Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZINA 3+ PARTNER PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZINA 3+ PARTNER PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 RODZINA 3+ PARTNER PROGRAMU

2 z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych Rada Miejska w Pułtusku przyjmuje Program Rodzina 3+.

3 PROGRAM Powyższy program przyjęty został uchwałą nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca r. Cel nadrzędy – podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk Cele szczegółowe - umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji Rodziny Wielodzietnej

4 ADRESACI PROGRAMU Wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujących teren gminy Pułtusk (tj. rodzin mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.) potwierdzeniem uprawnień do korzystania z wymienionych form wsparcie jest posiadania KARTY RODZINY 3+ KARTĘ RODZINY 3+ otrzymuje każdy członek rodziny KARTA RODZINY 3+ zawiera imię i nazwisko posiadacza, nr porządkowy, termin ważności oraz podpis i pieczęć realizatora programu.

5 KARTA RODZINY 3+

6 KARTA RODZINY 3+ Do chwili obecnej wydanych zostało 607 tego typu kart członkom 121 rodzin Gminę Pułtusk (do chwili obecnej) zamieszkuje 390 rodzin wielodzietnych spośród których 276 zamieszkuje Pułtusk, a 114 tereny wiejskie gminy.

7 REALIZATOR PROGRAMU Realizatorem Programu jest Gmina Pułtusk
Instytucją wspierającą Gminę w działaniach jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

8 DOTYCHCZASOWE FORMY WSPARCIA
50% zniżki za zajęcia organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, 50% zniżki na bilety do kina „Narew” w Pułtusku, 50% zniżki za korzystanie z Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku, bilety komunikacji miejskiej za złotówkę począwszy od dnia 1 września 2012 r.

9 DOTYCHCZASOWE FORMY WSPARCIA
bezpłatne usługi ksero materiałów edukacyjnych znajdujących się w czytelniach: Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku ul. Słowackiego 6, Fili Bibliotecznej Nr 1 ul. Brzozowa 5, Fili Bibliotecznej Nr 2 ul. 13 Pułku Piechoty 1 Fili Bibliotecznej Nr 3 ul. Na Skarpie 10,

10 DOTYCHCZASOWE FORMY WSPARCIA
20%zniżki na opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową 20% zniżki na opłaty za korzystanie z opieki w żłobkach prowadzonych przez Gminę Pułtusk 50% refundacji biletów miesięcznych na dojazd uczniów z terenu Gminy Pułtusk do szkół ponadgimnazjalnych położonych w Pułtusku.

11 PARTNER PROGRAMU Udział w Programie jest dobrowolny
Tytuł partnera otrzymuje podmiot wspierający Program Rodzina 3+ Wielkość i rodzaj wsparcia każdy partner określa indywidualnie

12 PROPOZYCJE OFEROWANYCH FORMY WSPARCIA:
Zniżki na produkty i usługi Rabaty Ulgi sezonowe (np. świąteczne) i całoroczne inne

13 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE:
Program kreuje pozytywny wizerunek firmy Pozwala na pozyskiwanie nowych klientów i budowania z nimi trwalszej więzi Zapewnia dodatkową możliwość promocji: Realizator zapewnia obszerną reklamę na stronie w zakładce Rodzina 3+ Realizator zapewnia reklamę w materiałach propagujących Program w prasie lokalnej Uczestnik programu otrzymuje tytułu PARTNERA PROGRAMU RODZINA 3+ Oraz możliwość wykorzystania oznakowania programu we własnych materiałach reklamowych

14 TRZY KROKI DO PARTNERSTWA
Podmiot zainteresowany udziałem w Programie Rodzina 3+ zobligowany jest do: Wypełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Pułtusku formularza zgłoszeniowego zawierającego proponowane przez niego formy wsparcia programu (wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w programie) Podpisania porozumienia z realizatorem programu (Gmina Pułtusk) Oznakowanie siedziby (firmy, instytucji itp.) specjalną naklejką PARTNERA PROGRAMU RODZINA 3+


Pobierz ppt "RODZINA 3+ PARTNER PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google