Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Corel PHOTO-PAINT koniec Multimedia i grafika komputerowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Corel PHOTO-PAINT koniec Multimedia i grafika komputerowa."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Corel PHOTO-PAINT koniec Multimedia i grafika komputerowa

2 Program Corel PHOTO-PAINT jest programem o dużych możliwościach służącym do tworzenia i edytowania grafiki w postaci mapy bitowej. Umożliwia on retuszowanie zdjęć, edycję obrazów i plików filmowych oraz tworzenie własnej grafiki. W programie Corel PHOTO-PAINT zawarto wiele różnych filtrów umożliwiających tworzenie efektów specjalnych oraz narzędzia służące do rysowania, maskowania i operowania na obiektach. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych efektów graficznych. Za pomocą tego programu można dokonać zarówno niewielkich zmian obrazu (np. modyfikacji oświetlenia, wyostrzenia kształtów lub usunięcia rys), jak i zmian bardziej radykalnych (np. usunięcia z obrazu obiektów lub ludzi, wymiany fragmentów różnych obrazów, dodania tekstu i obiektów, zmiany koloru, kolorowania obrazów czarno-białych, modyfikowania klatek filmów oraz stosowania dowolnej kombinacji efektów specjalnych). Możliwe jest to dzięki właściwościom mapy bitowe, będącej mozaiką z niezależnych, odpowiednio ułożonych pikseli. Za pomocą mapy bitowej można przedstawić obraz o większej liczbie odcieni i szczegółów, ale wymaga to większej ilości pamięci i drukowanie takiego obrazu trwa dłużej. Rysunki wektorowe pozwalają na uzyskanie wyraźniejszych kształtów i wymagają mniejszych zasobów przy drukowaniu. Programy do rysowania, przetwarzania i skanowania obrazów umożliwiają uzyskanie map bitowych odwzorowujących ciągłe zmiany kolorów. mapy bitowemapy bitowe koniec

3 Przy pracy z mapami bitowymi ostateczna jakość obrazu zależy od rozdzielczości obrazu określonej w początkowej fazie tworzenia rysunku. Rozdzielczość jest to ogólny termin odnoszący się do ilości szczegółów, które może pomieścić rysunek, a także do ilości szczegółów (jakości) obrazu, który można odczytać z urządzeń wejściowych bądź wysłać na urządzenia wyjściowe (np. na ekran monitora). Przy pracy z mapami bitowymi rozdzielczość wpływa zarówno na ostateczną jakość obrazu, jak i wielkość pliku zawierającego taki obraz. Praca z mapami bitowymi wymaga odpowiedniego planowania, ponieważ wybrana rozdzielczość takiej mapy bitowej z reguły nie jest później zmieniana. Niezależnie od tego, czy obraz będzie drukowany na drukarce o rozdzielczości 300 dpi, czy też na naświetlarce o rozdzielczości 1270 dpi, rozdzielczość mapy bitowej zawsze będzie taka, jak określono przy jej tworzeniu (o ile rozdzielczość urządzenia drukującego nie jest mniejsza od rozdzielczości mapy bitowej). Jeśli ostateczny wydruk ma wyglądać tak, jak wyświetlany na ekranie obraz, należy zwracać uwagę na związek pomiędzy rozdzielczością mapy bitowej a rozdzielczościami różnych urządzeń drukujących. Pozwala to na uzyskanie wyników o stałej jakości. koniec

4 Obiekt jest podstawowym elementem dokumentu używanym w programie CorelDRAW. Po utworzeniu obiektu bazowego można mu przypisać właściwości i nadać kształt oraz dopracować inne detale. W taki sposób powstają własne projekty graficzne. Obiekt jest podstawowym elementem dokumentu używanym w programie CorelDRAW. Po utworzeniu obiektu bazowego można mu przypisać właściwości i nadać kształt oraz dopracować inne detale. W taki sposób powstają własne projekty graficzne. W programie Corel PHOTO-PAINT obiekty pełnią ważną rolę podczas projektowania rysunku. Można wykorzystać je tutaj jako maski lub włączyć je w tło obrazu. W programie Corel PHOTO-PAINT obiekty pełnią ważną rolę podczas projektowania rysunku. Można wykorzystać je tutaj jako maski lub włączyć je w tło obrazu. W programie Corel PHOTO-PAINT obiekty są niezależnymi mapami bitowymi, które można przesuwać nad mapą bitową tła. Ich granice wyznacza wyświetlany prostokąt, i mogą one być przesuwane, skalowane i przekształcane bez zmieniania obrazu znajdującego się pod nimi. Obiekty są zachowywane wraz z obrazem, jeśli obraz jest zapisywany w formacie.CPT. Zapewnia to większą elastyczność przy pracy z elementami, które mają zostać dodane, przesunięte lub skopiowane na obrazie.

