śląska), linia kolejowa - w tym LHS (szeroki tor), bliskość autostrady A4, dwa lotniska w odległości 35 i 50 km.

3 Strefa A : etap I - zrealizowany Strefa B : etap II – perspektywa na lata 2016-2020 Strefa A : etap I - zrealizowany Strefa B : etap II – perspektywa na lata 2016-2020 3

4 ATUTY LOKALIZACJI : Teren już zainwestowany-przemysłowy Bezpośrednio przy DK 94, PKP i LHS, Bliski węzeł drogowy 783/791 i obwodnicą wschodnią, Sąsiedztwo GPZ i Wodociągów Miejskich Poza centrum, a jednak w mieście ATUTY LOKALIZACJI : Teren już zainwestowany-przemysłowy Bezpośrednio przy DK 94, PKP i LHS, Bliski węzeł drogowy 783/791 i obwodnicą wschodnią, Sąsiedztwo GPZ i Wodociągów Miejskich Poza centrum, a jednak w mieście 4

5 Strefa A : około 28 ha; ~6 ha terenów Gminy Olkusz Strefa B : około 11 ha; ~ własność Gminy Olkusz (docelowo) Strefa A : około 28 ha; ~6 ha terenów Gminy Olkusz Strefa B : około 11 ha; ~ własność Gminy Olkusz (docelowo) 5

6 Strefa A : struktura własności – ~6ha Gminy Olkusz Strefa B : struktura własności – ~4,5ha Gminy Olkusz ( docelowo 11 ha) Strefa A : struktura własności – ~6ha Gminy Olkusz Strefa B : struktura własności – ~4,5ha Gminy Olkusz ( docelowo 11 ha) 6

7 Strefa A : planowany układ drogowy Strefa B : opcjonalny układ drogowy Strefa A : planowany układ drogowy Strefa B : opcjonalny układ drogowy 7

8 Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego opisuje teren OSAG A jako: „ TERENY PRODUKCYJNO- TECHNICZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA USŁUG KOMERCYJNYCH. Symbol planu - PT/UC. 1. Przeznaczenie podstawowe obejmuje: 1) zakłady remontowe, zakłady obsługi technicznej i stacje paliw oraz usługi komercyjne (określone w § 20 ust.1 pkt 1.) 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 1) lokalizację wytwórczych zakładów przemysłowych, baz materiałowych, hurtowi, 2) rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i urządzeń, 3) lokalizację punktów zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych – z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych, 4) rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej, 5) wprowadzenie zadrzewień i zakrzywień. 3. Ustalenia szczegółowe dla terenów D 1PT/UC: 1) konieczność ochrony istniejącej zieleni wysokiej, 2) zainwestowanie terenu nie może przekraczać 80% ogólnej powierzchni w liniach rozgraniczających teren D 1PT/UC, wliczając w to grunty pod obiektami kubaturowymi, podjazdami, parkingami, placami składowymi itp., pozostały teren należy urządzić jako zieleń niską i wysoką. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego opisuje teren OSAG A jako: „ TERENY PRODUKCYJNO- TECHNICZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA USŁUG KOMERCYJNYCH. Symbol planu - PT/UC. 1. Przeznaczenie podstawowe obejmuje: 1) zakłady remontowe, zakłady obsługi technicznej i stacje paliw oraz usługi komercyjne (określone w § 20 ust.1 pkt 1.) 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 1) lokalizację wytwórczych zakładów przemysłowych, baz materiałowych, hurtowi, 2) rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i urządzeń, 3) lokalizację punktów zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych – z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych, 4) rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej, 5) wprowadzenie zadrzewień i zakrzywień. 3. Ustalenia szczegółowe dla terenów D 1PT/UC: 1) konieczność ochrony istniejącej zieleni wysokiej, 2) zainwestowanie terenu nie może przekraczać 80% ogólnej powierzchni w liniach rozgraniczających teren D 1PT/UC, wliczając w to grunty pod obiektami kubaturowymi, podjazdami, parkingami, placami składowymi itp., pozostały teren należy urządzić jako zieleń niską i wysoką. OSAG A 1. Przebudowa ul. Wspólnej na długości 1100 m* 2. Przebudowa innych dróg istniejących na długości 700 m* 3. Budowa sieci kanalizacji opadowej o łącznej długości 2050 m* 4. Budowa sieci wodociągowa o łącznej długości 920 m* 5. Budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z latarniami o długości 2000 m* 6. Budowa rurociągu teletechnicznego o długości 1700 m* * długości przybliżone 8

9 Artur Skręt 2015 http://olkusz.otodom.pl/


Pobierz ppt "1. 2 Olkusz jest miastem powiatowym położonym na Jurze Krakowsko Częstochowskiej pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google