Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJAEGZAMINU MATURALNEGO W 2016 R. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap e- mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJAEGZAMINU MATURALNEGO W 2016 R. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap e- mail:"— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJAEGZAMINU MATURALNEGO W 2016 R. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl

2 Zmiany w ustawie o systemie oświaty w zakresie egzaminowania Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl Nowa procedura unieważniania w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez egzaminatorów (art. 44 zzw i art. 44 zzzq) zapewnienie zdającemu możliwości wypowiedzenia się oraz złożenia do dyrektora CKE zastrzeżenia w stosunku do rozstrzygnięcia dyrektora OKE Nowa procedura wnoszenia zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu (art. 44 zzy i art. 44 zzzr) zapewnienie zdającemu możliwości złożenia do dyrektora CKE zastrzeżeniaw stosunku do rozstrzygnięcia dyrektora OKE Możliwość złożenia do dyrektora OKE wniosku o dokonanie weryfikacji sumy punktów uzyskanych (art. 44 zzz i art. 44 zzzt)  Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów przez osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości(art. 44 zzp) Wprowadzenie odpłatności za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy:  po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotu dodatkowego,  przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku (latach) zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystępowali. (art. 44 zzq) Zmiany w ustawie o systemie oświaty w zakresie egzaminowania

3 Zmiany w ustawie o systemie oświaty w zakresie egzaminowania Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl Wprowadzenie odpłatności za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy: -po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiot obowiązkowego lub przedmiotu dodatkowego - przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który -w poprzednim roku (latach) zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystępowali.(art. 44 zzq)

4 Ważne terminy ! DATAZADANIE - DZIALANIE do 30 września 2015 r.przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do 31 grudnia 2015 r.przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora OKE oraz złożenie wniosku do OKE o zwolnienie z odpłatności za egzamin do 7 lutego 2016 r.przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do 10 lutego 2016 r.ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformowanie ich o nich na piśmie Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl

5 Ważne terminy ! DATAZADANIE - DZIALANIE 04 maja 2016, 9.00Egzamin pisemny z j. polskiego- poziom pp 05 maja 2016, 9.00Egzamin pisemny z j. matematyki– poziom pp 06 maja 2016, 9.00Egzamin pisemny z j. angielskiego – poziom pp 06 maja 2016, 9.00Egzamin pisemny z j. angielskiego i – poziom pr 09 maja 2016, 9.00Egzamin pisemny z matematyki – poziom pr 10 maja 2016, 9.00 Egzamin pisemny z wos – pp i pr 11maja godz.9.00 Egzamin pisemny biologia pp i pr Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl

6 Ważne terminy ! DATAZADANIE - DZIALANIE 12 maja 2016, 9.00 14.00 Egzamin pisemny z języka niemieckiego – poziom pp j. niemiecki p.r 13 maja 2016, 9.00Egzamin pisemny z chemii– poziom pr i pp 13 maja 2016, 14.00Egzamin pisemny z geografii– poziom pr i pp 16 maja 2016,9.00Egzamin pisemny z fizyki– poziom pr i pp 17 maja 2016, 9.00Egzamin pisemny z historii– poziom pr i pp 18 maja 2016,9.00Egzamin pisemny z języka rosyjskiego – poziom pp 18 maja 2016,14.00Egzamin pisemny z języka rosyjskiego – poziom pr Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl

7 Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego po raz kolejny (Art. 44zzn. ust. 1-4., Art. 44zzo. ust. 1) Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl Absolwent (1), który nie zdał egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych Absolwent (2), który nie przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego egzaminu dodatkowego albo któremu ten egzamin został unieważniony może przystąpić ponownie do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu (5 lat).

8 Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego po raz kolejny (Art. 44zzn. ust. 1-4., Art. 44zzo. ust. 1) Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl Absolwent 1 lub 2 wyrażający chęć przystąpienia do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych Absolwent 1 lub 2 wyrażający chęć przystąpienia do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik co najmniej 30% Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wyrażający chęć przystąpienia do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu.

9 Odpłatność za egzamin maturalny Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego nadanym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. „Kolejny raz”, o którym mowa wyżej, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl

10

11 Odpłatność za egzamin maturalny Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. (załącznik 26a). Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap www.zszsuperszkolna.pl, e- mail: zszgoldap@post.pl


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJAEGZAMINU MATURALNEGO W 2016 R. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap e- mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google