Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykresy i wykresy funkcji Adam Wesołowski Daniel Teterwak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykresy i wykresy funkcji Adam Wesołowski Daniel Teterwak."— Zapis prezentacji:

1 Wykresy i wykresy funkcji Adam Wesołowski Daniel Teterwak

2 Wykresy

3 Wykres kolumnowy Ten typ służy do przedstawiania pionowego wykresu słupkowego. Wysokość każdego słupka jest proporcjonalna do jego wartości. Kategorie zawiera oś x. Na osi y przedstawiana jest wartość każdej kategorii.

4 Aby stworzyć wykres potrzebna będzie jakaś prosta baza danych.

5 Aby stworzyć wykres zaznaczamy całą tabelkę i wchodzimy w zakładkę „Wstawianie”. Stamtąd wybrać możemy różne typy wykresów, tym razem interesuje nas wyłącznie typ Kolumnowy.

6

7 Dodatkowo w zakładce „Narzedzia wykresów” > „Układ” można zmieniać etykiety, dodać tytuł etc. Część z tych rzeczy można również osiągnąć przez klikanie na wybrane elementy wykresu za pomocą prawego przycisku myszy.

8 Wykres liniowy Wykres liniowy jest jednym z najbardziej popularnych wykresów statystycznych. Dane prezentowane są za pomocą linii, najczęściej łamanej. Każdy z punktów łączony jest linią od pierwszej wartości do ostatniej.

9 Wykres liniowy tworzy się w sposób analogiczny do wykresu kolumnowego poprzez zaznaczenie jakiejś już istniejącej bazy danych.

10 Tym razem z menu wybieramy wykres Liniowy. W wypadku naszego wykresu dodatkowo zmieniony został układ, co można osiągnąć w zakładce „Narzędzia wykresów” > „Projektowanie”. Ponadto dodane zostały etykiety o których wspominaliśmy wcześniej. („Narzędzia wykresów” > „Układ”)

11

12 Wykres kołowy Wykres kołowy podzielony na wycinki, obrazujące proporcje. Na diagramie kołowym długość łuku każdego wycinka (a także kąt środkowy na którym się opiera i pole powierzchni jaki wyznacza), jest proporcjonalna do ilości jaką przedstawia. Wszystkie wycinki diagramu zawsze tworzą pełne koło

13

14 Wykres słupkowy Wykres słupkowy najczęściej używany jest w przypadku prezentacji częstości odpowiedzi, które mają charakter wielokrotny bądź w przypadku, gdy mamy wiele możliwych odpowiedzi. Stosując wykres słupkowy badacz chce zazwyczaj uporządkować w zadanej kolejności udzielane odpowiedzi (od najczęstszej do najrzadszej bądź na odwrót). Takie przedstawienie danych daje możliwość zaobserwowania, które odpowiedzi były udzielane najczęściej a które najrzadziej. Tym razem aby uzyskać pożądany efekt, trzeba będzie skorzystać z opcji Przełączenia wiersza/kolumny którą znaleźć można w „Narzędzia wykresów” > „Projektowanie”

15

16 Wykres Warstwowy Wykresy warstwowe przypominają wykresy liniowe, ale są na nich wyświetlane warstwy pod liniami w różnych kolorach. Taki sposób wyświetlania ułatwia rozróżnianie danych. Niestety seria danych z mniejszymi wartościami wykreślone na spodzie wykresu warstwowego mogą być całkowicie lub częściowo ukryte pod seriami z większymi wartościami, które znajdują się na pierwszym planie.

17

18 Wykres punktowy Jeden z diagramów matematycznych wykorzystywany do obrazowania danych, reprezentowanych przez co najmniej dwie zmienne, na kartezjańskim układzie współrzędnych.

19

20 Wykresy funkcji

21 Wykres sinusa Aby utworzyć wykres funkcji sinus należy najpierw wypisać poszczególne kąty dla których chcemy przedstawić wykres. W kolumnie obok używamy funkcji SIN(RADIANY(A2)), gdzie A2 jest adresem komórki z której pobierana jest wartość kąta dla którego obliczamy sinus. Po zaznaczeniu całej powstałej tabeli, uzywając zakładki "Wstawianie", wybieramy wykres liniowy i edytujemy jego zakres danych, wciskając prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybierając zaznacz dane a następnie edytując etykiety osi poziomej, tak aby znalazły się na niej wartości kątów.

22 Wykres tangensa Aby utworzyć wykres funkcji tangens należy najpierw wypisać poszczególne kąty dla których chcemy przedstawić wykres, poza kątem 90, -90, 270 oraz -270(w przypadku cotangensa nie ma wartości dla kątów 0, 180, 360, -180, -160). W kolumnie obok używamy funkcji TAN(RADIANY(A2)), gdzie A2 jest adresem komórki z której pobierana jest wartość kąta dla którego obliczamy sinus. Po zaznaczeniu całej powstałej tabeli, używając zakładki "Wstawianie", wybieramy wykres liniowy i edytujemy jego zakres danych, wciskając prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybierając zaznacz dane a następnie edytując etykiety osi poziomej, tak aby znalazły się na niej wartości kątów.

23 Źródła  pl.wikipedia.org  support.office.com  infolib.lotus.com  naukowiec.org


Pobierz ppt "Wykresy i wykresy funkcji Adam Wesołowski Daniel Teterwak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google