Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Ważny Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic, Katedra Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Debata na temat funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Ważny Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic, Katedra Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Debata na temat funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1 Karol Ważny Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic, Katedra Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Debata na temat funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy w mieście Gdańsku Gdańsk, 04.04.2013 r.

2  JPG jako gospodarz na swoim terytorium, dbający o lokalne interesy mieszkańców  Wynika to z umiejscowienia JPG w strukturze administracji publicznej oraz zasady pomocniczości  Takie jest oczekiwanie mieszkańców  przychodzą do organów JPG ze swoimi sprawami licząc na ich rozwiązanie, traktują je jako swoich reprezentantów  Istniejąca rola jest nieadekwatna do oczekiwań społecznych  niewielkie możliwości oddziaływania na sprawy lokalne

3  Zakres zadań, które mają wykonywać  Kompetencje przysługujące organom JPG  Sposób finansowania działalności JPG  Zakres obowiązków po stronie organów i jednostek organizacyjnych gminy  Zakres obsługi technicznej i merytorycznej organów JPG  Podział terytorialny – tj. granice JPG  Zakres kontroli i nadzoru nad organami JPG

4  reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych,  zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,  umożliwienie uczestnictwa mieszkańców w rozstrzyganiu spraw ogólnomiejskich, mających wpływ na warunki życia w JPG,  organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,  kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne

5  W Gdańsku organom JPG przysługują przede wszystkim kompetencje opiniodawczo- wnioskowe oraz konsultacyjno-reprezentacyjne  Kompetencje budżetowo-finansowe  możliwość wydatkowania środków na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców oraz drobnych inwestycji (4-6 zł/mieszkańca JPG)  Brak kompetencji gospodarczo-majątkowych

6  Odnoszą się do kompetencji o charakterze opiniodawczo-wnioskowym oraz konsultacyjno-reprezentacyjnym  „Sygnał zwrotny” ze strony władz miasta względem kompetencji organów JPG  Obecnie obowiązujące przepisy zasadniczo nie przewidują takich mechanizmów po stronie władz miasta

7  Obecnie obsługa JPG w Gdańsku prowadzona jest w sposób rozproszony:  w Biurze Rady Miasta Gdańska – jednoosobowe stanowisko do spraw jednostek pomocniczych + analiza zgodności z prawem uchwał organów JPG przez radcę prawnego  incydentalnie (w zależności od sprawy) – przez merytoryczne wydziały UMG i jednostki organizacyjne  Brak kompleksowej, zintegrowanej i skoordynowanej obsługi dedykowanej JPG w formie zorganizowanego wydziału urzędu miejskiego  Spora część czynność urzędowych przekazana do wykonania przez same organy JPG

8  Brak wiedzy na temat zamieszkiwanej jednostki pomocniczej oraz tożsamości mieszkańców ze swoją jednostką pomocniczą  Brak jasnych i obiektywnych kryteriów podziału - w niektórych przypadkach spowodował niezrozumiałe nakreślenie granic jednostek (np. Śródmieście)  Duże zróżnicowanie w liczbie mieszkańców - od 1.250 (Letnica) do 47.000 (Chełm)  Niejednolita nomenklatura

9  Karol Ważny  e-mail: karolwazny@gmail.com


Pobierz ppt "Karol Ważny Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic, Katedra Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Debata na temat funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google