Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

2 Ilość dzieci i młodzieży: Przedszkole – 68 dzieci; Szkoła Podstawowa – 187 uczniów; Gimnazjum – 76 uczniów.

3 Najlepsze wyniki w nauce Klasy I – III: klasa I B– średnia ocen 5,02 Klasy IV – VI: klasa IV A – średnia ocen 4,02 Gimnazjum: klasa III – średnia ocen 3,68

4 Najwyższa frekwencja: Klasy I – III: klasa II A – 95,3% Klasy IV – VI: klasa V – 93,6% Gimnazjum: klasa IA – 94,9%

5 Nalepsi uczniowie Szkoła Podstawowa: W szkole podstawowej było aż 63 (w tym 53 z klas I – III i 10 z klas IV - VI) uczniów ze średnią przekraczającą 4,75

6 Klasa IV A: Cichewicz Martyna- 5,54 Skorna Julia – 4,84 Hostyński Sebastian – 4,88 Stawicka Otylia – 4, 79 Grzywna Marika – 4,75

7 Klasa V: Jancz Klaudia - 5,1

8 Klasa VI: Pona Milena- 5,55 Rzeźnicka Aleksandra- 5,33 Mazur Maja- 5,0 Wietrzyńska Agata- 5,17

9 Nalepsi uczniowie Gimnazjum: Wśród uczniów klas I-III gimnazjum mamy tylko 5, którzy uzyskali średnią powyżej 4,75

10 Klasa I A: Makowska Zuzanna - 5,26 Golańska Jagoda - 5,06

11 Klasa I B: Czechowska Joanna – 4,75

12 Klasa III: Wajszczykowska Wiktoria - 4,81 Kamiński Michał - 4,8

13 Najlepsi uczniowie: Szkoła Podstawowa, klasy I – III: Dybaś Hanna- 6,0 Mastalerz Anna- 6,0 Klasy IV – VI: Pona Milena- 5,55 Gimnazjum: Makowska Zuzanna – 5,26

14 Biblioteka Konkursy organizowane w I semestrze: 1. konkurs recytatorski „Poetycka jesień” pn. „Ja i rodzina” 2. konkurs profilaktyczny plastyczny na stworzenie kolażu „Życie bez nałogów” 3. uroczyste pasowanie na Rycerzy Książki dla uczniów klas pierwszych

15 4.Konkurs pięknego czytania 5.konkurs „łamańce językowe” 6.konkurs profilaktyczny na hasło przeciw dopalaczom 7.uroczyste wręczenie złotych kart nowoprzyjętym VIP-om

16 Czytelnictwo w Szkole Podstawowej: I miejsce - klasa III (średnia przeczytanych książek na 1 ucznia wynosi 7,78), II miejsce- klasa IIA (śr. 5,16) III miejsce- klasa IIB (śr.4,47).

17 Najlepsi czytelnicy w klasach I - III: Świerczewska Julia - kl. III (22 książki), Wołczyk Nikola- kl. II B (15 książek), Mastalerz Krzysztof- kl. III (14 książek),

18 Najlepsi czytelnicy w klasach IV – VI: Wyka Błażej- kl. IV A (9 książek), Hanus Bolesław- kl. IV B (9 książek), Augustyniak Arnika- kl. V (9 książek) Ogółem średnio na ucznia klas I-VI szkoły podstawowej przypadło 3,92 przeczytanej książki.

19 Czytelnictwo w Gimnazjum: I miejsce - klasa II (średnia przeczytanych książek na 1 ucznia wynosi 5,23), II miejsce - klasa III (śr. 4,04) III miejsce - klasa IB (śr.2,78).

20 Najlepsi czytelnicy w gimnazjum: 1. Trefon Kamila- kl. II (19 książek) 2. Stawicki Oskar- kl. III (12 książek) 3. Flisikowska Danuta i Piekarska Dominika - kl. II (po 11 książek).

21 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 biblioteka realizowała program zajęć bibliotecznych powiązanych z profilaktyką uzależnień. Na organizowane w ramach programu zajęcia oraz na literaturę biblioterapeutyczną biblioteka pozyskała pieniądze z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

22 Biblioteka napisała podobny program na 2016 r. Jeszcze nie ma decyzji Komisji, czy zostaną przyznane środki i w jakiej wysokości.

