Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach.

2 MISJA SZKOŁY Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny każdego dziecka w dobrze wyposażonych salach gimnastycznych i na basenie.

3 Umożliwiamy uczniom dostęp do współczesnych środków multimedialnych oraz bogato wyposażonej biblioteki. Oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty i zainteresowania uczniów. MISJA SZKOŁY

4 Zapoznajemy uczniów z tradycjami regionalnymi, narodowymi i europejskimi; staramy się, aby współpracę nauczycieli i rodziców cechowała szczerość i wzajemne zrozumienie; stale doskonalimy się i odnosimy satysfakcję z własnej pracy, współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi. MISJA SZKOŁY

5 NASZ ABSOLWENT: Jest przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum. Wie jak wykorzystać nowoczesne środki komunikacji. Potrafi twórczo myśleć, rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania. Zna swoje prawa, ale również wykonuję swoje obowiązki. Stara się akceptować siebie i dostrzega potrzeby ludzi niepełnosprawnych. Jest Polakiem i Europejczykiem. Nawiązuje życzliwe kontakty z ludźmi. Nie traci radości życia. Potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji na miarę swoich możliwości.

6 Idea Integracji Klasy integracyjne w szkole - szansą dla wszystkich dzieci. “Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” (M. Grzegorzewska) Integracja jako nowa forma edukacji, jest ciągle otwartym wyzwaniem dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Musimy wszyscy pamiętać, że każda istota ludzka jest na swój sposób utalentowana i niepowtarzalna, a udziałem wszystkich jest to samo człowieczeństwo. W naszej szkole od roku szkolnego 1997/1998 funkcjonują klasy integracyjne. Stworzono w nich warunki do nauczania i wychowania dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7 Klasy integracyjne to:  nauka wrażliwości i wzajemnej akceptacji,  uczenia się i współdziałania w grupie, a nie rywalizacji,  wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych,  kształcenie kreatywności,  wspomaganie i wdrażanie do samodzielności oraz prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.

8 Kształcenie integracyjne wspomaga wykwalifikowana kadra specjalistów:  nauczyciele wspomagający proces kształcenia specjalnego,  psycholog,  pedagog,  logopeda,  neurologopeda,  nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,  nauczyciel rewalidacji indywidualnej,  pielęgniarka szkolna.

9 Organizacja klasy integracyjnej:  Klasa liczy 15- 20 uczniów ( w tym 3 –5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ).  W klasie pracuje 2 nauczycieli posiadających specjalistyczne przygotowanie.  Uczymy w oparciu o tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak pozostałe klasy.  Program nauczania jest wzbogacony o innowacje pedagogiczne.  Na lekcjach pracujemy metodami aktywnymi ( drama, burza mózgów, śnieżna kula ).

10 Organizacja klasy integracyjnej:  Realizujemy programy: - integrujące zespół klasowy, - uczące akceptacji dla odmienności, - przeciwdziałające agresji.  Realizujemy projekty edukacyjne.  Czynnie uczestniczymy w życiu szkoły oraz je współtworzymy.

11 INTEGRACJA: Uczy pozytywnego myślenia. Daje poczucie bezpieczeństwa. Uwzględnia właściwości temperamentu i wytrwałości w działaniu. Nie dzieli uczniów na dobrych i złych. Dostrzega w każdym dziecku nawet drobne zdolności i rozwija je. Uczy przezwyciężać trudności, pomaga dzieciom w ich indywidualnych zmaganiach. Stwarza warunki do twórczego myślenia. Kieruje się sercem, a nie przepisami, jednocześnie zachowując dyscyplinę w konkretnych działaniach zaplanowanych wspólnie. Odwołuje się do drogi nabywania kompetencji, stylu myślenia i działania. Blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania. Uwzględnia “miejsce” w rozwoju dziecka, czyli jak daleko jest ono względem wymagań edukacyjnych. Kieruje się zasadą wiary w możliwości dziec ka.

12 FESTIWAL ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH NAUKA ZABAWAZAJĘCIA PLASTYCZNE

13 KONKURS - WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ GOŚCIMY UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ

14 NIE JESTEŚ SAM –FESTIWAL ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH

15 ŚNIADANIE DAJE MOC UCZNIOWIE POTRAFIĄ ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ

16

17 POTRAFIMY KULTURALNIE SPOŻYWAĆ ŚNIADANIE

18 TALENTY AKTORSKIE NASZYCH UCZNIÓW

19

20 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

21

22 LUBIMY PRACOWAĆ W GRUPACH

23 WSZYSCY LUBIMY BYĆ DOCENIANI

24 POKAZ TALENTÓW

25 ZAJĘCIA MUZYCZNO- RUCHOWE

26 KÓŁKO TEATRALNE

27

28 KONKURS RECYTATORSKI

29 ŚNIADANIE DAJE MOC

30 GALERIA

31

32 LUBIMY WSPÓLNIE SPOŻYWAĆ POSIŁKI

33 GALERIA

34 BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE

35 KONKURS RECYTATORSKI


Pobierz ppt "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google