Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka Patrycja Zalewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka Patrycja Zalewska."— Zapis prezentacji:

1 Etyka Patrycja Zalewska

2

3 Etyka Etyka- dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Dobro, powinność, cnota,szczęście, grzechy- takimi terminami posługujemy się na co dzień, na ogół to nam wystarcza by się nawzajem rozumieć, gdy poruszamy problemy moralne.

4 Częścią kultury każdego człowieka, jest jego wrażliwość moralna, dzięki której uznaję on ogólnoludzkie normy etyczne regulujące reakcje międzyludzkie. Etyka mówi o podstawowych powinnościach człowieka wobec innych ludzi.

5 Moralność Moralność- jest wytworem kultury, który najpóźniej staje się przedmiotem naukowego badania, podczas gdy badania języka, prawa czy literatury ma już długie za sobą tradycje i znalazło sobie od dawna formy zinstytucjonalizowane.

6 Odpowiedzialność moralna
Odpowiedzialność moralna – należy rozważać ją w trzech płaszczyznach: trzeba brać pod uwagę osobę odpowiedzialną, dziedziny odpowiedzialności (obowiązki, działania, postawy, charakter) oraz instytucje (trybunały, ludzie, do których decyzja się odnosi, sumienie, Bóg), wobec których jest się odpowiedzialnym.

7 Odpowiedzialność moralna osoby (subiektywna) dotyczy jednostki, wolnej od determinacji wewnętrznych bądź też zewnętrznych (wolność); posiada ona subiektywne znaczenie moralne, gdyż nie działa się w oczekiwaniu na rekompensatę albo z obawy przed karą, ale dlatego że ma się poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialność moralna dotyczy także świata, w którym się żyje (rodziny, funkcje zawodowe, działalność społeczna itd.), oraz aktywności politycznej. Uwarunkowania życia człowieka, będące w dużej mierze konsekwencją wspólnej pracy i relacji społecznych, są również przez niego kształtowane; stąd zaangażowanie w nie może mieć znaczenia moralne.

8 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Etyka zawodowa- odnosi się do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. nauczycieli. W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pedagogicznej i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej. W odniesieniu do każdego zawodu tworzy się profile: poznawczy - osobowościowy - moralny

9 Dylematy etyczne Podstawy bioetyki
Czy powiedzieć choremu prawdę o jego śmiertelnej chorobie? Jeśli tak, to jak to uczynić? Kontrowersyjne decyzje lekarskie Kara śmierci – wykonać czy nie? Spojrzenie etyczne na homoseksualizm Czy można okłamać kogoś dla jego dobra? Czy mówienie półprawdy jest kłamstwem? Czy istnieje sprawiedliwa wojna? Czy można „walczyć” o pokój?


Pobierz ppt "Etyka Patrycja Zalewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google