Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia 19.11.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia 19.11.2015."— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia 19.11.2015

2 2002 – pierwsze pomysły wprowadzenia rozwiązań Inteligentnych Systemów Transportu (ITS) w Trójmieście – koncepcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR dla Miasta Gdyni oraz Obwodnicy Trójmiasta 2005 – projekt pilotażowy – system sterowania ruchem SCATS na 10 skrzyżowaniach w Gdyni wzdłuż ul. Morskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Chylońskiej) 2006 – podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentami Gdańska, Sopotu i Gdyni – wspólne podjęcie działań w pozyskaniu funduszy na budowę systemu 2007 – koncepcja szczegółowa systemu TRISTAR (etapowanie, rozwinięcie architektury systemu, lokalizacja urządzeń…) 2008- 2009 – opracowanie projektów branżowych i budowlanych 2011- 2012 – otrzymanie dofinansowania w ramach konkursu POIiŚ i opracowanie dokumentacji przetargowej 2012-2015 – wdrożenie systemu TRISTAR – kamienie milowe

3 Struktura funkcjonalna Jacek Oskarbski

4 PodsystemModułAkronim System Sterowania Ruchem Drogowym (SSRD) Moduł Sterowania Ruchem Pojazdów i PieszychMSRP Moduł Priorytetów dla Pojazdów Transportu ZbiorowegoMPTZ Moduł Pomiaru Parametrów Ruchu w SSRDMPRD-SSRD Moduł Wykrywania Zdarzeń Drogowych w SSRDMWZD-SSRD System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów (SMNR) Moduł Pomiaru Parametrów Ruchu DrogowegoMPRD Moduł Identyfikacji Pojazdów z Wykorzystaniem Kamer ANPRMIPK System Nadzoru Wizyjnego (SNW) Moduł Nadzoru WizyjnegoMNW Moduł Wspomagania Automatycznej Rejestracji ZdarzeńMWARZ System Pomiaru Parametrów Meteorologicznych (SPPM) Moduł Pomiaru Parametrów MeteorologicznychMPPM System Informacji Parkingowej (SINP) Moduł Pomiaru Napełnienia ParkingówMPNP Moduł Zarządzania ParkowaniemMZP System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (SZBR) Moduł Automatycznego Nadzoru nad Zachowaniami KierowcówMANZ System Informacji dla Kierowców (SIK) Moduł Kierowania Pojazdów na Trasy Alternatywne i ZastępczeMKPT Moduł Zarządzania Ruchem na Odcinkach MiędzywęzłowychMZRO Moduł Zarządzania Prędkością w Miejscach ZagrożonychMZPZ Moduł Zarządzania Zdarzeniami DrogowymiMZZD System Informacji Medialnej (SIM) - podsystem wspólny z SZTZ Moduł Informacji DrogowejMID Moduł Informacji Medialnej Transportu ZbiorowegoMIMT System Planowania Ruchu (SPR) - podsystem wspólny z SZTZ Moduł Planowania RuchuMPR Moduł Planowania Tras Transportu ZbiorowegoMPTT Moduł Planowania Rozkładów JazdyMPRJ System Zarządzania Ruchem Miejskim

5 Rozpoczęcie realizacji projektu – 2011 rok Dofinansowanie – 85% Zakres obszarowy projektu – ciągi ulic Łączność 137 km kanalizacji teletechnicznej 148 km łączy światłowodowych, w 9 ringach Łączność zapewniają: łącze światłowodowe (TCP/IP – Ethernet) lub za pośrednictwem radia krótkiego zasięgu/GPRS (parkingi i pojazdy transportu zbiorowego)

6 System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów Zbieranie danych o sytuacji na drodze Przykładowe moduły detekcji w systemie TRISTAR: Stacje pomiaru ruchu – 161 skrzyżowań – pętle indukcyjne Pętle indukcyjne i videodetekcja - System Sterowania Ruchem Skanery bluetooth/Wi-Fi i Kamery ANPR - Moduł Wykrywania Zdarzeń (System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu) i System Informacji dla Kierowców, Pojazdy transportu zbiorowego (komputery pokładowe) – System Zarządzania Pojazdami Transportu Zbiorowego Parametry meteorologiczne – stacje pogodowe

7 System Sterowania Ruchem Drogowym - ponad 160 skrzyżowań objętych systemem - wymiana wysłużonego osprzętu sygnalizacji (LED) System sterowania ruchem BALANCE- EPICS (GEVAS) – sterowanie lokalne z priorytetami dla TZ oraz sterowanie obszarowe. EPICS – optymalizacja mikroskopowa (prognozy 1 minutowe – możliwość wydłużenia fazy w ciągu trwania cyklu) BALANCE – optymalizacja makroskopowa (funkcja celu) – prognozy krótkoterminowe 5-15 min