5 Instalacja oprogramowania koniec

6 Instalacja oprogramowania Corel PHOTO-PAIN Okno powitalne – wybór aplikacji Umowa licencyjna Informacje o użytkowniku Numer seryjny Opcje instalacji: - standardowa – domyślne składniki - niestandardowa – składniki użytkownika Wybór składników koniec

7 Wybór filtrów Wybór czcionek Katalog docelowy Folder plików tymczasowych Folder skrótów – menu start Instalacja koniec

8 Wprowadzenie Pracę w programie rozpoczynamy od jego urucho- mienia. Pracę w programie rozpoczynamy od jego urucho- mienia. Skrót do pliku startowego znajdziemy w menu start, w podmenu programy, w miejscu, które zadeklaro- waliśmy podczas procesu instalacji. koniec do obsługi programu Corel PHOTO-PAINT

9 Po uruchomieniu programu jako pierwsze ukaże nam się ekran powitalny, z którego możemy wybrać jedną z sześciu możliwości pracy w programie koniec

10 W przypadku wybrania opcji Nowy obrazek otworzy się okno dialogowe, w którym możemy ustawić parametry nowo otwartego okna. W przypadku wybrania opcji Nowy obrazek otworzy się okno dialogowe, w którym możemy ustawić parametry nowo otwartego okna. Liczba używanych kolorów Kolor strony, na której będziemy pracować Rozmiar „papieru” na którym będziemy tworzyć Liczba pikseli przypadająca na jeden centymetr kwadratowy obrazka koniec

11 Po wybraniu parametrów obrazu zostanie aktywowane okno programu. Po wybraniu parametrów obrazu zostanie aktywowane okno programu. Pasek nazwy Pasek menu Standardowy pasek narzędzi Pasek właściwości Paleta kolorów Wybrane kolory Podpowiedzi Przybornik Płótno koniec

12 Ćwiczenie: Przy pomocy narzędzi menu Pomoc określ przeznaczenie podstawowych narzędzi z przybornika. Przy pomocy narzędzi menu Pomoc określ przeznaczenie podstawowych narzędzi z przybornika. Sprawozdanie wykonaj w edytorze tekstu Word z wykorzystaniem znanych Ci narzędzi formatowania (formatowanie tekstu, formatowanie obiektów, wykorzystanie zrzutów ekranowych). Sprawozdanie wykonaj w edytorze tekstu Word z wykorzystaniem znanych Ci narzędzi formatowania (formatowanie tekstu, formatowanie obiektów, wykorzystanie zrzutów ekranowych). Dokument zapisz pod nazwą Corel01.doc (01 – numer stanowiska) i następnie prześlij z wykorzystaniem sieci lokalnej do S417/Nauczyciel417/1psz grupa1. Dokument zapisz pod nazwą Corel01.doc (01 – numer stanowiska) i następnie prześlij z wykorzystaniem sieci lokalnej do S417/Nauczyciel417/1psz grupa1. koniec

13 W odróżnieniu od programów pracujących z grafiką wektorową, programy takie jak Corel PHOTO-PAINT służą do obróbki map bitowych. Przy pracy z mapami bitowymi można poprawiać szczegóły obrazu, dokonywać bardziej radykalnych zmian bądź też stosować różne efekty specjalne. Mapy bitowe, zwane czasem obrazkami rastrowymi, składają się z punktów zwanych pikselami (elementami obrazu), których ułożenie i kolor decydują o wyglądzie obrazu. Po odpowiednim powiększeniu takiego obrazu widać pojedyncze kwadratowe punkty, z których zbudowany jest cały obraz. Zwiększenie wielkości mapy bitowej powoduje, że zwiększane są także te punkty, przez co linie i krawędzie stają się postrzępione. Oglądane z większej odległości kolory i kształty widoczne na mapach bitowych wyglądają jednak poprawnie. Ponieważ kolor każdego piksela jest definiowany niezależnie od pozostałych, można na mapach bitowych stosować realistyczne efekty specjalne, takie jak cieniowanie lub zwiększanie nasycenia kolorów wybranego obszaru, piksel po pikselu. Zmniejszanie wielkości mapy bitowej również może spowodować zniekształcenia obrazu, ponieważ podczas takiej operacji część punktów jest usuwana z rysunku. Także fakt, że mapa bitowa zbudowana jest z odpowiednio ułożonych pikseli, jest przyczyną tego, że nie można dowolnie operować (np. przesuwać) poszczególnymi jej częściami. koniec


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Corel PHOTO-PAINT koniec Multimedia i grafika komputerowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google