Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja strategicznych celów Grupy Kapitałowej PHN Prezentacja 15 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja strategicznych celów Grupy Kapitałowej PHN Prezentacja 15 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja strategicznych celów Grupy Kapitałowej PHN Prezentacja 15 października 2013 r.

2 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Projekty inwestycyjne Zaawansowany proces zmiany struktury Grupy Kapitałowej i optymalizacja portfela Wprowadzenie na GPW 1.107.223 akcji serii C PHN S.A. Wskaźniki i rekomendacje 2

3 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Umowy JV z Grupą Hochtief na projekt przy ul. Świętokrzyskiej 3 STRONY UMOWY: Polski Holding Nieruchomości S.A. Project Development Poland 3 B.V. (Grupa Hochtief) DATA ZAWARCIA UMOWY: 3 października 2013 r. PRZEDMIOT UMOWY: Określenie warunków współpracy oraz ról Partnerów w realizacji wspólnego projektu tj. wybudowania na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy PHN nowoczesnej inwestycji biurowo-usługowej. UMOWA O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU DOTYCZĄCA PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA („Joint Venture Agreement relating to the Świętokrzyska Project”) UMOWA O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU DOTYCZĄCA PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA („Joint Venture Agreement relating to the Świętokrzyska Project”) UMOWA DEWELOPERSKA DLA FAZY A I UMOWA DEWELOPERSKA DLA FAZY B („Development Management Agreement”) UMOWA DEWELOPERSKA DLA FAZY A I UMOWA DEWELOPERSKA DLA FAZY B („Development Management Agreement”) STRONY UMÓW: Polski Holding Nieruchomości S.A. Hochtief Development Poland Sp. z o.o. DATA ZAWARCIA UMÓW: 3 października 2013 r. PRZEDMIOT UMÓW: Koordynowanie czynności związanych z przygotowaniem a następnie realizacją Projektu przez Hochtief Development Poland Sp. z o.o., działającego jako menadżer Projektu. Projekt Świętokrzyska planowany przez Spółkę jest zgodny ze strategią biznesową Grupy Kapitałowej PHN, która zakłada koncentrację na nieruchomościach komercyjnych z istotnym udziałem nowoczesnych powierzchni biurowych o standardzie klasy A. Realizacja powyższego projektu inwestycyjnego ma na celu uzyskanie najwyższej klasy obiektu, który zapewni stabilne źródło przychodów w perspektywie długoterminowej.

4 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Wersje poglądowe – projekt i jego wizualizacje będą dopiero opracowywane Powierzchnia działki: 5 970 m² Numery ewidencyjne działek:20/1, 20/3, 20/4 Użytkownik wieczysty:Grupa Kapitałowa PHN Aktualne wykorzystanie: budynek mieszkalny jako biurowy (ok. 9.000 m²) Nieruchomość przy ul. Świętokrzyskiej 36 PHN S.A. na podstawie przyjętych założeń rynkowych dokonał analizy opłacalności planowanego Projektu. Analiza wykazała możliwość osiągnięcia akceptowalnych dla Spółki parametrów finansowych takich jak: wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). 4

5 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy przy Domaniewskiej 37C We wrześniu 2013 r. Grupa Kapitałowa PHN ogłosiła postępowanie w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy kompletnych robót dla inwestycji polegającej na Budowie budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Domaniewskiej 37c w Warszawie oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Termin składania ofert upływa z dniem 24 października 2013 r. PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:  Planowana powierzchnia budynku (GLA): ok 28. 000 m 2  Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: II Q 2014 r.  Planowany termin zakończenia inwestycji: III Q 2015 r. LOKALIZACJA : Obiekt Domaniewska 37C usytuowany będzie tuż obok głównych arterii komunikacyjnych Warszawy – ul. Wołoskiej, Wilanowskiej oraz Domaniewskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Mokotów. W okolicy swoje siedziby ma wiele polskich i zagranicznych korporacji, co czyni z Mokotowa nowe centrum biznesowe stolicy. Walorem tej lokalizacji jest także niewielka odległość od stacji metra i bliskość Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. UMOWA NAJMU Z POCZTĄ POLSKĄ: Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej we wrześniu 2012 r., Poczta Polska S.A. docelowo wprowadzi się do nowopowstającego biurowca przy ul. Domaniewskiej 37C w 2015 r. Do tego czasu będzie wynajmować biurowiec INTRACO. 5

