Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 mgr inż. Małgorzata Leja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 mgr inż. Małgorzata Leja"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 mgr inż. Małgorzata Leja
w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły (km – ) Risk management in Natura 2000 sites under condition of flooding on the example of “Małopolski Przełom Wisły” (km – ) Projekt z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Środki norweskie, Europejski Obszar Gospodarczy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, Obszar programowy: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów. Powódź w 2010 w Sandomierzu - identyfikacja przyczyn Autorzy*: dr inż. Agnieszka Woś, dr inż. Maciej Wyrębek, dr inż. Jacek Florek, mgr inż. Małgorzata Leja Oraz wykonawcy: Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik, dr hab. inż. Leszek Książek, dr hab. inż. Andrzej Strużyński, dr inż. Mateusz Strutyński *Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Obsługa projektu: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Al. Mickiewicza 24/28, Kraków, tel ,

2 Powódź w 2010 w Sandomierzu - identyfikacja przyczyn
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Powódź w 2010 w Sandomierzu - identyfikacja przyczyn Wojciech Bartnik Sandomierz, 03 grudnia 2015r.

3 Analiza przyczyn awarii obwałowania
Dane wyjściowe do analizy (pomiary terenowe, rodzaj i aktualność danych) Analiza przyczyn awarii obwałowania Analiza uwarunkowań hydrologicznych Związek układu pionowego i poziomego rzeki Wisły Transport rumowiska wleczonego-sedymentacja Wpływ roślinności na warunki przepływu Opracowanie modelu hydrodynamicznego Analiza wyników modelowania Wnioski Przyczyny niezidentyfikowane

4 Plan sytuacyjny SANDOMIERZ Powierzchnia zlewni A = 31 810 km2
Spadek I = (rejon Połańca rejon Tarnobrzega )

5 Warstwa wektorowa cieków (format GIS)
OKREŚLENIE I ZEBRANIE DANYCH WEJŚCIOWYCH Warstwa wektorowa cieków (format GIS) Warstwa wektorowa zlewni (format GIS) Numeryczny Model Terenu (TIN, ASCII) Mapa topograficzna (TIFF) Ortofotomapa (GRID) Warstwa wektorowa glebowo-rolnicza (RASTER, shapefile) Warstwa wektorowa form użytkowania zlewni (RASTER, shapefile)

6 Pomiary terenowe przepływ rozkład prędkości konfiguracja dna
pobór prób rumowiska pomiar spadku zwierciadła wody inwentaryzacja śladów po powodzi 6

7 Ortofotomapy z lat 2003,2009,2010

8 Lokalizacja przekrojów pomiarowych (batymetria)

9 Lokalizacja pikiet geodezyjnych na koronie wałów

10 Analiza uwarunkowań hydrologicznych

11 kulminacja w 2010 ???? Profil hydrologiczny przepływów kulminacyjnych na Wiśle– lipiec 1997 r
Szczucin Kraków Karsy Warszawa Sandomierz Zawichost Stachy J., Bogdanowicz E., 1997, Przyczyny i przebieg powodzi w Lipcu 1997, Powódź 1997 vol. 2, IMGW, Warszawa, str 11

12 Wodowskaz Sandomierz Kulminacja 6800 m3/s w roku 1997
Q1% 7500 m3/s średni błąd 1250 m3/s (za okres obserwacji ) Kulminacja 5270 m3/s w 2010 ? Kulminacja 6048 m3/s w hipotetyczna

13 Związek układu pionowego i poziomego rzeki Wisły
Transport rumowiska wleczonego-sedymentacja Profil podłużny dna Wisła w Sandomierzu od km do km w latach 2001 i 2011

14 Układ poziomy-Sandomierz
Widok z góry Wisły w Sandomierzu z wrysowanymi łukami 14

15 Analiza układu pionowego i poziomego
Sandomierz od km do km 15

16 Identyfikacja zmian morfologicznych po przejściu fali powodziowej
Transport rumowiska wleczonego-sedymentacja Identyfikacja zmian morfologicznych po przejściu fali powodziowej 16

17 Zmiana konfiguracji przekroju poprzecznego 2001 i 2011

18 sedymentacja rumowiska wleczonego na terasie zalewowej

19 Opracowanie modelu hydrodynamicznego
. Identyfikacja form pokrycia terenu w przekroju poprzecznym

20 Mapy prezentujące obszary o tych samych rodzajach pokrycia terenu dla lat:

21 Modelowanie 2D odbywa się na siatce NMT, wykorzystano NMT w postaci plików w formacie TIN metodą skaningu laserowego (LIDAR) w czerwcu 2010 r. W celu właściwego odwzorowania rzędnej korony obwałowań rzeki Wisły do NMT wprowadzono rzędne korony obwałowań pomierzone bezpośrednio w terenie

22

23

24 obwałowania rzeki Wisły posiadają II klasę budowli hydrotechnicznych, przepływem miarodajnym jest przepływ Q1%, wymagane minimalne wzniesienie korony wałów ponad poziom zwierciadła wody miarodajnej wynosi 1,0 m. dla stanu międzywala uwzględniającego zmiany w morfologii (osadzanie się rumowiska) i aktualnego pokrycia roślinnością przepływ 5270 m3/s mieści się w międzywalu,

25 dla hipotetycznej wartości kulminacji fali powodziowej równej 6048 m3/s dochodzi do przelania się wody przez korony obwałowań rzeki Wisły na odcinku powyżej Huty Szkła – o długości około 1500 m od miejsca realnego przerwania wału w 2010 r., warstwa przelewającej się przez obwałowanie wody w tym przypadku osiąga miąższość rzędu 20cm,

26 Przyczyny niezdefiniowane
most w budowie 2010 Phot. soulman Phot. sandomierzmost.promost.pl (3) 26

27 stan techniczny wałów Infiltracja przez korpus wałów na skutego użytego materiału budowlanego: brak ekranu iłowego użyto gruntu pylasto-gliniastego z licznymi wkładkami gruntów piaszczystych 27

28 Wnioski Brak równowagi hydrodynamicznej na prostych odcinkach uregulowanych zwiększona depozycja rumowiska zmiejsza przepustowość koryta o około 10% zasięg strefy interakcji koryta głównego i terenów zalewowych jest funkcją warunków wegetacji brak przepustowości międzywala dla Q1% trudności w ocenie przepływu katastrofalnego

29 Powódź w 2010 w Sandomierzu - identyfikacja przyczyn
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Powódź w 2010 w Sandomierzu - identyfikacja przyczyn Wojciech Bartnik Sandomierz, 03 grudnia 2015r. 29


Pobierz ppt "Zarządzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 mgr inż. Małgorzata Leja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google