23 Biblioteka szkolna wzięła również udział w programie „Książki naszych marzeń”. Był to program organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do końca grudnia w ramach tego programu biblioteka szkolna zakupiła i wpisała do inwentarza aż 184 książki za kwotę 2713 zł. Są one dostępne w naszej bibliotece. Można je wypożyczać również na ferie i wakacje.

24 W ramach realizacji programu „Książki naszych marzeń”, uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie na najlepszy filmik dotyczący wypożyczania książek. Wcielili się oni w role i wspólnie nagrali film, któremu nadali tytuł- „Oczekiwana”.

25 Nauczycielki biblioteki zwróciły się również z prośbą do Radnych naszej gminy o wsparcie przy prenumeracie czasopism. Dzięki zbiórce zorganizowanej przez przewodniczącego Rady udało się zaprenumerować na 2016 r. Victora Gimnazjalistę, Victora Juniora oraz Świerszczyk. Egzemplarze tych czasopism dostępne są w czytelni.

26 Biblioteka szkolna organizowała również czas uczniom pod nieobecność nauczycieli. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych. Razem przeprowadzono 20 takich zajęć:

27 Po jednej lekcji w klasie IA i w klasie VI, 2 lekcje w klasie III, po 3 lekcje w klasach: II B i IV A oraz 4 lekcje w klasie V i 6 lekcji w klasie IV B. Dodatkowo biblioteka sprawowała opiekę nad uczniami na 11 godzinach lekcyjnych.

28 Świetlica szkolna Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie czynna była w pierwszym półroczu w godz.7.00- 16.30. Z opieki korzystało 141 uczniów dojeżdżających z klas I-VI (w ubiegłym roku korzystało 120 uczniów) oraz dzieci miejscowe zapisane do świetlicy na wniosek rodziców.

29 Świetlica obejmowała również swą opieką uczniów nie zapisanych do świetlicy, a oczekujących na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz nie uczęszczających na religię lub lekcje wychowania fizycznego. W świetlicy przebywali także uczniowie, którzy zgłaszali się z powodu nieobecności nauczycieli przedmiotowych.

30 W Gimnazjum z opieki świetlicowej korzystało 54 uczniów dojeżdżających oraz uczniowie miejscowi zapisani do świetlicy na wniosek rodziców.

31 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 działalność świetlicy skupiła się wokół następujących obszarów: ● Zapewnienie wykwalifikowanej opieki uczniom i pobyt w miłym i bezpiecznym otoczeniu ● Prowadzenie zajęć artystycznych z wykorzystaniem różnych metod i technik plastycznych

32 ● Gry i zabawy ruchowe ● Pomoc uczniom w odrabianiu zdań domowych i nadrabianiu braków nauce ● Prowadzenie imprez i konkursów wynikających z planu pracy świetlicy.

33 Cele pracy: ● właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, organizacja wypoczynku i kulturalnej rozrywki, ● kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie uczniów klas I - ych do życia szkolnego

34 Nauczyciele świetlicy codziennie pełnili dyżury na stołówce szkolnej oraz zwracali uwagę na bezpieczeństwo uczniów rano, przed przyjściem nauczycieli dyżurujących.

35 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 świetlica wzbogaciła swój zbiór gier planszowych, otrzymując w darze od Rady Rodziców nowe gry zakupione w ramach projektu „Zaplan(sz)ujmy wspólną zabawę - Mały Turniej Gier Planszowych”.

36 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016, wychowawcy świetlicy zorganizowali dla klas I-III SP obchody Dnia Kundelka połączone z konkursem plastycznym p.t. „Mój wymarzony piesek”. W konkursie oceniono 54 prace plastyczne, które można było podziwiać na parterze szkoły.

37 Uczniowie wzięli również udział w Wojewódzkim Konkursie Origami p.t. „Jesień w origami”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 i 6 w Słupsku. Wysłano 9 prac wykonanych techniką origami płaskiego z koła, kwadratów i trójkąta.