8 Priorytety w sygnalizacji Względny: Pojazdy transportu zbiorowego opóźnione w stosunku do rozkładu jazdy Bezwzględny: Karetki, straż pożarna, policja (w przyszłości)

9 System Nadzoru Wizyjnego

10 System Informacji dla Kierowców

11

12 Trasy alternatywne -Przekierowanie ruchu w przypadku incydentu -Rozproszenie ruchu w przypadku zatłoczenia System Informacji dla Kierowców

13 Przykład wykrycia wypadku – moduł wykrywania incydentów - pilotaż Trasa Kwiatkowskiego - Gdynia Algorytm oparty o filtr Kalmana System Informacji dla Kierowców

14 Rejestracja wykroczeń Jacek Oskarbski KAMERY ANPR - „czarna lista”, „biała lista” - informacja o czasie przejazdu (w przyszłości prognozy krótkoterminowe) - rejestracja wykroczeń (w przyszłości)

15 TPZP GA34 SP26 GD1025 Jacek Oskarbski 15 tablic i 32 znaki informacji parkingowej. Systemem objętych zostało 15 parkingów (7 w Gdańsku, 4 w Gdyni i 4 w Sopocie). 40 System Informacji Parkingowej

16 System Informacji Pasażerskiej - tablice informacji pasażerskiej (73 szt.) - strona www - terminale informacji pasażerskiej (22 szt. w węzłach integracyjnych i innych obiektach) Jacek Oskarbski Informacja online Planowanie podróży online (www, tripplannery) 745 pojazdów transportu zbiorowego z zainstalowanymi komputerami pokładowymi z GPS, GPRS i radiem krótkiego zasięgu.

17 Nadzór nad ruchem transportu zbiorowego - 745 pojazdów TZ wyposażonych w komputery pokładowe - aplikacja dyspozytorska nadzoru i sterowania ruchem TZ Dyspozytorskie zarządzanie ruchem Kontrola rozkładów jazdy Planowanie objazdów Obraz online na mapie aglomeracji Komunikacja z kierowcami Źródło: QUMAK, GMV

18 CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM MIEJSKIM Zbieranie, przetwarzanie i dostarczanie danych

19 VTassist Planowanie & zmiana Testowanie & Symulacja Zasilanie & Działanie Monitoring & Gwarancja jakości SYSTEM PLANOWANIA RUCHU Jacek Oskarbski Cykl procesu SPR CROSSIG openTRELAN / EPICS TRENDS stacja testująca TRELAN Compiler i Bezpośr. zasilanie danymi VTmonitor FAS / pCoq Na podst. QUMAK SA GEVAS SOFTWARE MODEL WIELOPOZIOMOWY

20 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU - możliwość zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, - skrócenie czasu przejazdu pojazdów samochodowych i pojazdów transportu zbiorowego - skrócenie czasu przejazdu na poszczególnych ciągach od kilku do kilkunastu % - poprawa płynności ruchu, spadek liczby zatrzymań, spadek emisji spalin (dzięki Systemowi Sterowania Ruchem i Systemowi Informacji dla Kierowców). - spadek liczby zdarzeń drogowych i szybsze rozładowanie zatorów po wystąpieniu zdarzenia drogowego (dzięki systemom ostrzegania oraz nadzoru i kontroli przejazdu na czerwonym świetle oraz kontroli prędkości oraz Systemowi Informacji dla Kierowców), - usprawnienie systemu informacji dla podróżujących transportem zbiorowym (planowanie podróży w czasie rzeczywistym) - podniesienie poziomu niezawodności czasu oczekiwania pasażerów - obniżenie kosztów i skrócenie czasu przeprogramowywania sygnalizacji.

21 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU - zwiększona punktualność i poziom niezawodności transportu zbiorowego, poprawa atrakcyjności - zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego (większa liczba podróżnych) - zwiększona prędkość rozkładowa (dane do planowania rozkładów) – bardziej efektywne wykorzystanie taboru – mniejsze koszty - monitorowanie pracy i stanu urządzeń w czasie rzeczywistym

22 Pierwszy krok w kierunku integracji i rozwoju ITS w Trójmieście

23 Dziękuję! Jacek Oskarbski j.oskarbski@zdiz.gdynia.pl joskar@pg.gda.pl


Pobierz ppt "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia 19.11.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google