Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyki w programie studiów prawniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyki w programie studiów prawniczych"— Zapis prezentacji:

1 Praktyki w programie studiów prawniczych
Kodowanie: semestr IX Obowiązkowa ECTS 4 Przeczytaj regulamin i program praktyk na mojej stronie internetowej Kodowanie: semestr X Nadobowiązkowe ECTS 2 Zajęcia sądowe Praktyki kancelaryjne Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

2 Praktyka obowiązkowa: jak długo?
Zasada: 20 dni roboczych Możliwe – ale nie polecane przez mnie - jest dzielenie okresu praktyk np. od 1 do 14 lipca (+ ) od 1 do 14 sierpnia ….w tej samej lub w dwóch różnych instytucjach Nie ma możliwości kierowania studentów na dłuższe praktyki obowiązkowe. W razie wyrażonej chęci kontynuacji współpracy ze strony patrona praktyk trzeba we własnym zakresie ustalić zasady tej współpracy. Opiekunowi praktyk należy zgłosić ten fakt z odpowiednim wyprzedzeniem (30 dni) po to, by po podpisaniu stosownej umowy tę dodatkową współpracę można było zaliczyć jako „praktykę nadobowiązkową” Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

3 Praktyka obowiązkowa: kiedy?
Zasada Między semestrem VIII a IX Wyjątek 1 W trakcie semestru VIII Potrzebna zgoda dziekana / prodziekana zaopiniowana wcześniej przez opiekuna praktyk. Wzór pisma na stronie internetowej Obowiązuje zasada 3 + 2 ( 3 dni w tygodniu KUL, 2 dni – praktyki) Wyjątek 2 W trakcie semestru IX lub X Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

4 Praktyka obowiązkowa: gdzie?
1 Sąd rejonowy Prokuratura rejonowa (sądy i prokuratury wyższej instancji – patrz regulamin praktyk) Skierowanie bez zgody instytucji przyjmującej, ewentualnie: dodatkowe dokumenty żądane przez sąd / prokuraturę 2 Kancelaria prawna (adwokacka, radcowska, notarialna, rachunkowa) Skierowanie za zgodą instytucji przyjmującej 3 Organ administracji publicznej (państwowej lub samorządowej) Skierowanie za zgodą instytucji przyjmującej, często dodatkowe dokumenty żądane przez taką instytucję Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

5 Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola
Opcja: sąd / prokuratura (uwaga – niektóre sądy uczestniczą w programie „Praktyki w administracji rządowej” – zob. slajd 7) 1 Ze strony wybierz odpowiadający Ci sąd / prokuraturę Skopiuj adres i numer telefonu do sekretariatu sądu / prokuratury Sprawdź od razu, czy na stronie internetowej sądu / prokuratury nie ma zakładki „Praktyki studenckie” – jeśli tak, to dokładnie się z nią zapoznaj 2 Zadzwoń pod ten numer telefonu i dowiedz się: a) Czy w terminie wybranym przez Ciebie będą wolne miejsca dla praktykantów? b) Czy sąd uczestniczy w programie „Praktyki w administracji rządowej” (zob. slajd numer 7) c) Czy poza umową przygotowaną i wysłaną przez opiekuna praktyk trzeba przedłożyć inne dokumenty? 3 Napisz maila do opiekuna praktyk ( tytuł „Praktyki”) NA CO NAJMNIEJ 30 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK podając: - Pełną nazwę sądu (+ KONKRETNY WYDZIAŁ) / prokuratury - Adres i numer telefonu sądu / prokuratury - Proponowany przez Ciebie termin praktyk - Informację o 2a –b- c - Inne informacje powzięte w trakcie rozmowy telefonicznej Potem czekaj na odpowiedź Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