38 W grudniu zorganizowano dla uczniów klas IV-VI SP i Gimnazjum konkurs na Najładniejszą kartkę świąteczną. Przygotowano kartki świąteczne oraz świąteczne ozdoby z gipsu, sprzedawane na kiermaszu organizowanym przez Parlament Uczniowski.

39 Wychowawcy świetlicy wraz z uczniami regularnie dbali o wystrój okien szkolnych, o wystrój świetlicy, stołówki, szkolnych korytarzy, regularnie zmieniali prace dzieci na tablicach ściennych. Przygotowano ciąg dalszy stałej ekspozycji po tytułem „Poczet królów i książąt Polskich” - korytarz na II piętrze.

40 Zajęcia dodatkowe W Szkole Podstawowej w ramach 19 i 20 godziny funkcjonowało: 11 kół przedmiotowych - 4 w klasach I-III - 7 w klasach IV-VI 5 kół plastycznych - 4 w klasach I-III - 1w klasach IV-VI (w ramach innowacji pedagogicznej)

41 oraz 8 zespołów wyrównawczych: - 4 w klasach I-III - 4 w klasach IV-VI

42 Prowadzono również zajęcia sportowe w ramach programu Mały Mistrz współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia sportowe w klasie IB i IIA prowadziła p. Lucyna Kuklińska – Nurkowska, natomiast w klasie IA i II B- p. Marcin Kamiński.

43 Nauczyciele sprawowali opiekę na wycieczkach szkolnych, podczas zawodów sportowych oraz organizowali różnego rodzaju konkursy. Prowadzone były również zajęcia wyrównawcze oraz plastyczno- techniczne przez nauczycieli świetlicy. Pracowały także dwa koła katechetyczne, jedno koło profilaktyczne i jedno koło różańcowe.

44 W Gimnazjum w ramach 19-tej i 20- tej godziny funkcjonowało: 9 kół przedmiotowych 1 koło sportowe 4 zespoły wyrównawcze 1 koło ekonomiczne 3 projekty edukacyjne

45 W ramach 19-tej i 20-tej godziny nauczyciele prowadzili również konsultacje, na których uczniowie mogli nadrabiać braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych a także wzbogacać swoją wiedzę.

46 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 odbywały się również zajęcia rewalidacji indywidualnej, które prowadziła pani Grażyna Winnicka i pani Marta Krzyżanek. Rewalidacją objętych było łącznie 4 uczniów. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

47 W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone były również zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Zajęcia te prowadziła p. Grażyna Winnicka (kl. IIA- od 01.01.2016 r.), p. Joanna Lange (kl. IB i IIB, kl. IVB), p. Danuta Zlot (kl. IVA, kl. V) i p. Mariola Rzeźnicka (kl. III, kl. VI).

48 26 uczniów podzielono na 7 grup. W klasach I – III - 3 grupy, w klasach IV – VI - 4 grupy.

49 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 odbywały się również zajęcia rewalidacji indywidualnej w gimnazjum, które prowadziła pani Marta Krzyżanek. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

50 W gimnazjum w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej również prowadzone były zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Zajęcia te prowadziła p. Marta Krzyżanek. 10 uczniów pracowało w dwóch grupach.

51 Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna W klasach IA, IB, IIA, II B i III prowadziła p. Krystyna Pasiek. Ogółem objętych gimnastyką było aż 52 uczniów zakwalifikowanych przez pielęgniarkę szkolną. Zajęcia odbywały się systematycznie, raz w tygodniu, w każdej klasie.

52 W klasach IV-VI gimnastykę prowadził p. Marcin Kamiński i p. dyrektor Marcin Urbanowicz. Pan Marcin Kamiński prowadził zajęcia w klasie piątej i w klasie szóstej. Ogółem objętych gimnastyką było 24 uczniów.

53 Natomiast pan Marcin Urbanowicz prowadził zajęcia w klasie IV A i w klasie IV B. Ogółem objętych gimnastyką było 21 uczniów (od 1 stycznia 2016 r.- 22 uczniów).