6 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Projekty inwestycyjne Zaawansowany proces zmiany struktury Grupy Kapitałowej i optymalizacja portfela Wprowadzenie na GPW 1.107.223 akcji serii C PHN S.A. Wskaźniki i rekomendacje 6

7 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Zaawansowany proces zmiany struktury Grupy Kapitałowej Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (aport 1 października 2013 r. do PHN S.K.A. Obok wybrane największe nieruchomości) Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (aport 1 października 2013 r. do PHN S.K.A. Obok wybrane największe nieruchomości) ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie Lewandów na warszawskiej Białołęce Gdańsk – Firoga ul. Wilanowska 372 w Warszawie ul. Domaniewskia37C w Warszawie Wrocław – Psie Pole Parzniew koło Warszawy Lućmierz koło Łodzi ul. Polna 48 w Warszawie Łagów koło Zielonej Góry Wartość aportu: 611,5 mln PLN Budexpo Sp. z o.o. (aport 1 października 2013 r. do PHN S.K.A) Budexpo Sp. z o.o. (aport 1 października 2013 r. do PHN S.K.A) ul. Bartycka 26 w Warszawie wraz z własnością 25 budynków na niej posadowionych Wartość aportu: 90,2 mln PLN INTRACO S.A. (aport 14 sierpnia 2013 r. do PHN S.K.A) INTRACO S.A. (aport 14 sierpnia 2013 r. do PHN S.K.A) ul. Stawki 2 w Warszawie ul. Lektykarska / Smoleńskiego Wartość aportu: 169,5 mln PLN Wniesienie przez WHN S.A. oraz Budexpo Sp. z o.o. wybranych nieruchomości do PHN S.A. S.K.A., związane jest ze spełnieniem warunków określonych w MSR 12 § 39 w wyniku czego zawiązana rezerwa z tytułu podatku odroczonego na wnoszonych nieruchomościach może zostać w III lub w IV kwartale 2013 r. rozwiązana (w przypadku Intraco w III Q 2013 r. zostanie rozwiązana rezerwa w wys. 19,6 mln PLN).

8 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Kontynuowany z sukcesem proces dezinwestycji 8 30 września 2013 r.: ŁAGÓW Zawarta umowa przedwstępna 27 września 2013 r.: HUMAŃSKA Zawarta umowa przedwstępna 26 września 2013 r.: LEKTYKARSKA Zawarta umowa przyrzeczona 8 lipca 2013 r.: FARBIARSKA Zawarta umowa przyrzeczona 4 lipca 2013 r.: PARZNIEW Zawarta umowa przedwstępna WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAWANE SĄ POWYŻEJ ICH WARTOŚCI KSIĘGOWE J Środki ze sprzedaży nieruchomości mogą zostać przeznaczone na akwizycje nieruchomości komercyjnych. WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAWANE SĄ POWYŻEJ ICH WARTOŚCI KSIĘGOWE J Środki ze sprzedaży nieruchomości mogą zostać przeznaczone na akwizycje nieruchomości komercyjnych. Sprzedaż aktywów nie związanych z podstawową działalnością:

