Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń"— Zapis prezentacji:

1 Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 Efekty kształcenia: Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy potrafi: P_W02: określić procesy zachodzące na arenie międzynarodowej, w szczególności przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian związanych z funkcjonowaniem państw (państwa upadłe, państwa wspierające terroryzm, państwa w koalicji antyterrorystycznej, mocarstwa decydujące o kształcie świata) i wpływających na systemy bezpieczeństwa kształtowane przez te państwa. Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności potrafi: P_U02: analizować zjawiska społeczne mające wpływ na powstawanie napięć i zagrożeń dla bezpieczeństwa, skutkujących rozwojem terroryzmu Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych potrafi: P_K01: uwzględnić potrzebę uczenia się przez całe życie oraz wagę posiadania szerokiego zakresu informacji dla kształtowania kompetencji w zakresie tworzenia nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, szczególnie istotnych dla rozumienia istoty terroryzmu i dzięki temu umożliwiających minimalizowanie tego typu zagrożeń.

3 Zaliczenie ćwiczeń Efekty kształcenia Forma zaliczenia Punkty P_W02
Kolokwium Minimum 3 punkty/5 P_U02 P_K01 Aktywność na zajęciach

4 Ćwiczenia - tematy C1 –Rodzaje działalności terrorystycznej w XXI wieku C2 - Przykłady zamachów terrorystycznych C3 - Sylwetki sprawców zamachów terrorystycznych C4 - Koncepcja Shahida i Shahidki. C5 - Terroryzm a prawa człowieka C6 - Terroryzm w Rosji C7 - Terroryzm jako zagrożenie globalne w XXI wieku. C8 – Zaliczenie ( )

5 Student, studiować: (łac
Student, studiować: (łac. studere): - uczyć się na wyższej uczelni, - przykładać się do czegoś, - gruntownie poznawać, badać coś; - dociekać; - zapoznawać się z czymś, przyglądając się czemuś uważnie lub czytając coś; - przemyśliwać

6 LITERATURA I. Literatura podana w syllabusie
II. Artykuły prasowe/internetowe dotyczące bieżących wydarzeń związanych z terroryzmem III. Filmy dokumentalne

7 IV. Książki/teksty przydatne NA ĆWICZENIACH:
1) M. Tomczak, Ewolucja terroryzmu. Sprawcy-metody-finanse, Instytut Zachodni, Poznań ) S. Kosmyna, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al- Kaida, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ) Wybrane artykuły z monografii wydanych przez KBW: a) Oblicza terroryzmu (2011): - E. Wolska, Szahidki jako zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw, s ; - K. Kraj, Oblicza terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, b) Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych (2011): - I. Oleksiewicz, Wpływ terroryzmu na sferę prawa człowieka we współczesnym świecie, s ; - E. Wolska, Łamanie przez armię rosyjską praw człowieka w czasie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii, s c) Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012: - E. Wolska Imprezy sportowe a terroryzm w kontekście EURO 2012, s d) Terroryzm a prawa człowieka (2012): - E. Wolska, Definiowanie terroryzmu, s ; - M. Milczanowski, Terroryzm w ujęciu historycznym, s ; - T. Bąk, Istota i źródła terroryzmu, s ; - M. Berdel-Dudzińska, Prawa człowieka - zagadnienia ogólne, s A. Kogut, Wolność od tortur, s d) Terroryzm. Słowik (2013)

8 Nie korzystać ze stron typu:
Wikipedia sciaga.pl, zgapa.pl, bryk.pl, malutki.blox.pl itp.

9 Polecane strony internetowe
e-terroryzm.pl

10 Struktura zajęć analiza bieżących wydarzeń związanych z terroryzmem
zaliczenie efektu kompetencji społecznych: Referaty w formie prezentacji wejściówki z zadania domowego (przeczytanie zadanych tekstów) lub z poprzednich zajęć ROBIENIE NOTATEK! czyny udział w zajęciach

11 Prezentacje

12 Ćwiczenia 2 (max 10 minut) Zamachy z 11.09.2001 roku
Zamach na wyspie Bali (2002) Zamach w Madrycie (2004) Zamach w Londynie (2005) Zamachy w Bombaju (2006 i 2008) Zamach w moskiewskim metrze (2010) Zamach w Norwegii (2011) Wzięcie zakładników w centrum handlowym Westgate Mall w Kenii (2013) Zamachy w Wołgogradzie (2013) Zamachy w Paryżu (2015) 10 osób

13 Wymogi formalne prezentacja multimedialna
pierwszy slajd z tytułem i autorem referatu początek – statystyki dotyczące liczby zamachów dokonanych w danym roku, porównanie z innymi latami (tendencja wzrostowa?) źródła do tekstu i zdjęć w notatkach np. Na potrzeby referatu przyjąłem następującą definicje terroryzmu: terroryzm to różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku [1]. ostatni slajd – wykaz źródeł czas wystąpienia – maksymalnie 10 minut maksymalnie 2 punkty uwaga na plagiaty! PYTANIA po wystąpieniu  [1]

14 Ćwiczenia 3 Abu Bakr al-Bagdadi Ajman al-Zawahiri Mohamed Merah
Brunon K. Bracia Carnajewowie Abu Bakr al-Bagdadi Ajman al-Zawahiri Doku Umarow "Dżihad Jane" Samantha Lewthwaite "Biała Wdowa" 8 osób

15 Wymogi formalne prezentacja multimedialna
pierwszy slajd z tytułem i autorem referatu Przedstawienie sylwetki, motywy, związek z organizacjami terrorytycznymi, lista zamachów źródła do tekstu i zdjęć w notatkach np. Na potrzeby referatu przyjąłem następującą definicje terroryzmu: terroryzm to różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku [1]. ostatni slajd – wykaz źródeł czas wystąpienia – maksymalnie 10 minut maksymalnie 2 punkty uwaga na plagiaty! PYTANIA po wystąpieniu  [1]

16 PRZYPISY: Wydawnictwo zwarte, np.:
D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s

17 Artykuł w pracy zbiorowej, np.:
Z. Pucek, Kultura w refleksji socjologicznej, [w:] Z. Krawczyk, Z.K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998, s Artykuł w czasopiśmie, np.:   S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s

18 Przypisy do stron www: Przypis prosty (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.: Przypis do dokumentu bez nazwy, z witryny, np.: pdf, z dnia , s. 15. Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: M.W. Kozak, Regiony w Polsce, [z:] .pdf, z dnia , s. 15.

19 CYTATY W PRACY:

20 Bibliografia: Pozycje w bibliografii układamy alfabetycznie z podziałem na: wydawnictwa zwarte (książki) czasopisma źródła internetowe

21 Bibliografia – przykład:
Wydawnictwa zwarte: Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego PWN, Warszawa 1960. Furmaga L., Wójcicki J., Mały słownik morski, Mitel International Ltd, Gdynia 1993. Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997. Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012. Misztal K. (red.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. Artykuły w czasopismach: Bogalecka M., Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3/2012. Wardin K., Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej,” ROK XLX NR 3 (178) 2009. Najważniejsze pozycje z netografii: Łuczkowska M., Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego, [z:] gospodarka/item/download/76398_5012aeeeab9c075ddb9929e4249c0a0a Semrau J., Transport morski: podejście strategiczne, [z:]

22 Konsultacje w weekendy– po mailowym uzgodnieniu
Konsultacje – RA 220A Poniedziałki Konsultacje w weekendy– po mailowym uzgodnieniu Mail do korespondencji - wszelkich skarg, pytań, wniosków formalnych i nieformalnych:) Tel


Pobierz ppt "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google