54 Po raz pierwszy w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas gimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w zajęciach języka kaszubskiego. Na zajęcia języka kaszubskiego ogółem uczęszczało 20 uczniów. Zajęcia odbywały się osobno dla uczniów klasy trzeciej i łącznie dla uczniów klasy IB i II gimnazjum.

55 Ćwiczenia logopedyczne w klasach I -VI prowadziła p. Marta Byszewska. Łącznie na zajęcia uczęszczało 59 uczniów (45 uczniów z klas I-III i 14 uczniów z klas IV-VI).

56 Łącznie uczniowie klas I - VI korzystali z ćwiczeń logopedycznych w wymiarze 12 godzin tygodniowo (w ubiegłym roku było 8 godzin).

57 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 pracowały również Samorządy Uczniowskie. Samorząd Szkolny klas I-III współdziałał z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem było wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

58 Samorząd klas I-III ściśle współpracował z wychowawcami klas. To dzięki tej współpracy udało się zrealizować zamierzone cele.

59 Członkowie Parlamentu Uczniowskiego aktywnie wspierali szkolne inicjatywy, takie jak Konkurs Piosenki Nie Tylko Religijnej oraz gminny finał WOŚP poprzez Pomoc w organizacji sklepiku z napojami i słodkim poczęstunkiem.

60 Przez cały semestr w każdy czwartek odbywały się spotkania SU i PU, w których uczestniczyli chętni uczniowie, przygotowując materiały niezbędne do wykonania założeń ujętych w planie PU i SU.

61 Podczas swojej działalności Samorząd i Parlament sukcesywnie i zgodnie z założeniem starały się pozyskiwać pieniądze na potrzeby własne i innych. Stan „konta” PU na dzień 31 stycznia 2015 r. wyniósł 475,78 zł, natomiast SU posiada kwotę 538,49 zł.

62 Nasi uczniowie osiągali wiele sukcesów. Warto wspomnieć o tych najważniejszych:

63 SZKOŁA PODSTAWOWA: I miejsce Wiktorii Lasoty w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Pszczelarz na straży środowiska naturalnego” zorganizowanym przez Regionalne Koło Pszczelarzy

64 II miejsce Mileny Pony w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Pszczelarz na straży środowiska naturalnego” zorganizowanym przez Regionalne Koło Pszczelarzy. I miejsce Mileny Pony w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. ”Przyjaciele zwierząt” organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

65 I miejsce Nadii Marzec w konkursie ALU GÓRA! Organizowanym przez SPN w ramach wakacyjnej kampanii edukacji recyklingowej I miejsce Przemysława Lasota, Nikoli Rzeźnickiej i Marii Gieresz w kategorii klas I-III w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II- patron rodziny”

66 II miejsce Wiktorii Spychała, Antoniego Smagoń i Wiktorii Laska w kategorii klas I-III w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II- patron rodziny” III miejsce Anny Mastalerz, Anny Smagoń i Amelii Kałuc w kategorii klas I-III w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II- patron rodziny ”

67 I miejsce Mileny Pony w kategorii klas IV-VI w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II-patron rodziny” II miejsce Wiktorii Lasota w kategorii klas IV-VI w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II-patron rodziny”

68 III miejsce Agaty Wietrzyńskiej w kategorii klas IV-VI w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II-patron rodziny” I miejsce Aleksandry Rzeźnickiej w szkolnym etapie VI Edycji Konkursu Wiedzy o Łowiectwie pod nazwą „ Łowiectwo i my” i awans do etapu powiatowego

69 I miejsce Nikoli Rzeźnickiej w szkolnych eliminacjach Konkursu Biblijno – Plastycznego w ramach Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego i awans do etapu powiatowego Zakwalifikowanie się Aleksandry Rzeźnickiej do etapu wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu języka polskiego dla szkół podstawowych

70 Zakwalifikowanie się Mileny Pony i Mai Mazur do etapu rejonowego kuratoryjnego konkursu języka polskiego dla szkół podstawowych Zakwalifikowanie się Aleksandry Rzeźnickiej i Mai Mazur do etapu rejonowego Metropolitalnego Konkursu Biblijnego

