Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na Wydziale Biologii Koordynatorzy Erasmus+ na Wydziale Biologii: Nadzieja Ewa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na Wydziale Biologii Koordynatorzy Erasmus+ na Wydziale Biologii: Nadzieja Ewa"— Zapis prezentacji:

1 na Wydziale Biologii Koordynatorzy Erasmus+ na Wydziale Biologii: Nadzieja Drelandrela@biol.uw.edu.plndrela@biol.uw.edu.pl Ewa Kozłowskaekozlowska@biol.uw.edu.plekozlowska@biol.uw.edu.pl

2 Erasmus+ Program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Czas trwania: 2014-2020 Budżet : 14,7 mld EUR na 7 lat Instytucje zarządzające: Komisja Europejska/Agencja Wykonawcza, Narodowe Agencje

3 Struktura Akcja 1 – mobilność edukacyjna: mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Akcja 3 – wsparcie dla reform w obszarze edukacji

4 Kraje uczestniczące i partnerskie 28 państw członkowskich UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja Kraje partnerskie: państwa partnerstwa wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) państwa południowego regionu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja) Bałkany Zachodnie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Serbia) Rosja Inne zależnie od akcji

5 Wyjazdy studentów: na studia, na praktyki (w tym wyjazdy absolwentów) Sposób rozliczania: z dokładnością do jednego dnia. Miesiąc = 30 dni Okres finansowania jest uzależniony od funduszy przyznanych UW przez FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu edukacji) Rodzaje mobilności

6 Uczelnie partnerskie 1.Technische Universitaet Darmstadt, Niemcy (2 miejsca) 2.Universite’ Paris-Sud (Paris XI), Francja (1 miejsce) 3.Umea Universitet, Szwecja (3 miejsca) 4.Uniwersiteit Antwerpen, Belgia (2 miejsca) 5.Aarhus Universitet, Dania (2 miejsca) 6.Université de Montpellier II, Francja (2 miejsca) 7.Universidad de Barcelona, Hiszpania (6 miejsc) 8.Universidad Politecnica de Valencia, Hiszpania (3 miejsca) 9.Universidad de Alcala de Henares, Hiszpania (2 miejsca) 10.Georg-August Universitat Gottingen, Niemcy (2 miejsca) 11.Johannes-Gutenberg Universitat Mainz, Niemcy (2 miejsca) 12.Lunds Universitet, Szwecja (1 miejsce) 13.Universita’ degli Studi di Perugia, Włochy (2 miejsca) 14.Universita’ degli Studi di Palermo, Włochy (1 miejsce) 15.Universita’ degli Studi Roma Tre, Włochy (2 miejsca)

7 Wyjazdy studentów na studia 2007-2015: WB i inne wydziały eksperymentalne Wydział UW 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014+ 2014/ 2015 Ogółem Biologia 25231520 2210 + 10 145 Fizyka 116366410 46 Chemia 6934549 40 MISMaP 13761322 34 MSOŚ 99125852 50 Geologia 32107 62 40

8 Mobilność edukacyjna (KA103): studia częściowe Zasady ogólne Kwalifikacja kandydatów odbywa się w jednostce macierzystej (Wydział Biologii) i jest to kwalifikacja wstępna Kwalifikacja końcowa: potwierdzenie przyjęcia studenta przez uczelnię zagraniczną i podpisanie umowy indywidualnej z UW (w Biurze Współpracy z Zagranicą) Można studiować jedynie na uczelniach, z którymi WB ma podpisaną umowę (okres studiów i poziom znajomości języka zapisano w umowie) Kwalifikację przeprowadza komisja w składzie: koordynatorzy, pracownik jednostki (dziekan), przedstawiciel studentów

9 Kto może ubiegać się o wyjazd na studia? Studenci przynajmniej 2 roku studiów I stopnia Studenci 3 roku studiów I stopnia pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez WB na studia II stopnia. Studenci ci mogą być kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim Studenci 1 roku studiów II stopnia Doktoranci Nie mogą ubiegać się o wyjazd studenci ostatniego roku studiów II stopnia O wyjazd nie mogą się ubiegać słuchacze studiów podyplomowych O wyjazd mogą ubiegać się studenci, którzy już wcześniej korzystali ze stypendium LLP-Erasmus i Erasmus+

10 Na jak długo można wyjechać? W jednym roku akademickim można uzyskać 1 wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę, ale okresy wyjazdów nie mogą się pokrywać. Mogą jednak następować po sobie. W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności na studia wynosi 3 miesiące, a maksymalny 10 m-cy. Na każdym stopniu studiów (I, II i III) może zostać przyznana „mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy w celu odbycia studiów oraz praktyk. Dla studentów, którzy korzystali już z programu Erasmus czas pobytu na studiach/praktykach ulega skróceniu o liczbę miesięcy wykorzystanych uprzednio.

11 Co jest zakazane? W czasie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej

12 Czy można skorzystać z oferty innego Wydziału UW? Student może ubiegać się o stypendium z tzw. „cudzej umowy” (innego Wydziału niż macierzysty, ale musi to być kierunek pokrewny). Konieczna jest wówczas zgoda koordynatorów ds. mobilności obu wydziałów. Student podlega ocenie komisji wydziału pokrewnego.

13 Wysokość stypendium/miesiąc 500 EUR – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 400 EUR – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 300 EUR – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry Dodatek dla studentów ze stypendium socjalnym – 200 EUR (tylko przy wyjazdach na studia) W przypadku praktyk – po 100 EUR więcej dla każdej grupy krajów

14 Kryteria kwalifikacji na studia zagraniczne na WB Średnia ocen poświadczona w dziekanacie (studia 1 stopnia, ostatni rok studiów) Pierwszeństwo dla studentów ubiegających się po raz pierwszy Określenie celu wyjazdu (dlaczego chcę studiować w zagranicznej uczelni?) Uzasadnienie wyboru uczelni Znajomość języka obcego zgodnie z wymogiem uczelni partnerskiej (udokumentowana certyfikatem)

15 Terminy Aktualizacja informacji na stronie internetowej Wydziału do 5 lutego 2016 Złożenie wymaganych dokumentów w dziekanacie do 1 marca 2016, do godziny 14.00 Wyniki kwalifikacji: 2 marca 2016 Składanie odwołań do 9 marca 2016 Zakończenie kwalifikacji 11 marca 2016 w systemie USOS i przekazanie protokołu do BWZ

16 Wymagane dokumenty Średnia ocen poświadczona w dziekanacie Certyfikat znajomości języka zgodny z umową z uczelnią partnerską Wypełniony formularz kwalifikacyjny (motywacja wyjazdu, uzasadnienie wyboru uczelni: I, II, III wybór, określenie okresu wyjazdu: I lub II semestr) Oświadczenie o odbytej wcześniej „mobilności”

17 Test językowy on-line Dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd: obowiązkowy test językowy on-line (w systemie OLS – Online Linguistic Support) przed wyjazdem. Wynik nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu. Obowiązkowy test językowy po powrocie.

18 Informacje o wyjazdach na stronie WB Dla studentów Erasmus+ studia Erasmus+ praktyki

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Na Wydziale Biologii Koordynatorzy Erasmus+ na Wydziale Biologii: Nadzieja Ewa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google