Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Stawowa 24 50-018 Wrocław Tel. sekretariat 0-71 343-85-92 centrala 0-71 344-28-77 /78/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Stawowa 24 50-018 Wrocław Tel. sekretariat 0-71 343-85-92 centrala 0-71 344-28-77 /78/"— Zapis prezentacji:

1 ul. Stawowa 24 50-018 Wrocław Tel. sekretariat 0-71 343-85-92 centrala 0-71 344-28-77 /78/

2 Nasza szkoła kształci w 5 zawodach medycznych: technik dentystyczny technik dentystyczny technik elektroradiolog technik elektroradiolog technik farmaceutyczny technik farmaceutyczny asystentka stomatologiczna asystentka stomatologiczna higienistka stomatologiczna higienistka stomatologiczna Absolwenci Szkoły przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Absolwenci Szkoły przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

3 Kształcenie w szkole odbywa się w systemie stacjonarnym z następującymi okresami nauczania: Kształcenie w szkole odbywa się w systemie stacjonarnym z następującymi okresami nauczania: technik dentystyczny- 2,5 letni okres nauczania technik dentystyczny- 2,5 letni okres nauczania technik farmaceutyczny - 2 letni okres nauczania technik farmaceutyczny - 2 letni okres nauczania higienistka stomatologiczna- 2 letni okres nauczania higienistka stomatologiczna- 2 letni okres nauczania technik elektroradiolog - 2 letni okres nauczania technik elektroradiolog - 2 letni okres nauczania asystentka stomatologiczna - 1 roczny okres nauczania asystentka stomatologiczna - 1 roczny okres nauczania

4

5 Sale wykładowe wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt informatyczny umożliwiający przeprowadzanie ciekawych zajęć.

6 Nowocześnie wyposażone pracownie kierunku technika dentystyczna.

7 Pracownia analizy leków kierunku technik farmaceutyczny

8 Przytulna sala gimnastyczna pozwala na wykonywanie ćwiczeń zdrowotnych.

9 Technik dentystyczny – tworzy średni personel medyczny. Zakres czynności technika dentystycznego obejmuje laboratoryjne wykonawstwo prac protetycznych i ortodontycznych. Miejsce pracy: laboratoria protetyczne i ortodontyczne w kraju i za granicą oraz możliwość założenia własnej działalności gospodarczej W szkole gwarantujemy bogatą ofertę edukacyjną ׃ - uczniowie pracują z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i sprzętu, -działają prężnie koła zainteresowań, -organizowane są konkursy zawodowe oraz szkolenia prowadzone przez specjalistyczne firmy.

10

11 Kandydat na technika dentystycznego winien posiadać ׃ uzdolnienia manualne, uzdolnienia manualne, wyobraźnię przestrzenną. wyobraźnię przestrzenną. Powinien charakteryzować się cierpliwością, rzetelnością, podzielnością uwagi i szybkiego decydowania oraz umiejętnością pracy w zespole. Powinien charakteryzować się cierpliwością, rzetelnością, podzielnością uwagi i szybkiego decydowania oraz umiejętnością pracy w zespole. Przeciwwskazania zdrowotne: przede wszystkim choroby skóry, przewlekłe choroby układu oddechowego, czynna gruźlica, choroby alergiczne, choroby zakaźne, ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu, wady i choroby narządu wzroku, przewlekły nieżyt spojówek, epilepsja, wady i choroby narządu słuchu, a zwłaszcza niedosłuch wszystkich stopni.

12

13 O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują : brak przeciwwskazań lekarskich do nauki w zwodzie technik dentystyczny pozytywny wynik egzaminu wstępnego Osoby, które złożą egzamin wstępny z wynikiem pozytywnym i zostaną przyjęte do szkoły obowiązane będą posiadać własny podstawowy sprzęt na zajęcia w szkole: silnik protetyczny miska i łyżka do gipsu komplet nożyków : do wosku i gipsu dwa fartuchy i dwa czepki lub chustki - białe puszka polimeryzacyjna mała i duża- kleszcze protetyczne ramka do każdej puszki

14 Najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt pozwala uczniom na rozwijanie umiejętności i możliwości w nowych technologiach.

15 Przy kierunku technika dentystyczna istnieje koło ortodontyczne pozwalające rozwijać słuchaczom umiejętności z zakresu wykonawstwa aparatów i szyn ortodontycznych.

16 Wystawa prac słuchaczy koła ortodontycznego.

17 Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera

18 Technik farmaceutyczny – tworzy średni personel medyczny pracujący w aptekach wszystkich rodzajów, sklepach drogeryjnych, zielarskich, magazynach i hurtowniach leków i artykułów sanitarnych.

19 Kandydat na technika farmaceutycznego winien posiadać: dobrą znajomość chemii, zainteresowania przyrodnicze, humanistyczne i techniczne. Cechować go powinna spostrzegawczość, dokładność i sumienność oraz umiejętność współpracy. Cechować go powinna spostrzegawczość, dokładność i sumienność oraz umiejętność współpracy. Przeciwwskazania do zawodu: choroby skóry, przewlekła alergia, ułomności fizyczne uniemożliwiające wykonywanie zawodu, np. wady i choroby narządu wzroku (zaburzenia widzenia obuocznego, upośledzenia adaptacji wzroku, daltonizm, przewlekły nieżyt spojówek), zaburzenia neurologiczne (niedosłuch) i psychiczne (epilepsja).

