Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy inwestowani a. Obligacje Zalety:Wady: stałe przychody (możliwość wypłacania odsetek np. co rok), możliwość sprzedaży przed terminem wykupu, łatwość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy inwestowani a. Obligacje Zalety:Wady: stałe przychody (możliwość wypłacania odsetek np. co rok), możliwość sprzedaży przed terminem wykupu, łatwość."— Zapis prezentacji:

1 Formy inwestowani a

2 Obligacje Zalety:Wady: stałe przychody (możliwość wypłacania odsetek np. co rok), możliwość sprzedaży przed terminem wykupu, łatwość zakupu, mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, na ogół małe ryzyko, możliwość inwestowania niewielkich nawet kwot pieniędzy, możliwość zakupu obligacji o różnym okresie inwestowania. niska zyskowność w porównaniu z innymi formami inwestowania, możliwość utraty części zysku w przypadku sprzedaży obligacji przed terminem, szczególnie na rynku wtórnym (na giełdzie), stosunkowo niska płynność obligacji nienotowanych na giełdzie. Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy

3 Akcje Zalety:Wady: potencjalne duże zyski w długim czasie, prawo do uzyskania dywidendy, możliwość wpływu na losy spółki w przypadku posiadania dużej liczby akcji, możliwa duża płynność w przypadku akcji notowanych na rynku regulowanym. konieczność ciągłego śledzenia i analizowania notowań giełdowych, możliwość straty zainwestowanego kapitału w przypadku likwidacji spółki, bardzo duże ryzyko, zmienny dochód, stosunkowo wysokie koszty związane z obrotem akcjami. Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy

4 Fundusze inwestycyjne Zalety:Wady: potencjalne duże zyski w długim okresie, duża płynność (w funduszach otwartych). zmienny dochód, stosunkowo wysokie koszty manipulacyjne, wysoki poziom ryzyka (uzależniony od rodzaju funduszu). Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy

5 Lokaty bankowe Zalety:Wady: duże bezpieczeństwo, łatwość założenia i likwidacji lokaty, brak kosztów transakcyjnych, pewność uzyskania określonego dochodu (przy stałym oprocentowaniu). niskie oprocentowanie (czasem poniżej inflacji), niska płynność (w przypadku lokat terminowych). Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy

6 Nieruchomości Zalety:Wady: małe wahania cenowe (w stabilnej gospodarce), duże zyski po długim okresie, dodatkowe zyski z użytkowania lub wynajmu. konieczność dysponowania dużym kapitałem, mała płynność (trudności ze sprzedażą), konieczna wiedza na temat rynku nieruchomości, wysokie koszty związane z obrotem nieruchomościami. Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy

7 Złoto (Kosztowności) Zalety:Wady: środek wymiany w szczególnych sytuacjach kryzysowych, trwałość inwestycji szczególnie w okresach kryzysów gospodarczych i politycznych. konieczność posiadania dużego kapitału, czekanie na dogodny moment sprzedaży, często znaczące koszty przechowywania (sejf, system alarmowy itp.) niski dochód. Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy

8 Waluty obce Zalety:Wady: duże zyski, jeśli transakcji dokona się w odpowiednim momencie. duże koszty transakcyjne, duże ryzyko, konieczność śledzenia na bieżąco sytuacji na rynku walutowym. Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy

9 Dzieła sztuki (forma inwestycje alternatywnych) Zalety:Wady: duże zyski w długim okresie (w zależności od segmentu rynku), nobilitacja z racji bycia kolekcjonerem, przyjemność z obcowania z dziełami sztuki. konieczność zainwestowania znacznego kapitału, wszechstronna znajomość rynku dzieł sztuki albo korzystanie z usług ekspertów, umiejętność licytacji, mała płynność, możliwość popełnienia błędów przy zakupie i wycenie dzieła sztuki, często znaczące koszty przechowywania i ubezpieczenia (taniej w muzeum). Wady i zalety różnych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy


Pobierz ppt "Formy inwestowani a. Obligacje Zalety:Wady: stałe przychody (możliwość wypłacania odsetek np. co rok), możliwość sprzedaży przed terminem wykupu, łatwość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google