71 II miejsce Szkoły Podstawowej w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w Szachach (Paweł Jarząb, Tomasz Jarząb, Miłosz Makowski i Klaudia Słomska) Wyróżnienia dla Hanny Dybaś, Anny Smagoń, Karoliny Smagoń, Antoniego Smagoń, Mai Rolka oraz dla Krystiana Majcherskiego i Leona Smagoń w ramach XI Spotkania z piosenką nie tylko religijną

72 III miejsce Aleksandry Rzeźnickiej w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Mój ogród” zorganizowanym przez Pomorskie Centrum Doradztwa Rolniczego I miejsce Zuzanny Makowskiej w Międzyszkolnym Konkursie o Morzu Bałtyckim zorganizowanym przez Słowiński Park Narodowy

73 I miejsce drużynowo chłopców w Indywidualnych Powiatowych Biegach Przełajowych II miejsce Serafina Kozak w Powiatowych Biegach Przełajowych i awans do finału wojewódzkiego II miejsce drużynowo dziewcząt w Indywidualnych Powiatowych Biegach Przełajowych

74 III miejsce Mileny Pona w Powiatowych Biegach Przełajowych i awans do finału wojewódzkiego III miejsce chłopców w Sztafetowych Powiatowych Biegach Przełajowych IV miejsce dziewcząt w Sztafetowych Powiatowych Biegach Przełajowych

75 II miejsce Serafina Kozak w Ogólnopolskim Biegu Mikołajkowym w Jarosławcu IV miejsce Aleksandry Przysieckiej w Ogólnopolskim Biegu Mikołajkowym w Jarosławcu.

76 GIMNAZJUM: wyróżnienie Dominika Rzeźnickiego w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Pszczelarz na straży środowiska naturalnego” zorganizowanym przez Regionalne Koło Pszczelarzy zakwalifikowanie się Zuzanny Makowskiej i Dominika Rzeźnickiego do etapu rejonowego Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego

77 zakwalifikowanie się Natalii Flisikowskiej do etapu rejonowego Metropolitalnego Konkursu Biblijnego I miejsce Justyny Pasiek w konkursie ALU GÓRA! Organizowanym przez SPN w ramach wakacyjnej kampanii edukacji recyklingowej I miejsce Zuzanny Makowskiej w kategorii klas I-III gimnazjum w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II- patron rodziny”

78 II miejsce Jagody Golańskiej i Julity Szymańskiej w kategorii klas I-III gimnazjum w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II- patron rodziny” II miejsce Gimnazjum w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w Szachach (Pasiek Justyna, Kamiński Michał, Osowski Karol i Jarząb Paweł)

79 Wyróżnienia dla Wiktorii Selke, Małgorzaty Flisikowskiej i Martyny Dołżyckiej w ramach XI Spotkania z piosenką nie tylko religijną I miejsce drużynowo chłopców w Indywidualnych Powiatowych Biegach Przełajowych

80 III miejsce Aleksandry Gralak w Powiatowych Biegach Przełajowych i awans do finału wojewódzkiego IV miejsce Łukasza Schismak w Powiatowych Biegach Przełajowych i awans do finału wojewódzkiego II miejsce drużynowo dziewcząt w Indywidualnych Powiatowych Biegach Przełajowych

81 III miejsce dziewcząt w Sztafetowych Powiatowych Biegach Przełajowych IV miejsce chłopców w Sztafetowych Powiatowych Biegach Przełajowych II miejsce dziewcząt w Powiatowym Turnieju Unihokeja

82 III miejsce Aleksandry Gralak na 1000 m dziewcząt w Ogólnopolskim Biegu Mikołajkowym w Jarosławcu II miejsce Jakuba Brzezickiego na 1000 m chłopców w Ogólnopolskim Biegu Mikołajkowym w Jarosławcu. I miejsce Łukasza Schismaka na 1200 m chłopców w Ogólnopolski Biegu Mikołajkowym w Jarosławcu

83 Na terenie naszej szkoły odbyło się wiele konkursów. Były to m.in.: II Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Nauczycielem być…” VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Jan Paweł II- patron rodziny” III Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Moje mikołajkowe marzenia” pod honorowym patronatem SPN