20

21 brak przeciwwskazań lekarskich do pobierania nauki na kierunku technika farmaceutyczna brak przeciwwskazań lekarskich do pobierania nauki na kierunku technika farmaceutyczna pozytywny wynik egzaminu wstępnego pozytywny wynik egzaminu wstępnego

22 Osoba przyjęta do szkoły, powinna posiadać : dwa fartuchy zapinane z przodu dwa fartuchy zapinane z przodu obuwie zmienne obuwie zmienne

23 Przygotowywanie leków przez słuchaczki kierunku technik farmaceutyczny.

24 Kadra nauczycielska gotowa w każdym momencie pomóc w wykonaniu ćwiczenia.

25

26 Pracownia preparatyki galenowej.

27 Technik elektroradiolog – tworzy średni personel medyczny. W czasie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu fizycznych podstaw elektroradiologii, radiodiagnostyki, rentgenografii, radioterapii. Może podejmować pracę w: Może podejmować pracę w: pracowniach diagnostyki radiologicznej, a w szczególności : pracowniach diagnostyki radiologicznej, a w szczególności : rentgenowskich rentgenowskich badań naczyniowych badań naczyniowych tomografii komputerowej tomografii komputerowej densytometrii kośćca densytometrii kośćca mammografii mammografii pracowniach elektroradiologii pracowniach elektroradiologii pracowniach rezonansu magnetycznego pracowniach rezonansu magnetycznego pracowniach diagnostyki oddechowej pracowniach diagnostyki oddechowej pracowniach audiologii pracowniach audiologii pracowniach ultrasonografii pracowniach ultrasonografii zakładach radioterapii zakładach radioterapii innych podmiotach gospodarczych wyposażonych w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną. innych podmiotach gospodarczych wyposażonych w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną. Unikalny wydział kształcący w kierunku obsługi aparatury i diagnostyki elektromedycznej – jedyny w województwie dolnośląskim i opolskim.

28 Kandydat na technika elektroradiologa winien posiadać sprawność manualną niezbędną do obsługi precyzyjnej aparatury, podzielność uwagi, odporność psychiczną, wrażliwość na cudze cierpienia i kalectwo, chęć niesienia pomocy pacjentowi w każdej sytuacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Przeciwwskazania do zawodu : choroby krwi, stan obniżonej odporności układu immunologicznego, gruźlica, wrażliwość skóry na odczynniki fotograficzne.

29

30 Higienistka Stomatologiczna - tworzy średni personel medyczny. Pracuje w zespole stomatologicznym (DENTAL TEAM) wykonując, pod nadzorem lekarza stomatologa, zabiegi i czynności w zakresie: profilaktyki chorób jamy ustnej, prowadzenia edukacji zdrowotnej, higieny jamy ustnej, dietetyki a także wykonywania działalności związanej z funkcjonowaniem każdej pracowni stomatologicznej. Podstawowe miejsca pracy : gabinety dentystyczne publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinety dentystyczne publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Zawód o dużych tradycjach w świecie. Jest to zawód uznany w krajach Unii Europejskiej. Jest to zawód uznany w krajach Unii Europejskiej.

31 Kandydatka na higienistkę stomatologiczną to: osoba odpowiedzialna, szanująca godność osobistą drugiego człowieka, sprawna fizycznie i zręczna manualnie; osoba posiadająca uzdolnienia plastyczne, zmysł estetyczny, komunikatywna, odznaczająca się dobrą dykcją oraz umiejętnościami narracji, a także dokładnością i cierpliwością. osoba odpowiedzialna, szanująca godność osobistą drugiego człowieka, sprawna fizycznie i zręczna manualnie; osoba posiadająca uzdolnienia plastyczne, zmysł estetyczny, komunikatywna, odznaczająca się dobrą dykcją oraz umiejętnościami narracji, a także dokładnością i cierpliwością. Przeciwwskazania: choroby zakaźne, epilepsja, ułomności fizyczne, wady wymowy, tiki.

32 Nowocześnie wyposażone gabinety stomatologiczne są w pełni dostępne dla słuchaczy.

33 Gabinety stomatologiczne szkoły wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe.

34 Asystentka stomatologiczna jako średni personel medyczny wchodzi w skład zespołu stomatologicznego (DENTAL TEAM). Może być zatrudniona w poradniach stomatlogicznych różnych typów pełniąc obowiązki asysty w trakcie leczenia stomatologicznego oraz wykonując działania zawiązane z funkcjonowaniem poradni. Kandydatkę powinna cechować: odpowiedzialność, uczciwość, wysoka kultura osobista, umiejętność komunikowania się z pacjentem i współpracownikami, umiejętność pracy w zespole, punktualność. odpowiedzialność, uczciwość, wysoka kultura osobista, umiejętność komunikowania się z pacjentem i współpracownikami, umiejętność pracy w zespole, punktualność.

35 Wymagania zdrowotne: dobry ogólny stan zdrowia, sprawność psychofizyczna, prawidłowe widzenie barw i głębi, poprawny słuch, prawidłowa wymowa. Przeciwwskazania: ogólnie zły stan zdrowia, niska sprawność psychofizyczna, nieprawidłowe widzenie barw i głębi, niepoprawny słuch, zaburzenia wymowy.

36

37 PRZYJDŹ UZYSKAJ INFORMACJE ZŁÓŻ DOKUMENTY ZOSTAŃ SŁUCHACZEM SZKOŁY


Pobierz ppt "Ul. Stawowa 24 50-018 Wrocław Tel. sekretariat 0-71 343-85-92 centrala 0-71 344-28-77 /78/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google