Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia 19.11.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia 19.11.2015."— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia

2 TRISTAR – kamienie milowe
2002 – pierwsze pomysły wprowadzenia rozwiązań Inteligentnych Systemów Transportu (ITS) w Trójmieście – koncepcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR dla Miasta Gdyni oraz Obwodnicy Trójmiasta 2005 – projekt pilotażowy – system sterowania ruchem SCATS na 10 skrzyżowaniach w Gdyni wzdłuż ul. Morskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Chylońskiej) 2006 – podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentami Gdańska, Sopotu i Gdyni – wspólne podjęcie działań w pozyskaniu funduszy na budowę systemu 2007 – koncepcja szczegółowa systemu TRISTAR (etapowanie, rozwinięcie architektury systemu, lokalizacja urządzeń…) – opracowanie projektów branżowych i budowlanych – otrzymanie dofinansowania w ramach konkursu POIiŚ i opracowanie dokumentacji przetargowej – wdrożenie systemu

3 Struktura funkcjonalna
Jacek Oskarbski

4 System Zarządzania Ruchem Miejskim
Podsystem Moduł Akronim System Sterowania Ruchem Drogowym (SSRD) Moduł Sterowania Ruchem Pojazdów i Pieszych MSRP Moduł Priorytetów dla Pojazdów Transportu Zbiorowego MPTZ Moduł Pomiaru Parametrów Ruchu w SSRD MPRD-SSRD Moduł Wykrywania Zdarzeń Drogowych w SSRD MWZD-SSRD System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów (SMNR) Moduł Pomiaru Parametrów Ruchu Drogowego MPRD Moduł Identyfikacji Pojazdów z Wykorzystaniem Kamer ANPR MIPK System Nadzoru Wizyjnego (SNW) Moduł Nadzoru Wizyjnego MNW Moduł Wspomagania Automatycznej Rejestracji Zdarzeń MWARZ System Pomiaru Parametrów Meteorologicznych (SPPM) Moduł Pomiaru Parametrów Meteorologicznych MPPM System Informacji Parkingowej (SINP) Moduł Pomiaru Napełnienia Parkingów MPNP Moduł Zarządzania Parkowaniem MZP System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (SZBR) Moduł Automatycznego Nadzoru nad Zachowaniami Kierowców MANZ System Informacji dla Kierowców (SIK) Moduł Kierowania Pojazdów na Trasy Alternatywne i Zastępcze MKPT Moduł Zarządzania Ruchem na Odcinkach Międzywęzłowych MZRO Moduł Zarządzania Prędkością w Miejscach Zagrożonych MZPZ Moduł Zarządzania Zdarzeniami Drogowymi MZZD System Informacji Medialnej (SIM) - podsystem wspólny z SZTZ Moduł Informacji Drogowej MID Moduł Informacji Medialnej Transportu Zbiorowego MIMT System Planowania Ruchu (SPR) - podsystem wspólny z SZTZ Moduł Planowania Ruchu MPR Moduł Planowania Tras Transportu Zbiorowego MPTT Moduł Planowania Rozkładów Jazdy MPRJ System Zarządzania Ruchem Miejskim

5 Rozpoczęcie realizacji projektu – 2011 rok Dofinansowanie – 85%
Zakres obszarowy projektu – ciągi ulic Łączność 137 km kanalizacji teletechnicznej 148 km łączy światłowodowych, w 9 ringach Łączność zapewniają: łącze światłowodowe (TCP/IP – Ethernet) lub za pośrednictwem radia krótkiego zasięgu/GPRS (parkingi i pojazdy transportu zbiorowego)

6 System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów
Zbieranie danych o sytuacji na drodze Przykładowe moduły detekcji w systemie TRISTAR: Stacje pomiaru ruchu – 161 skrzyżowań – pętle indukcyjne Pętle indukcyjne i videodetekcja - System Sterowania Ruchem Skanery bluetooth/Wi-Fi i Kamery ANPR - Moduł Wykrywania Zdarzeń (System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu) i System Informacji dla Kierowców, Pojazdy transportu zbiorowego (komputery pokładowe) – System Zarządzania Pojazdami Transportu Zbiorowego Parametry meteorologiczne – stacje pogodowe

7 System Sterowania Ruchem Drogowym
- ponad 160 skrzyżowań objętych systemem wymiana wysłużonego osprzętu sygnalizacji (LED) System sterowania ruchem BALANCE-EPICS (GEVAS) – sterowanie lokalne z priorytetami dla TZ oraz sterowanie obszarowe. EPICS – optymalizacja mikroskopowa (prognozy 1 minutowe – możliwość wydłużenia fazy w ciągu trwania cyklu) BALANCE – optymalizacja makroskopowa (funkcja celu) – prognozy krótkoterminowe 5-15 min

8 Priorytety w sygnalizacji Względny: Pojazdy transportu zbiorowego opóźnione w stosunku do rozkładu jazdy Bezwzględny: Karetki, straż pożarna, policja (w przyszłości)

9 System Nadzoru Wizyjnego

10 System Informacji dla Kierowców
ATIS uses data about travel Times on selected section of streeets to inform drivers about their journey time via Variable Message Boards and direct them to routs with better conditions.