84 Szkolny Konkurs na gazetkę ścienną dla klas IV-VI szkoły podstawowej Szkolny Konkurs Plastyczny na Kartkę Świąteczną lub Stroik Świąteczny zorganizowany przez Samorząd klas I- III szkoły podstawowej

85 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła była również organizatorem: XI Spotkania z piosenką nie tylko religijną VI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jan Paweł II- patron rodziny”

86 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Powiatowych Biegów Przełajowych Powiatowego Turnieju Szachowego

87 W I semestrze odbyło się 10 wyjazdów: 2 do multikina w Słupsku, 2 wyjazdy do parku wodnego w Darłówku, 2 do teatru, 1 do filharmonii na program pt. „Z orkiestrą na Ty”. Klasa szósta uczestniczyła w wycieczce do Gdańska, podczas której jedną z głównych atrakcji był rejs statkiem.

88 Ponadto uczniowie naszej szkoły mieli okazję wybrać się do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, a także mieli również okazję wziąć udział w Jarmarkach Bożonarodzeniowych w Berlinie. Odbyło się jedno ognisko integracyjne oraz jeden biwak klasowy w szkole.

89 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klasy III, IIB i IIA szkoły podstawowej uczestniczyli również w lekcjach muzealnych w Muzeum Przyrodniczym SPN w Smołdzinie.

90 Ponadto uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mieli okazję dwukrotnie spotkać z policjantami. Pierwsze spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na drodze oraz bezpiecznych ferii.

91 Drugie spotkanie odbyło się w ramach akcji „Pieszy w odblasku-koniecznie! … aby na drogach było bezpieczniej” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Samorządy lokalne, Komendę Miejską Policji w Słupsku, WORD w Słupsku oraz Stację Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

92 Dla uczniów klas drugiej i trzeciej gimnazjum zostało zorganizowane także spotkanie profilaktyczne, które poprowadzili pracownicy Słupskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie p.n. ”Krąg”.

93 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 Po raz drugi nasza szkoła gościła również pana Przemysława Kacę – autora książki p.t. „Hip-Hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży”.

94 W trakcie swojej wizyty opowiadał on o swoich doświadczeniach w pracy z młodzieżą, którą fascynuje muzyka hip-hop. Uczniowie zajęć profilaktyczno-bibliotecznych, w ramach, których odbyło się to spotkanie mieli okazję obejrzeć oraz posłuchać utworów hip- hopowych w wykonaniu młodych raperów ze Słupska.

95 Analiza próbnych sprawdzianów i testów kompetencji: W listopadzie i w grudniu przeprowadzono próbne sprawdziany dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

96 Do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty 25 listopada 2015 r. przystąpiło 26 uczniów (2 uczniów było nieobecnych). Była to diagnoza z Nową Erą. W zakresie języka polskiego i matematyki średni wynik testu w klasie szóstej wyniósł 15,19 pkt, co stanowiło 37,05%

97 W rozbiciu na język polski i matematykę klasa szósta z języka polskiego osiągnęła wynik równy 47,91% z matematyki natomiast osiągnęła wynik równy 24,47%.

98 Najwięcej problemów w zakresie języka polskiego sprawiło uczniom tworzenie wypowiedzi, jednak pozostałe obszary również wymagają poprawy.

99 W zakresie matematyki najwięcej problemów sprawiło uczniom wykorzystanie informacji, pozostałe obszary, czyli sprawność rachunkowa oraz rozumowanie i tworzenie strategii wymagają poprawy. Tylko modelowanie matematyczne sprawiło uczniom najmniej kłopotów.

100 Próbny sprawdzian z I części sprawdzianu najlepiej napisała Agata Wietrzyńska, która uzyskała w skali staninowej wynik najwyższy. Wynik wysoki uzyskało trzech uczniów: Leon Smagoń, Aleksandra Rzeźnicka i Milena Pona.

101 W zakresie języka angielskiego średni wynik testu w klasie szóstej wyniósł 23 pkt., co stanowiło 57,5%. Poprawy wymagają wszystkie obszary: zarówno rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych, czy rozumienie tekstów pisanych.

