Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku ABC… Prawo jazdy po nowemu. Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku ABC… Prawo jazdy po nowemu. Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku ABC… Prawo jazdy po nowemu. Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku

2 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej :  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.  z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

3 Część I 3  Uprawnienia do kierowania Uprawnienia do kierowania  4 kroki do prawa jazdy 4 kroki do prawa jazdy  Jak zapisać się na kurs prawa jazdy? Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?  Kurs prawa jazdy Kurs prawa jazdy  Egzamin wewnętrzny Egzamin wewnętrzny  Jak zapisać się na egzamin? Jak zapisać się na egzamin?  Egzamin teoretyczny Egzamin teoretyczny  Egzamin praktyczny Egzamin praktyczny  Odbiór prawa jazdy i jego ważność Odbiór prawa jazdy i jego ważność  Okres próbny – i co dalej? Okres próbny – i co dalej?  Kursy redukcyjne Kursy redukcyjne  Obowiązki kierownika OSK Obowiązki kierownika OSK  Obowiązki wykładowcy Obowiązki wykładowcy i instruktora Część II LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

4 Wiadomości praktyczne dla kandydatów na kierowców 4

5 5 KATEGORIAUPRAWNIENIAWIEK WAŻNOŚĆ PRAWA JAZDY AM Motorower, czterokołowiec lekki 14 lat 15 lat * A1 Motocykl <11kW16 lat A2 Motocykl < 35 kW18 lat A Motocykl 20 lat jeżeli kat. A2 >2 lat 24 lata B1 Czterokołowiec, AM16 lat B Pojazd silnikowy < 3,5 t (autobus, motocykl) 18 lat * okres ten może być krótszy, gdy wskazuje na to orzeczenie lekarskie LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

6 6 1. minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami tj. 18 lat dla kat. B 2. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; 3. odbycie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazdy danej kategorii; 4. zdanie egzaminu państwowego; Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana decyzja o cofnięciu prawa jazdy jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

7 7 UM wniosek o wydania prawa jazdy orzeczenie lekarskie fotografia kolorowa 3,5 cm x 4,5 cm zgoda rodziców (opcjonalnie) KANDYDAT NA KIEROWCĘ krok 1 wygenerowanie PROFILU KANDYDATA do 2 dni przekazanie nr profilu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW krok 2 przekazanie dokumentów przekazanie nr profilu zgłoszenie kursanta spotkanie organizacyjne BADANIA LEKARSKIE krok „0” PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW aktualizacja profilu PRZYSTĄPIENIE DO SZKOLENIA LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

8 8  Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. wykłady + ćwiczenia podstawy kierowania (…) praktyka - „nauka jazdy” plac manewrowyruch miejski ruchu poza obszarem zabudowanym I pomoc „egzamin wewnętrzny” kurs prawa jazdy kat. B obowiązki i prawa (…) min. 30h LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 100% obecności

9 9 WORD nr identyfikacyjny PROFIL KANDYDATA dowód wpłaty wniosek ( art. 54, pkt 6 i art. 55, pkt. 1 KANDYDAT NA KIEROWCĘ wyznaczenie terminu egzaminu (do 30 dni od daty złożenia dokumentów) złożenie dokumentów krok „2” EGZAMIN CZ.TEORETYCZNACZ. PRAKTYCZNA plac manewrowy ruch miejski 20 pytań ogólnych 12 pytań specjalistycznych wymagane: 68 / 74 pkt wyznaczenie nowego terminu zdany niezdany zdany UZYSKANIE PRAWO JAZDY ważny 6 mcy odbiór dokumentów krok „1” LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

10 10 CZĘŚĆ I: 20 pytań ogólnych (pytanie i odpowiedź: TAK / NIE) 10 pytań – wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa 6 pytań – średnie znaczenie dla bezpieczeństwa 4 pytania – niskie znaczenie dla bezpieczeństwa CZĘŚĆ II: 12 pytań specjalistycznych (pytanie i odpowiedzi A, B, C) 6 pytań – wysokie znaczenie 4 pytania – średnie znaczenie 2 pytania – niskie znaczenie 20 s na przeczytanie pyt. 15 s na odpowiedź 50 sekund na całość znaczenie pytaniapunktacja wysokie znaczenie3 pkt średnie znaczenie2 pkt niskie znaczenie1 pkt maksymalnie: 74 punkty wynik pozytywny: 68 punktów LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