6 Opcja: kancelaria prawna
Podpisaną przez patrona praktyk zgodę zostaw w dziekanacie ( z zaznaczeniem, że to dla opiekuna praktyk) Wyślij maila do opiekuna praktyk (tytuł „Praktyki”) NA CO NAJMNIEJ 30 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK z informacją o pozostawieniu pisma w dziekanacie Potem czekaj na odpowiedź 3 Na spotkanie w kancelarii weź ze sobą wydrukowaną ze strony internetowej „Zgodę na odbycie praktyk”, a także wydrukowany regulamin i program praktyk 2 Wybierz odpowiadającą Ci kancelarię prawną Skontaktuj się z biurem kancelarii i umów się na rozmowę w sprawie praktyk studenckich 1 Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

7 Opcja: Organy administracji publicznej ( w tym niektóre sądy)
Jeśli NIE, zadzwoń do sekretariatu lub działu kadr tej instytucji z pytaniem, czy można tam mimo wszystko zrobić obowiązkową praktykę studencką. W przypadku odmowy wybierz inną instytucję z listy na wspomnianej stronie internetowej 3 Jeśli TAK, skopiuj link do tej konkretnej oferty i prześlij go mailowo opiekunowi praktyk (tytuł „Praktyki”) z zaznaczeniem wybranego przez Ciebie terminu praktyk. Uwaga – jako opiekun praktyk nie odpowiadam za rzetelność wszystkich zamieszczanych tam ofert! 2 Wejdź na stronę : oferty.praca.gov.pl Wyszukaj po haśle „Praktyka studencka” i jednocześnie „miejscowość”– czy dana instytucja złożyła ofertę praktyk STUDENCKICH (nie: pracy, nie: staży, nie: szkoleń)? 1 Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

8 Praktyka obowiązkowa: procedura
Mail zwrotny do studenta /studentki z potwierdzeniem odbioru maila „Praktyki” Opiekun praktyk (z ramienia KUL): Sporządzenie umowy w sprawie skierowania studenta / studentki na praktyki i wysłanie umowy do patrona praktyk Opiekun praktyk: Patron praktyk (szef instytucji przyjmującej studenta na praktykę): Podpisanie umowy i odesłanie 1 egzemplarza opiekunowi praktyk Mail do studenta / studentki o zakończeniu procedury skierowania na praktyki i zostawieniu pisemnego, imiennego skierowania na praktyki w dziekanacie Każda praktyka (obowiązkowa lub nadobowiązkowa) zaczyna się od przesłania MAILA ( z dopiskiem „Praktyki”) na adres opiekuna praktyk z informacjami, o których mowa na poprzednich slajdach! Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

9 Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola
FAQ (1) Jakie dokumenty trzeba mieć w dniu rozpoczęcia praktyki? Skierowanie (niekonieczne przy praktykach w kancelariach) Legitymację studencką Dzienniczek praktyk Polisę ubezpieczeniową NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków) Skąd wziąć dzienniczek praktyk? Z dziekanatu Jakie ubezpieczenie jest honorowane? Każde ubezpieczenie obejmujące NNW, ważne na cały okres objęty praktykami. Czy może być to ubezpieczenie AZS? Tak, jeśli spełnia oba w/w warunki. Czy studenci II i III roku mogą iść na praktyki obowiązkowe? Za zgodą dziekana wcześniej zaopiniowaną przez opiekuna praktyk, o ile nie będzie kolizji z planem zajęć Czy w tej samej instytucji można robić praktyki obowiązkowe a potem nadobowiązkowe? Można, ale właściwie nie polecam takiej taktyki. Praktyki są po to, by otrzaskać się z pracą w różnych miejscach. Ponadto – jedna i ta sama praktyka nie może być zaliczana zarówno jako obowiązkowa i jako nadobowiązkowa. Czy przy praktykach nadobowiązkowych jest taka sama procedura jak przy obowiązkowych? Stosuje się odpowiednie przepisy regulaminu i programu praktyk. Zajęcia sądowe odbywają się po przeprowadzonym przez opiekuna praktyk naborze na początku roku akademickiego. Praktykę kancelaryjną ( kancelaria, wolontariat etc.) studenci szukają na własną rękę, potem stosuje się zasady opisane na slajdzie nr 6. Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