9 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Nowa strategia marki Grupy Kapitałowej PHN – CITY i HUB Grupa PHN przyjęła na początku września 2013 r. nową Strategię Zarządzania Markami Produktowymi, mając na celu uporządkowanie portfela nieruchomości. W efekcie po wydzieleniu dwóch grup nieruchomości (nowe projekty inwestycyjne oraz najlepsze istniejące nieruchomości) powstały dwie marki produktowe. Podział realizowanych inwestycji na „CITY” oraz „HUB” pozwoli na precyzyjne dotarcie do kluczowych grup najemców oraz podkreślenie walorów poszczególnych segmentów nieruchomości:  Marka „CITY”: powierzchnie biurowe w centralnych, atrakcyjnych lokalizacjach wysoka jakość materiałów wykończeniowych doskonała ekspozycja oraz prestiżowe otoczenie odzwierciedlenie wielowymiarowej dostępności obiektów realizowanych przez PHN S.A.  Marka „HUB”: obiekty biurowe, logistyczne i handlowe wysoki standard i funkcjonalne rozwiązania wysoka jakość, przyjazna i inspirująca do działania atmosfera dobra komunikacja z centrum miasta i głównymi trasami wylotowymi 9

10 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Wprowadzenie na GPW 1.107.223 akcji serii C PHN S.A. Wskaźniki i rekomendacje 10 Projekty inwestycyjne Zaawansowany proces zmiany struktury Grupy Kapitałowej i optymalizacja portfela

11 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Wprowadzenie na GPW 1.107.223 akcji serii C PHN S.A. DANE PODSTAWOWE: Ilość akcji serii C dopuszczona do obrotu :1.107.223 Łączna ilość akcji notowana na GPW:44.491.226 Data dopuszczenia do obrotu akcji serii C: 18 września 2013 r. PODSTAWA DOPUSZCZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU: Uchwała GPW S.A. z dnia 16 września 2013 r. Uchwała KDPW S.A. z dnia 5 września 2013 r. Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki. Wspólnie z Domem Inwestycyjny BRE Banku S.A. Spółka planuje uruchomić kolejny etap procesu, tak aby Posiadacze Warrantów oraz akcji Spółek WHN S.A. i Intraco S.A. lub udziałów w Budexpo Sp. z o.o. mogli nabyć akcje serii C Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. i swobodnie nimi dysponować jeszcze w tym roku kalendarzowym. 11

12 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Wprowadzenie na GPW 1.107.223 akcji serii C PHN S.A. Wskaźniki i rekomendacje 12 Projekty inwestycyjne Zaawansowany proces zmiany struktury Grupy Kapitałowej i optymalizacja portfela

13 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour Wskaźniki i rekomendacje 13 Dotychczasowe rekomendacje dla Spółki: UBS Investment Research Deutsche Bank AGDM PKO BP SASociete GeneraleUBS Investment Research NEUTRALNIE TRZYMAJ NEUTRALNIE cena docelowa: 30,00 PLN (14.10.2013 r.) cena docelowa: 29,00 PLN (28.05.2013 r.) cena docelowa: 26,30 PLN (19.04.2013 r.) cena docelowa: 26,50 PLN (17.04.2013 r.) cena docelowa: 27,00 PLN (28.03.2013 r.) Market value (PLN m)Book value (PLN m)P/BV PHN S.A.*1 283,571 694,200,76 Echo Investment S.A.2 767,002 746,981,00 Globe Trade Centre S.A.2 440,332 913,250,84 Rank Progress S.A.278,87450,520,62 BBI Development NFI S.A.198,77264,460,75 Market value (PLN m)Book value (PLN m)P/BV PHN S.A.1 128,421 710,500,65 Echo Investment S.A.2 394,002 431,620,98 Globe Trade Centre S.A.2 554,993 061,660,83 Rank Progress S.A.391,54460,650,85 BBI Development NFI S.A.198,77263,870,75 Wskaźnik P/BV na dzień 9.10.2013 r.Wskaźnik P/BV na dzień 13.02.2013 r. * Łącznie z dopuszczonymi 18 września 2013 r 1.107.223 akcjami serii C

14 196189151 174166132 817648 204153 0 166166166 226107 10 848381 208194158 238236225 212207182 Arrow colour PHN na GPW

15 Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 30/27 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja strategicznych celów Grupy Kapitałowej PHN Prezentacja 15 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google