11 11 CZĘŚĆ I: plac manewrowy – zadania egzaminacyjne 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. poziom: oleju w silniku, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu w spryskiwaczach działanie: sygnału dźwiękowego, świateł pozycyjnych/postojowych, świateł mijania, świateł drogowych, świateł „STOP”, świateł cofania, kierunkowskazów, świateł awaryjnych, przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują). 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku 3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu CZĘŚĆ II: ruch drogowy– zadania egzaminacyjne LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

12 12 terminobowiązki informacje dodatkowe 4-8 miesiąc od otrzymania prawa jazdy Kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego organ szkolący: WORD czas: 2h koszt: max. 100,0 zł Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym organ szkolący: WORD czas: 1h koszt: max. 200,0 zł do 8 miesiąca (włącznie) Jazda oznaczonym pojazdem, z listkiem klonowym na przedniej i tylnej szybie * - * Osobie na okresie próbnym, zabrania się prowadzenia pojazdu nieoznaczonego Przedłużenie okresu próbnego: o 2 lata – gdy osoba na okresie próbnym popełni dwa wykroczenia o czas zatrzymania prawa jazdy LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

13 13 okres obowiązywania zakazy przez cały okres próbny Zakaz jazdy > 50 km/h w obszarze zabudowanym Zakaz jazdy > 80 km/h poza obszarem zabudowanym Zakaz jazdy > 100 km/h po autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych Zabrania się podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu kat. B Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdu kat. B LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

14 14 Do kursu redukcyjnego przystępuje się po otrzymaniu 24 pkt. karnych, lub też po popełnieniu dwóch wykroczeń będąc na okresie próbnym. Koszt maksymalny: 500,0 zł - WORD kierowca znajdujący się na okresie próbnym popełni znów : 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub 1 przestępstwo. Prawo jazdy ulega cofnięciu, gdy: osoba o której mowa nie przystąpi do kursu redukcyjnego, lub nie dostarczy zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie, w okresie 5 lat od przebytego kursu redukcyjnego kierowca otrzyma 24 punkty karne LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

15 Obowiązki kierownika OSK, instruktorów i wykładowców 15

16 16 terminobowiązki do 1 dnia po rozpoczęciu kursu Powiadomienie starosty właściwego o terminach, miejscu, czasie szkolenia + lista uczestników 3 dni przed egzaminem wewnętrznym Powiadomienie starosty właściwego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego 14 dni od zakończenia szkolenia Poinformowanie starosty właściwego o ukończeniu kursu i wydaniu zaświadczenia 14 dni Poinformowanie starosty właściwego o wszelkich zmianach danych dot. OSK i infrastruktury: adres, siedziba, umowy dot. szkoły, place manewrowe, instruktorzy, pojazdy szkoleniowe. 1 x/rok Pokrycie kosztów warsztatów doskonalenia zawodowego zatrudnianych instruktorów 1x/5 lat Pokrycie kosztów badań lekarskich i psychologicznych zatrudnianych instruktorów do 31 stycznia każdego roku Złożenie dokumentów zawierających informacje o przeprowadzonych kursach w zakresie dotyczącym poprzedniego roku LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

17 17 terminobowiązki do 1 dnia po rozpoczęciu szkolenia Podanie do wiadomości starosty właściwego numeru ewidencyjnego OSK gdzie instruktor prowadzi szkolenie 14 dni Poinformowanie starosty właściwego o wszelkich zmianach danych (adres, miejsce pracy itd) 1 x/rokUdział w 3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego * do 7 stycznia każdego roku Przekazanie staroście właściwemu zaświadczenia o udziale w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku poprzedni * brak udziału w szkoleniu jest równoznaczny z odebraniem uprawnień LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

18 18 Niniejsza prezentacja nie jest pełnym odzwierciedleniem przytoczonych ustaw i rozporządzeń, a jedynie zbiorem informacji ważnych dla naszych przyszłych kursantów, z tego względu każdemu zainteresowanemu zaleca się zapoznanie się z pełną treścią podstawy prawnej. Zezwala się na wykorzystanie przygotowanych materiałów, przy uwidocznieniu autora prezentacji - LEŚNIK Ośrodek Szkolenia Kierowców LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW


Pobierz ppt "Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku ABC… Prawo jazdy po nowemu. Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google