11 System Informacji dla Kierowców
We can also manage traffic during incidents or bad weather or bad traffic conditions with use of VMS.

12 System Informacji dla Kierowców
Trasy alternatywne Przekierowanie ruchu w przypadku incydentu Rozproszenie ruchu w przypadku zatłoczenia After detection or obtaining information of incident we can immidiently run workflow which activates all defined information on VMS and VMB for chosen management scenario.

13 System Informacji dla Kierowców
Przykład wykrycia wypadku – moduł wykrywania incydentów - pilotaż Trasa Kwiatkowskiego - Gdynia Algorytm oparty o filtr Kalmana Thera are street sections, where incidents are detected automaticaly depends on unexpected changes in travel speeds. At this slide we can see example of incident detection at Kwiatkowski Route in Gdynia. Bottom picture represents normal traffic situation with traffic peak. Picture at the top shows sudden change of speed half past 2 pm comparing to reference values, which is a signal of incydent detection.

14 Rejestracja wykroczeń
KAMERY ANPR „czarna lista”, „biała lista” informacja o czasie przejazdu (w przyszłości prognozy krótkoterminowe) rejestracja wykroczeń (w przyszłości) Jacek Oskarbski

15 System Informacji Parkingowej
40 15 tablic i 32 znaki informacji parkingowej. Systemem objętych zostało 15 parkingów (7 w Gdańsku, 4 w Gdyni i 4 w Sopocie). TP ZP GA 3 4 SP 2 6 GD 10 25 Jacek Oskarbski

16 System Informacji Pasażerskiej
tablice informacji pasażerskiej (73 szt.) strona www terminale informacji pasażerskiej (22 szt. w węzłach integracyjnych i innych obiektach) Informacja online Planowanie podróży online (www, tripplannery) 745 pojazdów transportu zbiorowego z zainstalowanymi komputerami pokładowymi z GPS, GPRS i radiem krótkiego zasięgu. Jacek Oskarbski

17 Nadzór nad ruchem transportu zbiorowego
- 745 pojazdów TZ wyposażonych w komputery pokładowe - aplikacja dyspozytorska nadzoru i sterowania ruchem TZ Dyspozytorskie zarządzanie ruchem Kontrola rozkładów jazdy Planowanie objazdów Obraz online na mapie aglomeracji Komunikacja z kierowcami Źródło: QUMAK, GMV

18 Zbieranie, przetwarzanie i dostarczanie danych
CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM MIEJSKIM Zbieranie, przetwarzanie i dostarczanie danych

19 SYSTEM PLANOWANIA RUCHU
MODEL WIELOPOZIOMOWY Cykl procesu SPR CROSSIG openTRELAN / EPICS VTassist Planowanie & zmiana Testowanie & Symulacja Zasilanie & Działanie Monitoring & Gwarancja jakości TRENDS stacja testująca VTmonitor FAS / pCoq TRELAN Compiler i Bezpośr. zasilanie danymi Na podst. QUMAK SA GEVAS SOFTWARE Jacek Oskarbski

20 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU
- możliwość zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, - skrócenie czasu przejazdu pojazdów samochodowych i pojazdów transportu zbiorowego - skrócenie czasu przejazdu na poszczególnych ciągach od kilku do kilkunastu % - poprawa płynności ruchu, spadek liczby zatrzymań, spadek emisji spalin (dzięki Systemowi Sterowania Ruchem i Systemowi Informacji dla Kierowców). - spadek liczby zdarzeń drogowych i szybsze rozładowanie zatorów po wystąpieniu zdarzenia drogowego (dzięki systemom ostrzegania oraz nadzoru i kontroli przejazdu na czerwonym świetle oraz kontroli prędkości oraz Systemowi Informacji dla Kierowców), - usprawnienie systemu informacji dla podróżujących transportem zbiorowym (planowanie podróży w czasie rzeczywistym) podniesienie poziomu niezawodności czasu oczekiwania pasażerów obniżenie kosztów i skrócenie czasu przeprogramowywania sygnalizacji.

21 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU
zwiększona punktualność i poziom niezawodności transportu zbiorowego, poprawa atrakcyjności - zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego (większa liczba podróżnych) zwiększona prędkość rozkładowa (dane do planowania rozkładów) – bardziej efektywne wykorzystanie taboru – mniejsze koszty monitorowanie pracy i stanu urządzeń w czasie rzeczywistym

22 Pierwszy krok w kierunku integracji i rozwoju ITS w Trójmieście
Rower miejski, systemy dostaw, porty, strategie sterowania np. podczas imprez masowych, węzły integracyjne, P+R, B+R, włączanie kolejnych parkingów,procedury współpracy z innymi służbami.

23 Dziękuję! Jacek Oskarbski j.oskarbski@zdiz.gdynia.pl joskar@pg.gda.pl
Rower miejski, systemy dostaw, porty, strategie sterowania np. podczas imprez masowych, węzły integracyjne, P+R, B+R, włączanie kolejnych parkingów,procedury współpracy z innymi służbami.


Pobierz ppt "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dr inż. Jacek Oskarbski Gdynia 19.11.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google