Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowości książkowe 2015 Biblioteka SPIML.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowości książkowe 2015 Biblioteka SPIML."— Zapis prezentacji:

1 Nowości książkowe 2015 Biblioteka SPIML

2 Książka jest źródłem wiedzy i praktycznym przewodnikiem wykorzystywanym do identyfikacji i palpacji istotnych obszarów i struktur anatomicznych. W publikacji::  - istotny rozdział wprowadzający na temat zasad i praktyki w odniesieniu do palpacji  - stopniowe, krok po kroku, pokazanie jak identyfikować i badać palpacyjnie wybrane struktury  - ułatwienie nauki poprzez jasne i zwięzłe przedstawienie wiedzy  - publikacja oferuje podstawowe informacje na temat ruchów dodatkowych  - całość w pełni kolorowa  - jeszcze większa liczba zdjęć i rycin

3 Układ mięśniowy jest często pomijany jako możliwa przyczyna wielu dolegliwości, zwłaszcza narządów ruchu. Tymczasem mięśnie i występujące w nich punkty spustowe niejednokrotnie współodpowiadają za powstawanie i przewlekły charakter dolegliwości bólowych. Istotne są zaburzenia statyczne, które mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonalnych całego aparatu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Nowe wydanie zostało rozszerzone o rozdział o statyce oraz opis ćwiczeń rozciągających, które są skutecznym elementem terapii punktów spustowych. Ćwiczenia takie umożliwiają aktywne włączenie pacjenta do terapii. Dodatkowo może on wykonywać niektóre z nich sam w domu.

4 Mamy tendencję do myślenia o strukturze ciała jako składającej się z mięśni i kości, a zapominamy o układzie powięziowym, który dosłownie łączy i daje oparcie elementom ciała, tworzy jego strukturę. Książka przedstawia tkankę łączną jako strukturę podobną do sieci opasującej całe nasze ciało i mającą zasadniczy wpływ na kształt sylwetki.  TKANKA ŁĄCZNA do tej pory niezauważana przez rehabilitantów i terapeutów - okazuje się być niezwykle ważnym elementem ciała: reaguje na nasze emocje, kodują się w niej wszelkie urazy psychiczne, twardnieje podczas stresu czy zwiększonego wysiłku.  Lektura tej książki wskazuje, że metoda zwana Rolfingiem dotyczy właśnie tkanki łącznej i jest niezwykle skuteczna w pracy terapeutycznej. 

5 W książce m.in.: omówienie podstaw teoretycznych różnych technik nerwowo-mięśniowych zasady diagnozowania wady i zalety europejskich oraz amerykańskich TNM zasady łączenia TNM z masażem tajskich płyta DVD w języku angielskim z praktyczną prezentacją technik

6 W książce prezentowane są informacje dotyczące bólów głowy i szyjnego odcinka kręgosłupa pod kątem definicji, diagnostyki, standardowych technik leczenia takich jak: terapia manualna, masaż i metody autoterapii. Autorzy opisują najczęstsze rodzaje i przyczyny bólów głowy i szyi, które mogą być leczone za pomocą technik masażu. Prezentowane w książce sesje terapeutyczne oparte są na dostępnych wynikach badań naukowych oraz na użytecznych technikach diagnostycznych, wypracowanych podczas wieloletniej praktyki leczenia masażem. W podręczniku znajdują się liczne ryciny i fotografie, będące cennym uzupełnieniem opisywanych w nim treści. 

7 Masaż tkanek głębokich to publikacja, która może ułatwić praktyczną naukę tej formy masażu. Przedstawione zostały podstawowe zasady wykonywania masażu oraz wskazówki jak skutecznie i bez większego wysiłku wykonywać techniki na poszczególnych częściach ciała. Oprócz zasad wykorzystania mechaniki własnego ciała opisane jest jak uniknąć przeciążeń swoich dłoni stosując w trakcie masażu przedramiona, pięści bądź łokcie. W Masażu tkanek głębokich znajdziesz ponad 200 fotografii z technikami i kilkanaście rycin anatomicznych oraz zwięzłe opisy dolegliwości i przyczyny ich powstawania w układzie mięśniowo-powięziowym.