10 Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola
FAQ (2) Czy można odbywać praktyki obowiązkowe w innych instytucjach niż wymienione wcześniej? Można, o ile praktyka polega na szlifowaniu umiejętności prawniczych – np. banki, fundacje, stowarzyszenia. Dla takich instytucji obowiązuje procedura jak dla kancelarii prawnych. Warto wcześniej skontaktować się z opiekunem praktyk Czy można odbyć praktyki wcześniej np. na III roku prawa, a mieć je zaliczone później, na V roku prawa? Tak, ale po co? Jako opiekun praktyk zachęcam do wszelkiej pozauczelnianej aktywności i w związku z tym mogę doprowadzić do podpisania kilku umów dotyczących jednego studenta / jednej studentki w ciągu ostatnich lat studiów. Sam zainteresowany /zainteresowana wybierze wtedy, które praktyki chce mieć zaliczone jako „obowiązkowe”, a którą jako „nadobowiązkową” Jak wypełniać dzienniczek praktyk? Najważniejsze są: ostatnia strona – opinia patrona praktyk wraz z podpisem i pieczęcią i przedostatnie strony – własna, szczera i rzetelna opinia praktykanta z oceną instytucji przyjmującej a także wnioskami na przyszłość co do swojej drogi zawodowej. Brak wypełnienia ww. stron uniemożliwia zaliczenie praktyk. W pierwszej części dzienniczka praktyk proszę uzupełniać tabele aktywności po zakończeniu każdego dnia praktyk, pamiętając o ochronie danych osobowych. Czy dzienniczek praktyk trzeba zdawać od razu po zakończeniu praktyk? Nie, trzeba trzymać go u siebie aż do zaliczenia praktyk. Kiedy i jak zalicza się praktyki? OBOWIĄZKOWE: W sesji zimowej między IX a X semestrem. W określonym wcześniej terminie trzeba złożyć dzienniczki praktyk w dziekanacie, a potem proszę czekać na mail od opiekuna praktyk NADOBOWIĄZKOWE: W sesji letniej na V roku prawa lub wcześniej – o ile studentka / student ustalą z dziekanatem wcześniejsze kodowanie. Dzienniczek praktyk jest tu niepotrzebny, więc proszę go nie brać przed praktykami. Zaliczenie następuje na podstawie dwóch dokumentów: PISEMNEGO zaświadczenia patrona praktyk o odbyciu praktyk w danym miejscu i terminie oraz PISEMNEGO, szczerego i rzetelnego sprawozdania praktykanta z ich przebiegu. Oba dokumenty proszę zostawić w dziekanacie. Wpisy praktyk w indeksie… Dokonywane są WYŁĄCZNIE na str. 82 – 84 indeksu. Trzeba bardzo dokładnie uzupełnić te pola wraz z adresem instytucji przyjmującej, terminem praktyk od – do. Również zajęcia sądowe i praktyki kancelaryjne, a także WSZYSTKIE INNE RODZAJE AKTYWNOŚCI POZAUCZELNIANEJ ( np. AKADEMICKIE BIURO PORAD PRAWNYCH), nawiązujące charakterem do praktyk trzeba wpisać w tym właśnie miejscu indeksu. Wszystko to jest ważne z co najmniej jednego powodu – to właśnie na podstawie informacji ze str indeksu będą wypisywane suplementy do dyplomów magisterskich, więc proszę poważnie podejść do tego, co tu napisałem. Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola

11 Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola
Czy wiesz że…. Niezaliczenie praktyk wywołuje takie same skutki jak niezdanie egzaminu? W przypadku pytań lub jakichkolwiek problemów w trakcie praktyk proszę mailować: Terminy konsultacji – na mojej stronie na e.kul.pl w zakładce „dydaktyka” Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL Stalowa Wola


Pobierz ppt "Praktyki w programie studiów prawniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google