Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wykonania budżetu za okres I – X 2015 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wykonania budżetu za okres I – X 2015 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wykonania budżetu za okres I – X 2015 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy

2 Dział 801 – Oświata i Wychowanie

3 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

4 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

5 Rozdział 80104 – Przedszkola

6 Rozdział 80110 – Gimnazja

7 Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

8 Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

9 Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

10 Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

11 Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

12 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

13 Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

14 Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne

15 Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne

16 Rozdział 85407 – Placówki Wychowania Pozaszkolnego

17 Dział 801 i 854 – Ogółem

18 Dział 801 i 854 – Płace i Pochodne

19 Dział 801 i 854 – Wydatki Rzeczowe

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Analiza wykonania budżetu za okres I – X 2015 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google