102 Najlepiej test z języka angielskiego napisał Krystian Majcherski, który uzyskał w skali staninowej wynik bardzo wysoki. Wynik wysoki uzyskała Aleksandra Rzeźnicka.

103 12 stycznia 2016 r. klasa szósta przystąpiła ponownie do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty. Tym razem szóstoklasiści pisali test z Operonem. Do próbnego sprawdzianu przystąpiło 27 uczniów (1 uczennica była nieobecna).

104 Średni wynik sprawdzianu w zakresie języka polskiego i matematyki wyniósł 17,22 pkt., co stanowiło 42%. W rozbiciu na język polski i matematykę klasa szósta z języka polskiego osiągnęła wynik równy 51,7%, z matematyki, natomiast osiągnęła wynik równy 31,85%.

105 Z języka polskiego najlepiej test napisali: Maja Mazur, Rzeźnicka Aleksandra, Krystian Majcherski, Leon Smagoń. Z matematyki zaś najlepiej napisali: Milena Pona i Leon Smagoń

106 W zakresie języka angielskiego średni wynik testu w klasie szóstej wyniósł 19 pkt, co stanowiło 48%. Najlepiej test napisał Krystian Majcherski, Maja Mazur i Aleksandra Rzeźnicka.

107 Klasa trzecia gimnazjum, podobnie jak szóstoklasiści, pisała dwukrotnie próbny test kompetencji. Każdy z uczniów pisał test próbny z dwóch języków obcych. W pierwszej próbie - z języka niemieckiego, natomiast w drugiej - z języka angielskiego. Miało to na celu zweryfikowanie umiejętności uczniów z obu języków, aby ułatwić im podjęcie decyzji, który z języków będą pisać na właściwych testach w kwietniu.

108 Pierwszy próbny test kompetencji uczniowie pisali 9, 10 i 12 listopada 2015 r. Był to Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP. Do testu przystąpiło 23 uczniów, w tym troje uczniów z dysleksją.

109 Średni wynik klasy trzeciej wyniósł: Język polski – 36,14% Historia i WOS – 47,28% Matematyka – 29,09% Przedmioty Przyrodnicze –35,55% Język niemiecki poziom podstawowy –58,80 % Język niemiecki poziom rozszerzony – 27,50%

110 Najwyższy wynik z języka polskiego uzyskała Wiktoria Wajszczykowska, z historii i wos-u - Michał Kamiński, z matematyki – Wojciech Stelmaszczuk, z przedmiotów przyrodniczych – Wojciech Stelmaszczuk, J. niemiecki poziom podstawowy - Natalia Zynda, poziom rozszerzony - Magdalena Kuna.

111 Klasa trzecia 8, 9 i 10 grudnia 2015 r. ponownie pisała próbny egzamin gimnazjalny. Średni wynik uczniów wyniósł: język polski – 53% historia i WOS – 59% matematyka – 42% przedmioty przyrodnicze –39% język angielski, poziom podstawowy – 50% język angielski poziom rozszerzony – 29%

112 Najwyższe wyniki z języka polskiego uzyskali uczniowie: Natalia Zynda, Wiktoria Wajszczykowska i Michał Kamiński. Z historii najwyższy wynik uzyskała Wiktoria Wajszczykowska.

113 Wiktoria Wajszczykowska uzyskała najwyższy wyniki z matematyki, natomiast z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym najwyższy wynik uzyskał Wojciech Stelmaszczuk Język angielski na poziomie podstawowym najlepiej napisała Justyna Pasiek.

114 Należy dołożyć wszelkich starań, by uczniowie klasy VI SP oraz III G osiągnęli zadowalający wynik ze sprawdzianu i testów kompetencji. Nie sposób zmobilizować uczniów do pracy bez udziału rodziców.

115 Dziękuję za uwagę. Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie mgr Artur Spychalski „Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza” K. Kraus

116 Zainteresowanych rodziców zapraszamy dnia 07 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 na spotkanie rekrutacyjne dotyczące rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Podsumowanie pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w I semestrze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google