8 Książka poświęcona jest diagnostyce, a w szczególności diagnostyce czynnościowej ułatwiającej ocenę funkcji ustroju. Autorzy omówili też ważniejsze rodzaje masażu, tj. masaż klasyczny, segmentarny, limfatyczny, relaksacyjny, punktowy i stref refleksyjnych stóp, rąk i uszu. Starali się zanalizować wachlarz zagadnień, odnoszących się do wszystkich struktur anatomicznych i przejawów czynności organizmu człowieka oraz ułatwić czytelnikowi opanowanie umiejętności badania: odruchów i bólu, trofiki mięśni, konsystencji tkanek, napięcia i siły mięśni, krążenia i ciepłoty ciała, ruchomości stawów i gry stawowej. Ponadto uwzględnili specyfikę badania małych dzieci.

9 Diagnostyka czynnościowa narządu ruchu z elementami pionizacji i reedukacji chodu stanowi pierwszą część z serii trzech podręczników z zakresu kinezyterapii skierowanych do studentów fizjoterapii.  W książce omówiono badanie przedmiotowe i podmiotowe, pionizację, chód prawidłowy i patologiczny oraz metodykę nauki chodu.  Walorem opracowania są liczne fotografie oraz ryciny doskonale ilustrujące i ułatwiające zrozumienie prezentowanych zagadnień. 

10 W podręczniku zostały opisane najnowocześniejsze, zweryfikowane i obecnie obowiązujące metody diagnostyki pacjenta na poszczególnych etapach procesu usprawniania w podstawowych grupach schorzeń dotyczących aparatu ruchu, układu nerwowego, krążenia i oddychania oraz chorób metabolicznych. Oddzielne rozdziały zostały poświęcone systemowi Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonalnej (ICF) i jego zastosowaniu w praktyce oraz zasadom bezpieczeństwa testów diagnostycznych, a także prognozowaniu i programowaniu procesu rehabilitacji na podstawie ich wyników.

11 Metoda NDT-Bobath ma podstawowe znaczenie w leczeniu i rehabilitacji chorych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza po udarze mózgu. W metodzie tej kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. W książce zaprezentowano w przejrzysty sposób poszczególne elementy metody NDT-Bobath.

12 W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne. W logiczny sposób - od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów - omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej.  Wszystko  to  na  bazie  najnowszych  danych  i  odkryć  naukowych.

13 Opracowanie to stanowi najszersze z dotąd spotykanych w Polsce ujęć problematyki związanej z masażem kosmetycznym całego ciała, jak również masaży stosowanych w ośrodkach SPA i ekskluzywnych gabinetach masażu. Książka zawiera metodykę siedmiu sposobów masowania kosmetycznego twarzy, masażu limfatycznego, masażu gorącymi kamieniami, masażu synchronicznego na cztery ręce, masaży orientalnych. Opisane są również masaże przyrządowe, w środowisku wodnym i inne, które najczęściej stosuje się w odnowie biologicznej. 

14 Książka poruszająca praktyczne zagadnienia związanie z manipulacją powięzi. Dokładny opis każdej jednostki mięśniowo-powięziowej wzmocniony jest zdjęciami przedstawiającymi lokalizację punktu, weryfikację ruchową oraz sposób manipulowania. Przedstawienie licznych przypadków klinicznych ukazuje różne strategie postępowania.

15 Treść poszczególnych rozdziałów stanowi profesjonalne, rzetelne omówienie mechanizmów rozwoju ruchowego dziecka, ich zaburzeń, sposobów leczenia oraz planowania metod terapeutycznych.  W obecnym, znacznie zmienionym wydaniu autorka kontynuuje wypracowywanie zasad nauczania rozwoju czynności motorycznych. Duży nacisk kładzie na procedury usprawniające zwykłe czynności codzienne, które mogą poprawić jakość życia. Przedstawia usprawniające sposoby czynnego wypoczynku. Jest to kompendium wiedzy niezbędnej zarówno fizjoterapeutom, lekarzom zajmującym się tą problematyką, jak i rodzicom dzieci niepełnosprawnych, biorącym czynny udział w procesie rehabilitacji.

16 Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu chorób, a także w medycynie estetycznej i kosmetologii. W sposób przystępny przedstawiono najnowsze informacje dotyczące różnych form terapii, m.in. laseroterapii, elektroterapii, leczenia z wykorzystaniem pola magnetycznego, ultradźwięków oraz wielu innych. Omówiono również zabiegi fizjoterapeutyczne, regeneracyjne oraz relaksacyjne, wspomagające zdrowie i urodę, stosowane w ośrodkach typu SPA.

17 Podręcznik zawiera informacje dotyczące etiologii, patogenezy, diagnostyki oraz leczenia chorób i urazów narządu ruchu. W obecnym, dwutomowym (uaktualnionym i rozszerzonym)  wydaniu zaprezentowano najnowsze techniki diagnostyczne i operacyjne.  Walory publikacji podnosi przejrzysty układ treści. Znakomitym uzupełnieniem tekstu są liczne zdjęcia rentgenowskie, a także rysunki obrazujące badania ortopedyczne. 

18 Kinezyterapia - historia rozwoju badań, kompleksowe ujęcie problematyki ruchomości kręgosłupa, kończyny górnej i kończyny dolnej, ćwiczenia, metody terapeutyczne. Przejrzystość konstrukcyjna pracy (historia rozwoju badań, kompleksowe ujęcie problematyki ruchomości kręgosłupa, kończyny górnej i kończyny dolnej), przystępny język i styl wykładu, a także szeroko rozbudowana warstwa poglądowa (ponad 600 fotosów i rysunków z zakresu anatomii czynnościowej i technik badawczych) umożliwiły nie tylko powstanie w pełni oryginalnej publikacji zawodowej na poziomie akademickim, lecz również nowego rodzaju kompendium, zrozumiałego dla pacjentów zdanych na wieloletnią rehabilitację.

19 Podręcznik stanowi kompendium aktualnych informacji na temat przydatności i możliwości zastosowania różnych metod fizjoterapeutycznych w terapii schorzeń układu krążenia i jest dostosowany do wymogów kształcenia na wydziałach fizjoterapii. Książka wzbogacona została o zagadnienia związane z zastosowaniem nowych rodzajów energii fizycznych wprowadzonych do lecznictwa fizykalnego

20 W książce omówiono zasady i metody prowadzenia rehabilitacji chorych na choroby układu nerwowego: różnych rodzajach uszkodzenia mózgu (po urazie, w chorobach o przebiegu progresywnym, upośledzeniu sprawności w przebiegu powikłań terapeutycznych itp.). Dużo miejsca poświęcono konkretnym zagadnieniom klinicznym, takim jak ból przewlekły, spastyczność, zaburzenia czucia oraz wskazówkom, w jaki sposób chory może być bardziej samodzielny w życiu.

21 Biomechanika kliniczna obejmuje podstawowe wiadomości z dziedziny diagnostyki zaburzeń ruchu oraz metod oceny postępu rehabilitacji w różnych stanach pourazowych, uzupełnione przedstawieniem wyników współczesnych badań patomechaniki ruchu. Omówiono podstawy kinezjologii, biomechanikę tkanek, mięśni, kości i stawów, biomechanikę postawy stojącej i lokomocji, neurofizjologię układu ruchu, elektromiografię

22 Jest to podręczny, kieszonkowej wielkości zbiór wiadomości z zakresu najważniejszych zagadnień z zakresu fizjoterapii, takie jak budowa układu mięśniowo-szkieletowego i jego najczęstsze nieprawidłowości, podstawy zaburzeń neurologicznych i układu oddechowego, a także bardziej rozbudowana część poświęcona metodom oceny tych układów.

23 Opracowanie niniejsze opisuje anatomię i fizjologię kręgosłupa, części twardych i miękkich, a także anatomopatologie i fizjopatologie skrzywienia kręgosłupa wraz z technikami ich oceny i późniejszego postępowania.  Zastosowanie metody FED w przypadku skrzywień kręgosłupa jest przedstawione dokładnie i kompleksowo, zarówno poprzez opis zastosowania Jednostki FED jak i jej użycia i obsługi. Załącza się opis wybranych, w większości innowacyjnych technik kinezyterapii analitycznej, które przedstawia się i ilustruje w sposób naukowy. 

24 Anatomia Nettera do kolorowania 
Zalety książki: specjalne oznaczenia kolorami są pomocne w pracy w poszczególnych ćwiczeniach informacje o poszczególnych strukturach anatomicznych ujęte w formie przejrzystej tabeli ułatwiają utrwalenie wiedzy  uwagi kliniczne podkreślają znaczenie anatomii w medycynie  samodzielne odwzorowywanie ilustracji pomaga w nauce anatomii

25 W książce zagadnienia teoretyczne przedstawiono w takim skrócie, jaki pozwala na zrozumienie zasad badania i leczenia. Część najważniejsza to atlas zabiegów manualnych, oparty na chwytach stosowanych podczas badania, w układzie: badanie - leczenie określonego segmentu ruchowego kręgosłupa szyjnego.

26 Dziękuję!


Pobierz ppt "Nowości książkowe 2015 Biblioteka SPIML."

Podobne prezentacje


Reklamy Google